Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
La reducció dels accidents de trànsit va permetre estalviar 18.000M d'euros a Catalunya
Data última actualització: 29/04/2013

La dada la mostra un estudi publicat a la OMS i que analitza l’accidentalitat viària a Catalunya entre els anys 2000 i 2010

El principal cost vinculat als accidents de trànsit és la pèrdua de productivitat de les víctimes

 

La Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar, en el seu butlletí del mes de gener, un estudi titulat Cost savings associated with 10 years of road safety policies in Catalonia, que analitza l’evolució dels accidents de trànsit a Catalunya al llarg del període de temps 2000 – 2010 i realitza una avaluació de l’estalvi econòmic que ha suposat la reducció del nombre de morts i ferits per accidents de trànsit al llarg d’aquests 10 anys.

Un dels principals problemes de salut pública avui en dia són els accidents de trànsit i les dades parlen per si soles:

 

Totes aquestes dades són prou explícites, la seguretat viària segueix sent un dels grans reptes actuals de la societat. A més a més, si pensem en l’impacte que tots aquests accidents i víctimes tenen als sistemes sanitaris públics, és obvi que la seguretat viària és un problema de salut pública de primer ordre. No gens menys, avui en dia és la primera causa de morts prematures al món.

Un accident de trànsit suposa sempre un gran impacte social i emocional, tant per la persona que el pateix com per les persones properes, un impacte incalculable i irreparable. Tot i això, cada vegada que es produeix un accident de trànsit el sistema de salut pública i de seguretat pública ha d’activar un mecanisme d’emergència que té un cost econòmic important per a les administracions públiques. L’objectiu de l’article citat anteriorment no és altre que avaluar aquest impacte econòmic, no només pel que fa a l’impacte en el sistema sanitari i de seguretat sinó també en la pèrdua de capacitat productiva que suposen les morts o les invalideses.

L’any 2000 la Unió Europea va impulsar una campanya per a reduir de manera dràstica el nombre d’accidents de trànsit a tot Europa. El principal objectiu de la Unió Europea fou reduir un 50% el nombre de morts en accidents de trànsit en el període de l’any 2000 al 2010. Les administracions públiques catalanes i de l’Estat van agafar com a referència aquest objectiu de la Unió Europea i es van començar a impulsar tot un conjunt de mesures per a reduir el nombre de víctimes dels accidents de trànsit.

El balanç d’aquest període 2000 – 2010 va ser força positiu si tenim en compte els objectius marcats per la Unió Europea, tot i que a nivell global de la UE no es va aconseguir l’objectiu de la reducció del 50% per ben poc (la reducció va ser del 45% del nombre de morts), si que molts països van aconseguir superar la reducció del 50%. En el cas de Catalunya l’any 2000 es van produir 891 víctimes mortals a Catalunya i l’any 2010 en foren 381, és a dir una reducció del 57,2%, és a dir per sobre de l’objectiu de la Unió Europea que era del 50%.

Reducció en el nombre de morts per accident de trànsit en els diferents països de la Unió Europea

Reducció en el nombre de morts per accident de trànsit en els diferents països de la Unió Europea

 

Per tal de seguir en la mateixa línia de reducció dels accidents de trànsit, tant la Unió Europea com les Nacions Unides s’han marcat uns nous objectius per al proper decenni 2011 – 2020, entre els que destaca, un cop més, la reducció del nombre de morts en un 50% per a l’any 2020.

 

L’impacte econòmic de la reducció de víctimes d’accidents

Sens dubte la reducció del nombre de víctimes d’accidents de trànsit és una bona notícia per a la societat. Aquesta reducció del nombre de víctimes que s’ha aconseguit al llarg dels darrers 10 anys ha estat gràcies a la combinació de mesures de tot tipus com són les campanyes de sensibilització, la millora de les infrastructures viàries, la millora de la seguretat dels vehicles i també les mesures de control i sanció.

Val a dir, però, que totes aquestes accions, si bé han tingut un gran efecte sobre la reducció del nombre de víctimes, també és cert que han significat un cost important per la les administracions públiques. Per això resulta especialment interessant intentar conèixer l’impacte econòmic que té per al conjunt de la societat la reducció del nombre de víctimes d’accidents de trànsit ja que permet veure si la inversió en seguretat viària acaba repercutint en una major estalvi econòmic per al conjunt de la societat.

L’estudi Cost savings associated with 10 years of road safety policies in Catalonia, publicat al butlletí de la Organització Mundial de la Salut ha avaluat aquest impacte econòmic en el cas de Catalunya amb una conclusió prou impactant: la reducció del nombre de víctimes per accidents de trànsit entre els anys 2000 i 2010 a Catalunya ha permès estalviar fins a 17.967 milions d’euros a la societat, és a dir 1.730 milions d’euros anuals.

Per tal de dur a terme aquest càlcul s’han tingut en compte tres tipus de costos: els costos directes de l’àmbit sanitari, els costos directes no sanitaris i els costos indirectes, repartits de la següent manera:

Costos directes de l’àmbit sanitari:

 • Hospitalitzacions
 • Serveis d’ambulància
 • Autòpsies
 • Atenció sanitària especialitzada

Costos directes d’àmbits no sanitaris:

 • Adaptacions per a persones amb discapacitat física
 • Costos de materials especialitzats
 • Costos administratius
 • Assistència policial
 • Assistència dels bombers
 • Assistència dels serveis de carreteres

Costos indirectes:

 • Pèrdua de productivitat deguda als ingressos hospitalaris
 • Pèrdua de productivitat deguda a malalties o discapacitats cròniques
 • Pèrdua de productivitat dels cuidadors
 • Pèrdua de productivitat dels cuidadors de persones amb malaties o discapacitats cròniques
 • Pèrdua de productivitat deguda a la mort

 

En la següent taula es mostren els estalvis associats que, segons l’article citat anteriorment, s’han aconseguit amb la reducció del nombre de víctimes d’accidents de trànsit:

Categoria de cost Estalvi obtingut (euros)
Costos directes de l’àmbit sanitari
Hospitalitzacions 49.293.607
Serveis d’ambulància 18.735.047
Autòpsies 755.341
Atenció sanitària especialitzada 382.268.620
Costos directes d’àmbits no sanitaris
Adaptacions per a persones amb discapacitat física 91.281.753
Costos materials especialitzats 4.570.800
Costos administratius 2.474.180
Assistència policial 3.470.363
Assistència dels bombers 79.761
Assistència dels serveis de carreteres 1.007.026
Costos indirectes
Pèrdua de productivitat deguda als ingressos hospitalaris 103.073.862
Pèrdua de productivitat deguda a malalties o discapacitats cròniques 9.365.985.480
Pèrdua de productivitat dels cuidadors 386.298.362
Pèrdua de productivitat dels cuidadors de persones amb malaties o discapacitats cròniques 2.433.570.277
Pèrdua de productivitat deguda a la mort 4.072.600.000
TOTAL 17.967.396.369

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Temàtica


Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat