Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. 纑ea de Territori i Espais Naturals
Millora de la carretera BV-5001 entre Santa Coloma de Gramenet i La Roca del Vall鑣
Data última actualització: 20/02/2013

L'actuació duta terme ha servit per millorar la seguretat viària dels 23 quilòmetres d'aquesta carretera, especialment en el pont del Torrent dels Céllecs on s'ha executat una rotonda i un nou pont paral·lel a l'existent per a reordenar el trànsit i augmentar l'ample de secció que permet tenir 2 carrils de circulació, un carril de gir central i una àmplia vorera. 

En total les actuacions suposen una inversió de 2,1 M€

 

La carretera BV-5001, també coneguda com la carretera de La Roca, que gestiona la Diputació de Barcelona, es caracteritza per tenir un elevat trànsit de vehicles, en molts dels seus trams la intensitat mitjana de vehicles al dia és de més de 10.000 vehicles, arribant fins a pics de 15.000 vehicles. També hi ha una important presència de vehicles pesats en algun tram on s'arriba a un 12% de gran tonatge. 

Aquest fet és comprensilble si pensem que aquesta carretera enllaça municipis força grans com són Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Montornès del Vallès i la Roca de Vallès; així com polígons industrials importants com són els situats al llarg de les ribes del rius Besòs. 

A més a més es tracta també d'una carretera molt urbana ja que atravessa diversos nuclis urbans. En el conjunt de la seva longitud que és de 23 quilòmetres, un 60% dels trams són de característiques urbanes. Això afegeix especial dificultat en la gestió d'aquesta infraestructura ja que els usuaris que la utilitzen són els vehicles motoritzats però també hi ha una important presència de vianants i bicicletes. 

A aquestes característiques complexes de la carretera BV-5001  s'hi afegia l'agreujant que en alguns trams hi havia unes condicions de traçat inadequades, especialment en el revolt del punt quilomètric 22,045. En aquest punt existeixen diversos factors que en compliquen la gestió del trànsit: una secció molt estreta, la no existència de vorals, un radi de corba petit i enllaços amb urbanitzacions properes. Per aquest fet es feia necessària una actuació de millora global del tram. 

La Diputació de Barcelona ha dut a terme una actuació general a tota la carretera de millora de la seguretat viària i també una actuació més concreta en el punt quilomètric 22,045 en el pont sobre el torrent dels Céllecs. En total ha suposat una inversió de 2.134.764,56 €. 

 

Millora general de la seguretat viària a tota la carretera

La primera actuació que s'ha dut a terme ha estat la millora de la seguretat viària al llarg de tota la carretera gràcies a diverses actuacions. S'ha instal·lat biona especial per a motoristes; s'ha millorat la senyalització vertical al llarg de tota la carretera especialment amb al balisament dels revolts més tancats; s'han instal·lat barreres de protecció en punts on hi havia desmunts i s'han construït noves cunetes de formigó transitables per a vehicles, que suposen una millora de l'ample efectiu de pas per a vehicles de tonatge i una millor canalització de l'aigua. 

Actuacions de millora de la seguretat viària

 

Millora del pont sobre el Torrent dels Céllecs

En aquest punt de la carretera BV-5001, corresponent al quilòmetre 22,045 existia un revolt força tancat amb dos accessos a les urbanitzacions Bosc-Ruscalleda i Les Roquetes, del municipi de Vilanova del Vallès i un pont de calçada estreta sobre el Torrent dels Céllecs. 

Es tractava d'un tram complex a nivell de seguretat viària ja que, a part del traçat tancat de la carretera i dels accessos citats, també és un tram utilitzat amb certa freqüència pels vianants que accedeixen a les urbanitzacions properes i també a una parada de transport públic que hi ha al marge de la carretera. Aquest fet és especialment problemàtic ja que, com s'ha dit,  l'amplada de la calçada en el pont no permetia la construcció d'una vorera. 

Per aquest motiu s'ha dut a terme una actuació de millora del tram que ha consistit en la modificació del traçat de la carretera per a suavitzar el radi del revolt gràcies a la construcció d'una rotonda i d'un pont paral·lel a l'existent.

La rotonda ha permès organitzar el trànsit d'accés a la urbanització Bosc-Ruscalleda, mentre que el nou pont ha permès doblar l'ample de pas sobre el Torrent dels Céllecs habilitant de tenir un carril central de sortida i incorporació a Les Roquetes i una vorera àmplia per al pas de vianants.

Amb aquesta actuació també s'ha dut a terme la reubicació de la parada del bus interurbà, apartada de la calçada principal i amb accés segur mitjançant la construcció de voreres i passos de vianants. 

Pont del Torrent dels Céllecs

Vista d'abans i després de l'actuació i detalls de l'obra executada

 

 

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Temàtica


Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Ger鑞cia de Serveis d'Infraestructures Vi鄏ies i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Pol韙ica de privacitat