Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Recerca de finançament:
última actualització: 19/01/2015

Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures


Suport al manteniment de ponts municipals:

 • Descripció i objectius:

  La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per definir i valorar les alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, i per definir les obres necessàries.

  Inclou:

  • Inspeccions de ponts
  • Estudis de millora
  • Redacció de projectes de millora.

   

  Destinataris:

  Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

   

  Criteris de valoració:

  • Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada
  • Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica
  • Prioritat de sol·licituds rebudes abans del 31/03/2015 i, en tot cas, ordre d'arribada de la sol·licitud

   

  Criteris de cofinançament:

  El percentatge de finançament municipal es fixa en funció de la població:

  • fins 1.000 habitants: 0%
  • de 1.001 a 5.000 habitants: 10%
  • de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
  • de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
  • més de 50.000 habitants: 50%

  Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

   

  Sol.licitud:

  Es pot fer la sol.licitud a través del següent enllaç

  La data límit per a realitzar les sol·licituds és el 30/09/2015


Camins municipals:

 • Descripció i objectius:

  S'ofereix suport per a l'elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals en fases successives. És requisit per fer una fase tenir completada l'anterior:

  • Fase I: catàleg de camins municipals
  • Fase II: investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals, una vegada el catàleg estigui a disposició de l'ajuntament
  • Fase III: ordenances de regulació d'ús i defensa de vials municipals. 

  A més, també s'ofereix la redacció d'estudis de seguretat viària específics en camins municipals

   

  Destinataris:

  Ajuntaments

   

  Criteris de valoració:

  • Grau de cofinançament per part de l'ens local (superior als percentatges definits)

   

  Criteris de cofinançament:

  En funció de la població:

  • fins a 1.000 habitants: 0%
  • entre 1.001 i 5.000 habitants: 10%
  • entre 5.001 i 20.000 habitants: 20%
  • entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
  • més de 50.000 habitants: 50%

   

  Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

  Sol.licitud:

  Es pot fer la sol.licitud a través del següent enllaç

  La data límit per a realitzar les sol·licituds és el 31/03/2015

   2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal