Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Recerca de finançament:
última actualització: 19/01/2015

Secció d'accessibilitat


Estudis i plans d'accessibilitat:

 • Descripció i objectius:

  • Plans d'accessibilitat, eines de promoció de l'accessibilitat a l'àmbit municipal per assolir l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis, transports i comunicacions). L'elaboració de cada pla pot incloure tots els àmbits o algun de manera específica, i és de compliment obligatori segons la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
    
  • Estudis d'accessibilitat específics, informes, estudis o projectes per a àmbits d'actuació o per considerar nous aspectes als quals la llei no dóna cobertura amb l'objectiu de trobar solucions.

   

  Destinataris:

  Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

   

  Criteris de valoració:

  • Existència d'obligació legal
  • Grau de cofinançament per part de l'ens local (superior als percentatges definits)

   

  Criteris de cofinançament: 

  En funció de la població:

  • fins a 1.000 habitants: 0%
  • menys de 5.000 habitants: 10%
  • entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
  • entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
  • més de 50.000 habitants: 50%.

  Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

  Sol.licitud:

  Es pot fer la sol.licitud a través del següent enllaç

  La data límit per a realitzar les sol·licituds és el 31/03/20152006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal