Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Recerca de finançament:

última actualització: 02/03/2015

Convocatòries de subvencions:

Ordre Títol de la convocatòria
Entitat
Data límit
Vigent
RD 124/2015 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
01/03/2016
vigent

Ajudes que tenen com a finalitat incentivar la substitució dels vehicles, per d'altres de més eficients a nivell energètic i de menys contaminants. 

Les ajudes seran vigents fins al cap d'un any d'ençà del dia següent de la publicació al BOE o bé, quan s'esgotin els fons destinats. 

RD 989/2014 Pla d'Impuls al Medi Ambient "PIMA Aire4" per l'adquisició de vehicles comercials, vehicles de gas i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
31/12/2015
vigent

Aquestes ajudes s'adrecen a l'adquisició dels següents vehicles:

 • M1 amb carrosseria AF Multiús , vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers i el seu equipatge o mercaderies en un compartiment únic, destinats a ús comercial. En el cas que el beneficiari sigui una persona física no professional autònom , s'entendrà que el vehicle està destinat a ús comercial , quan , el vehicle hagi estat classificat com «AF» al camp J.1 i  com a vehicle mixt adaptable « 31 » en el camp CL , la qual cosa serà verificat en la fitxa  tècnica del vehicle.
   
 • N1 Vehicles la massa màxima no superi les 3,5 tones , dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies.
   
 • M1, M2, M3, N1, N2 i N3 homologats com Gas Liquat del Petroli (GLP), Gas Natural Comprimit (GNC), gas natural liquat ( GNL ) o bifuel gasolina - gas.
   
 • Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric noves.
Les ajudes es poden sol·licitar fins a l'esgotament dels fons destinats. 

Catàleg de Serveis 2015: Suport al manteniment de ponts municipals
Diputació de Barcelona
30/09/2015
vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi inclou una línia específica per a la millora i manteniments dels ponts municipals. 

Descripció i objectius:

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per definir i valorar les alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, i per definir les obres necessàries.

Inclou:

 • Inspeccions de ponts
 • Estudis de millora
 • Redacció de projectes de millora.
525/2014 Plan PIVE-6
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
27/06/2015
vigent

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 27 de juny de 2015 o fins que s'esgotin els fons disponibles.

Les quanties són de 1.000 € per vehicle, excepte per a families nombroses i vehicles per a persones amb discapacitat que serà d'entre 1.500€ a 3.000€

Els vehicles susceptibles d'acollir al programa seran nous i han de complir els requisits següents: 

 

1. - Vehicles de turisme (categoria M1): 

Convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d'autonomia estesa.  

Elèctrics purs. 

Propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius (autogàs-GLP-i Gas Natural), que no superin els 160 g/km

 

2. - Vehicles comercials lleugers (categoria N1): 

Convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d'autonomia estesa propulsats totalment o parcialment per mitjà de motors de combustió interna de gasolina, gasoil, GLP i Gas Natural que, a més, acreditin comptar amb emissions de CO2 homologades no superiors a 160 g / km (grams per quilòmetre). 

Elèctrics purs. 

3. - Els vehicles turismes (M1) i comercials (N1) amb emissions de CO2 iguals o inferiors a 120 g / km classificats com a classe A, B, C o D, en l'esmentada base de dades. 

Convocatòria II Concurso Nacional de Cortometraje de Seguridad Vial 2014 / 15
Stop Accidentes
11/04/2015
vigent

Amb aquest acció es vol que la població jove utilitzi la seva creativitat per participar de manera activa en la generació de continguts multimèdia que compleixin els objectius de sensibilització en matèria de prevenció d'accidents de trànsit i impulsar la cultura de la seguretat viària, utilitzant les noves tecnologies dels mitjans audiovisuals.

Catàleg de Serveis 2015: Camins municipals
Diputació de Barcelona
31/03/2015
vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona, s'hi inclou una línia específica per als camins municipals

Descripció i objectius:

S'ofereix suport per a l'elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals en fases successives. És requisit per fer una fase tenir completada l'anterior:

 • Fase I: catàleg de camins municipals
 • Fase II: investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals, una vegada el catàleg estigui a disposició de l'ajuntament
 • Fase III: ordenances de regulació d'ús i defensa de vials municipals. 

A més, també s'ofereix la redacció d'estudis de seguretat viària específics en camins municipals

European Green Leaf 2015 (per a ciutats mitjanes)
Comissió Europea
31/03/2015
vigent

Aquest premi va destina a totes les ciutats mitjanes d'Europa, és a dir, aquelles que tinguin entre 50.000 i 100.000 habitants.

El premi és un reconeixement a les polítiques empreses en matèria de sostenibilitat i millora del medi ambient. 

 

 

Catàleg de Serveis 2015: Estudis i plans d'accessibilitat
Diputació de Barcelona
31/03/2015
vigent

Dins de les actuacions incloses al Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona hi ha aquesta línia específica per a estudis i plans d'accessibilitat

Descripció i objectius:

 • Plans d'accessibilitat, eines de promoció de l'accessibilitat a l'àmbit municipal per assolir l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis, transports i comunicacions). L'elaboració de cada pla pot incloure tots els àmbits o algun de manera específica, i és de compliment obligatori segons la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
   
 • Estudis d'accessibilitat específics, informes, estudis o projectes per a àmbits d'actuació o per considerar nous aspectes als quals la llei no dóna cobertura amb l'objectiu de trobar solucions.

 

Catàleg de Serveis 2015: Estudis i plans de mobilitat urbana
Diputació de Barcelona
31/03/2015
vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi inclou una línia específica per a estudis i plans de mobilitat urbana.

Descripció i objectius:

Amb l'objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible als entorns urbans per tal de reduir la contaminació ambiental, s'ofereix l'elaboració de:

 • Plans de mobilitat urbana, instruments per planificar les actuacions que cal executar els propers anys per tal de fomentar la mobilitat sostenible.
   
 • Estudis de mobilitat específics: camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, etc.
   
 • Estudis de millora del transport públic: millora de l'accés als polígons industrials (a peu, amb bicicleta, amb transport públic, amb cotxe); anàlisi de la senyalització d'orientació.
TES/110/2015 Adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2015
Generalitat de Catalunya
21/03/2015
no vigent

Subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per a l’any 2015, dins del marc del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.

La quantia de les ajudes oscil·la entre els 1.000 i els 4.000 € segons el vehicle. 

CEF Transport Multi-annual Call: Funding Objective 3
Comissió Europea
26/02/2015
no vigent

Sota le paraigües de Connecting Europe Facilities (CEF) s'han desenvolupat diferents convocatòries de finançament. La present convocatòria té per objectiu el finançament d'accions que treballin en la millora dels nodes de transport en l'àmbit urbà, especialment en aquells que serveixin d'enllaç entre la mobilitat urbana i la mobilitat de llarga distància. 

La convocatòria disposa de 75 M€ i preveu el finançament, tant d'estudis com d'accions pilot. 

 

CEF Transport Annual Call
Comissió Europea
26/02/2015
no vigent

Sota le paraigües de Connecting Europe Facilities (CEF) s'han desenvolupat diferents convocatòries de finançament. La present convocatòria té per objectiu el finançament d'accions que treballin en la millora dels nodes de transport en l'àmbit urbà, especialment en aquells que serveixin d'enllaç entre la mobilitat urbana i la mobilitat de llarga distància. 

La convocatòria disposa de 75 M€ i preveu el finançament, tant d'estudis com d'accions pilot. 

ITF Transport Awards
International Transport Forum
10/02/2015
no vigent

Aquest premi té tres categories:

1. Transport Achievement Award: For excellence in transport provision that has improved, enabled or facilitated tourism. 

2. Promising Transport Innovation Award: For an innovation that has the potential to significantly improve the quality, performance, user experience, accessibility, sustainability or intermodality of a transport offer.

3. Young Researcher of the Year Award:  For outstanding research related to any aspect of the interlinkages between the transport sector and global trade and/or tourism.

Catàleg de Serveis 2015: Neteja viària hivernal d’accessos a nuclis principals de municipis (hivern 2013-2014)
Diputació de Barcelona
20/01/2015
no vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi ofereix una línia específica per a la neteja viària hivernal als accessos a nuclis urbans. 

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al nucli principal. En general, l’únic accés existent és a través de camins. Oferim el servei de retirada de neu i l’estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d’hivern. El servei es presta només a camins d’accés a nuclis de població amb un sol accés i a punts de mobilitat singulars.

414/2014 Ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics dins del marc de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
31/12/2014
no vigent

Els vehicles que es poden beneficar d'aquestes ajudes són els següents:

a) Turismes M1: Vehicles de motor Destinats al Transport De Persones Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes I Que Tinguin, A MÉS del seient del conductor, vuit places de com Màxim.

b) Furgonetes Camions lleugers o N1: Vehicles de motor Destinats al Transport de Mercaderies Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes Amb Una massa màxima autoritzada (MMA) Igual o inferior a 3.500 kg.

c) Autobusos o autocars M2: Vehicles Destinats al Transport De Persones Que Tinguin MÉS del seient del conductor Més de vuit places assegudes i estafa Una MMA inferior a 5.000 kg.

d) Autobusos o autocars M3: Vehicles Destinats al Transport De Persones a Que Tinguin a més del seient del conductor Més de vuit places assegudes i estafa Una MMA superiors a 5.000 kg.

e) Furgons Camions lleugers o N2: Vehicles de motor Destinats al Transport de Mercaderies Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes Una estafa de MMA superiors a 3.500 kg i inferior a 12.000 kg.

f) Quadricicles lleugers L6e: Automòbils de Quatre Rodes del qual massa en buit mar inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les Bateries Per Els Vehicles Elèctrics, i del qual Potència Màxima neta de la mar motora inferior o igual a 4 kW i del qual VELOCITAT MÀXIMA cap sobrepassi els 45 kmh.

g) Quadricicles pesats L7e: Automòbils de Quatre Rodes del qual massa en buit mar inferior o igual a 400 kg o 550 kg, Si Es Tracta de Vehicles Destinats al Transport de Mercaderies, no inclosa la massa de les Bateries Per Els Vehicles Elèctrics, del qual i Potència Màxima neta de la mar motora inferior o igual a 15 kW.

831/2013 Plan PIMA Aire 2
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
31/12/2014
no vigent

Aquest Pla PIMA Aire té com a objectiu afavorir la renovació de furgonetes, vehicles comercials i turismes de fins a un any d'antiguitat, i incentivar la compra de motocicletes, ciclomotors i bicicletes elèctriques. 

La dotació pressupostària Pla PIMA AIRE 2 serà de 38 milions d'euros i aquest estendrà la seva vigència des del 27 d'octubre de 2013 fins que s'esgotin els fons del seu pressupost.

2014 Sustenaible Mobility Plans Award
Do the right mix
03/11/2014
no vigent

La convocatòria és oberta a totes les ciutats que hagin desenvolupat (o ho estiguin fent) un Pla de mobilitat urbana sostenible. En concret es valoraran especialment els següent ítems:

 • Capacitat d'implementar un sistema eficient per a monotoritzar el progrés del PMUS
 • Capacitat d'implementar un sistema eficient de mesurar l'impacte generat en les actuacions implementades del PMUS
 • Avaluació qualitativa, tant del procés del PMUS com de les fites aconseguides
 • Ús de dades quantitatives i indicadors per a mesurar l'impacte del PMUS

European Mobility Week Award 2014
European Mobility Week 2014
01/11/2014
no vigent

El premi de la Setmana Europea de la Mobilitat té com a objectiu donar reconeixmement a l'autoritat local que es considera que ha fet més en la sensibilització pública sobre les qüestions de mobilitat sostenible i la implementació de mesures per aconseguir un canvi cap a un transport urbà sostenible. ç

La ciutat guanyadora és triada per un jurat independent d'experts en transport que avaluen totes les sol·licituds elegibles i també selecciona 10 autoritats locals que considerin han exercit en forma destacada.

CIVITAS Activity Fund - 2nd call
CIVITAS
31/10/2014
no vigent

CIVITAS CAPITAL és un projecte que dóna suport en el finançament de mesures de mobilitat urbana sostenible a Europa a través d'un Fons d'Activitats. Aquest mecanisme de cofinançament afavorirà la transferència de mesures reeixides de les ciutats pioneres "a les ciutats d'assimilació". El cofinançament serà del 50% i es posarà a disposició a través de quatre convocatòries competitives entre 2014 i 2015. Aquesta és la segona. 

La segona convocatòria es posarà en marxa el 19 de setembre de 2014, amb un total de 80.000 euros en el finançament de les activitats de recollida en quatre àrees temàtiques CIVITAS. El termini de sol·licitud per a la segona convocatòria serà el 31 d'octubre de 2014.

9732 Subvencions per a investigació en projectes de seguretat viària, mobilitat i trànsit
Dirección General de Tráfico
13/10/2014
no vigent

Aquesta línia de subvencions va dirigida exclusivament a centres d'investigació públics o privats i a centres tecnológics. 

El seu objectiu es promoure projectes d'investigació en el camp del trànsit, seguretat viària i mobilitat. 

World Smart Cities Awards
Smart City Expo World Congress
21/09/2014
no vigent

L'objectiu del premi és fomentar el desenvolupament de les ciutats del futur, augmentant així la qualitat de vida, la sostenibilitat, la innovació, la creativitat, la competitivitat, i la gestió i administració eficient. Els Premis Smart City World Congress reconeixeran la recerca de ciutats, empreses i empresaris, centres de recerca, organismes públics o no governamentals o consorcis (públic i privat) amb innovadores visions i solucions de Smart City. 

Tots els projectes i solucions que contribueixin a qualsevol dels àmbits previstos en l'Expo World Congress Smart City es poden presentar per a la seva consideració, una de les temàtiques té a veure en projectes sobre mobilitat. Les propostes es podran presentar en tres categories: Ciutat, Projecte i iniciativa innovadora.

Access · City Award 2015
Comissió europea
20/09/2014
no vigent

El Premi Europeu que reconeix la tasca de les ciutats més accessibles a les persones amb discapacitat i les persones d'avançada edat. La Comissió Europea continua animant les ciutats de més de 50 000 habitants de tots els estats membres a presentar les activitats i estratègies que han dut a terme per eliminar barreres i millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania.

Horizon 2020 - Mobility for Growth 2014-2015 (B)
Comissió europea
28/08/2014
no vigent

Convocatòries del programa Horizon 2020 que inclouen temàtiques de projectes vinculats a la mobilitat i els transports, entre ells la mobilitat urbana.

Horizon 2020 - Green Vehicles 2014
Comissió europea
28/08/2014
no vigent

Convocatòria del programa Horizon 2020 que inclou subvencions per a projectes de vehicles ecològics

Selecció de campanyes de mobilitat en bicicleta
European Cyclist Federation (ECF)
25/07/2014
no vigent

La European Cyclist Federation (ECF), està impulsant una iniciativa per a recollir les millors campanyes que s'han dut a terme als municipis per a promoure la mobilitat en aquest mitjà de transport. Fins al 25 de juliol es poden fer arribar les campanyes a la ECF i posteriorment es seleccionaran les més impactants i innovadores.

Amb les campanyes seleccionades s'editarà un llibre que es dirà Book of Ideas i que tindrà l'objectiu d'inspirar a d'altres municipis a impulsar campanyes similars. 

 

11a edició dels CIVITAS Awards
CIVITAS
14/07/2014
no vigent

Aques premi és un reconeixement a aquelles ciutats que han desenvolupat projectes i fites decisives per a introduir un canvi modal cap a modes de tranport més sostenibles. 

El premi es divideix en tres categories:

- Participació pública

- Innovació tècnica

- Ciutat CIVITAS de l'any

SSI/803/2014 Premi Reina Sofia de Tecnologies de l'accessibilitat
Reial Patronato sobre Discapacidad
03/07/2014
no vigent

Aquest premi té per objectui recompensar la tasca continuada d'una persona física o jurídica duta a terme en un període de temps no inferior a cinc anys, o premiar un projecte amb perspectiva de continuïtat, en ambdós casos sempre en el camp de l'accessibilitat a les tecnologies de la informació i la comunicació per a les persones amb discapacitat donant suport a la igualtat d'oportunitats i la inclusió tecnològica.

35/2014 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
30/06/2014
no vigent

Aquesta convocatòria permet rebre una ajuda econòmica en la compra d'un vehicle ecològicament eficient (elèctrics, híbrids, GLP o baix consum) a canvi de donar de baixa un vehicle de més de 10 anys.

2ª edició dels Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial
RACE i Goodyear
15/05/2014
no vigent

Aquests premis formen part d'un projecte de caire educatiu per tal de promoure la realització de vídeos sobre educació viària als centre educatius de tot Espanya. La participació al concurs està limitada als centre escolars de primària. 

Els tres vídeos guanyadors tindran un premi d'entre 6.000 €, 3.000€ i 1.500€ respectivament. 

Premi Ciutats que caminen 2014
Red de Ciudades que Caminan
15/05/2014
no vigent

La Xarxa de Ciutats que Caminen convoca els segons premis "Ciutat que Camina" on es reconeixerà la tasca d'aquells municipis associats a la xarxa que hagin posat en marxa projectes relacionats amb el foment de la cultura del caminar. 

Els premis distingeixen el treball dels municipis segons el seu nombre d'habitants, atorgant guardons en les següents categories: 

 • Municipi amb més de 100.000 habitants 
 • Municipi entre 50.000 i 100.000 habitants 
 • Municipi amb menys de 50.000 habitants

Premi per a campanyes de mobilitat
Comissió Europea
30/04/2014
no vigent

Aquesta iniciativa de la Comissió Europea, emmarcada dins del projecte "Do the right Mix" pretén seleccioar la millor campanya de mobilitat europesa que es presenti per tal de dur-se a terme entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2014. La campanya guanyadora podrà rebre una aportació de finançament de la Comissió Europea de 7.000 €

830/2013 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)
IDAE
30/04/2014
no vigent

L'objecte de la tercera convocatòria del «Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-3)» consisteix a potenciar una disminució del consum energètic mitjançant la incentivació de la modernització del parc de vehicles turisme (M1) i comercials (N1) amb models d'alta eficiència energètica, amb menor consum de combustibles i emissions de CO2, tot això en el marc del Pla d'Estalvi i eficiència energètica 2011-2020.

Amb aquesta finalitat, les subvencions es concediran per l'adquisició de vehicles nous de les categories M1 i N1, que vagi acompanyada de la baixa definitiva en tràfic d'un altre vehicle.

TES/607/2014 subvencions per a l'any 2014 a ens locals de Catalunya per a la realització de programes municipals d'adaptació al canvi climàtic
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
15/04/2014
no vigent

Aquestes subvencions tenen per objectiu ajudar al finançament de programes municipals d'adaptació al canvi climàtica. L'importa màxim de la subvenció és de 6.000 € per actuació, i un 40% del cost total de l'actuació (60% si l'actuació és proposada per una agrupació de municipis). 

El contingut mínim d'un programa municipal d'adaptació al canvi climàtic ha de ser:

 

1. Definició d’un sistema de coordinació interna del procés i seguiment del Programa d’adaptació.

2. Identificació dels efectes del canvi climàtic esperats més significatius per al municipi.

3. Identificació dels àmbits prioritaris d’intervenció en l’adaptació al canvi climàtic.

4. Establiment dels objectius d’adaptació definits a escala transversal i/o a escala sectorial.

5. Definició de les accions per a l’adaptació.

6. Establiment d’un sistema d’avaluació i seguiment.

7. Actualització i revisió del Programa.

8. Comunicació i participació al llarg del procés.

II Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible
Fundación Renault para la Movilidad Sostenible i el Club de Excelencia en Sostenibilidad
04/04/2014
no vigent

El premi s'estructura en tres categories:

1. Millor pràctica en mobilitat sostenible per a la gran empresa

2. Millor PIME / emprenedor en matèria de mobilitat sostenible

3. Millor estratègia pública en mobilitat sostenible.

El premi per als projectes guanyadors serà la cessió gratuïta d'un Renault Twizzy durant un any. 

Convocatòries per al CIVITAS CAPITAL project
CIVITAS
04/04/2014
no vigent

El projecte CIVITAS CAPITAL s'ha creat per tal de capitalitzar i posar en valor tots els coneixements i experiències obtinguts a partir de les diferents ciutats que participen a CIVITAS. 

Aquest projecte publicarà quatre convocatòries, de les quals s'ha obert la primera, per tal de promoure diversos estudis i experiències. En concret, les ajudes econòmiques permetran desenvolupar els següents tipus de treballs:

 • "Being inspired": per als viatges d'estudi, tallers o activitats similars en la fase inicial de recollida; 
 • "Structural Dialogue": per a l'intercanvi professional entre tècnics de diverses ciutats CIVITAS
 • "Studies": per a estudis d'avaluació a llarg termini i viabilitat d'iniciatives sobre mobilitat
 • "Systematic Transfer": estudis de demostració i proves pilot i d'execució;


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal