Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Recerca de finançament:

última actualització: 9/27/2016

Convocatòries de subvencions:

Ordre Títol de la convocatòria
Entitat
Data límit
Vigent
ELENA - Support for the preparation of investments in sustainable energy
European Investment Bank
12/31/2016
vigent

Una de les línies de finançament està directament relacinada amb la mobilitat urbana, concretament amb projectes vinculats amb l'eficiència energètica, com per exemple:

 • autobusos d'alta eficiència energètica (híbrids, elèctrics o de baixes emissions)
 • inversions per a facilitar l'introducció del vehicle elèctric
 • introducció de nous i eficients sistemes de transport urbà de mercaderies
 • facilitats per a la intermodalitat en el transport

Finançament disponible fins a l'esgotament del fons. 

El programa permet cobrir fins al 90% dels costos de la inversió. 

5th Sustainable Urban Mobility Planning Award
Comissió Europea
10/28/2016
no vigent

Aquest any el premi europeu dels plans de mobilitat urbana té com a tema la distribució urbana de mercaderies. Aquest premi reconeixerà aquelles administracions locals o regionals que hagin destacat en la integració de la distribució urbana de mercaderies en el conjunt de la planificació urbana. 

12900 Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA)
Ministerio de la Presidencia
10/15/2016
no vigent

El Programa MOVEA 2015 respon a la integració dels diferents plans d'ajut per a recolzar la mobilitat amb tecnologies alternatives que fins ara s'estaven publicant des del Govern de l'Estat de forma paral·lela en el pla MOVELE o el PIMA-AIRE però ampliat amb altres conceptes i noves consideracions d'elegilbilitat i imports d'ajut.

Gràcies a aquest nou programa es poden obtenir ajudes per a l'adquisició de vehicles nets, ja sigui 100% elèctrics, híbrids, de baixes emissions i també motocicletes i bicicletes elèctriques.

 

Premi Internacional "Juan Antonio Fernández del Campo" a la innovació en carreteres
Asociació Española de la Carretera
9/23/2016
no vigent

El Jurat valorarà l'aportació del/s autor/s al desenvolupament de la tecnologia de Carreteres, prestant especial atenció a l'originalitat de la investigació i el seu caràcter innovador, la seva qualitat, la excel·lència de les solucions que contempli, les possibilitats de materialització pràctica dels seus conclusions i la rellevància de les mateixes . Tindrà, així mateix, en compte l'esforç investigador.

EE-09-2016-2017 Horizon 2020: Energy Efficiency - Engaging and activating public authorities
Comissió Europea
9/15/2016
no vigent

Propostes que demostrin un enfocament innovador en accions públiques per desenvolupar, finançar i implementar plans ambiciosos energia sostenible i mesures (per exemple aprofitant sinergies amb el Pacte d'alcaldes o ciutats intel·ligents), sobre la base de dades fiables.

Es potenciarà que les administracions públiques adoptin un enfocament de múltiples parts interessades i mirar a sectors amb estalvi potencial com edificis, indústria i mobilitat urbana, així com per prendre en consideració la integració de les normes de criteris de qualitat ambiental rellevant quan augmenta el rendiment de l'eficiència energètica d'edificis d'alta energia.

Access City Award 2017
European Comission
9/8/2016
no vigent

Ciutats europees de més de 50 000 habitants podran presentar, fins el proper 8 de setembre, les seves activitats i estratègies dissenyades per fer ciutats sense barreres per viure i treballar.

La Comissió Europea lliurarà tres premis i dues mencions especials a cinc ciutats europees en el marc d'una cerimònia que tindrà lloc a Brussel·les, el proper 29 de novembre, Dia Europeu de les persones amb discapacitat.

CIVITAS AWARD 2016
CIVITAS
7/15/2016
no vigent

El premi contempla quatre categories:

 • Categoria I: Innovació tènica
 • Categoria II: Participació pública
 • Categoria III: La ciutat CIVITAS de l'any
 • Categoria IV: La transformació CIVITAS

 

Programa complementari de millora de camins municipals
Diputació de Barcelona
7/14/2016
no vigent

El Programa complementari de millora de camins municipals té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de la realització d'obres de millora dels camins municipals d'ús públic per part dels ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona.

Premios Ciudad Sostenible 2016
Forum Ambiental
7/8/2016
no vigent

Podran presentar-se tots aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l'Estat Espanyol en els que s'hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat en els dos últims anys.

Es convoquen en les següents categories :

 • Premi especial "Ciutat més sostenible"
 • Gestió i reducció de residus
 • Cicle integral de l' aigua
 • Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Educació ambiental

Premis solidaris ONCE Catalunya
ONCE
6/29/2016
no vigent

El premi inclou una categoria específica per a administracions públique que reconeix a l'estament de l'Administració Pública, que destaqui per desenvolupar programes i projectes continuats dins dels següents camps: prevenció de la discapacitat, la rehabilitació i la inclusió, l'accessibilitat universal en tots els seus àmbits i la supressió de barreres físiques i mentals que afavoreixin la igualtat d'oportunitats per a tots.

URBACT Networks
Comissió Europea
6/22/2016
no vigent

L’objectiu d’aquesta convocatòria del programa URBACT III és la creació de xarxes d’implementació d’estratègies urbanes integrades sostenibles.

El programa preveu dues fases d’implementació, la primera té com objectiu dotar a les xarxes de recursos per desenvolupar una visió comuna dels reptes i d’implementació d’aquests, així com assegurar que totes  les ciutats participants  elaborin una metodologia conjunta d’intercanvi de bones pràctiques. La segona fase, que té per objectiu l’execució de les activitats a nivell transnacional i local, s’obrirà d’aquí a 24 mesos aproximadament.

Les ciutats que formaran part d'una d'aquestes xarxes d'implementació podran intercanviar experiències, bones pràctiques, i millorar les seves estratègies i plans d'acció relatius al desenvolupament urbà sostenible. Més en concret hauran de tenir en consideració, com a mínim, un dels següents objectius temàtics:

 • enfortir la investigació, la innovació i el desenvolupament tecnològic;
 • millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC;
 • millorar la competitivitat de les pimes;
 • donar suport a l’evolució cap a l’economia baixa en carboni;
 • donar suport a la prevenció de riscs i a l’adaptació al canvi climàtic;
 • promoure l’eficiència dels recursos per a la protecció de l’ambient;
 • promoure el transport sostenible i eliminar els colls d’ampolla a les xarxes d’infraestructura claus;
 • promoure l’ocupació i la mobilitat laboral;
 • promoure la inclusió social per combatre la pobresa;
 • invertir en educació, habilitats i aprenentatge permanent a través del desenvolupament d’una infraestructura d’educació i formació.

El pressupost total per a cada xarxa serà d’entre 600.000 € i 750.000 €, dels quals 150.000 € es destinaran a la fase 1. La data límit és el 22/06/2016.

4990 Ajudes per a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes de transport
IDAE
5/5/2016
no vigent

La convocatòria d'ajudes per a l'eficiència energètica contempla tres línies d'acció:

 • Mesura 1: Plans de transport sostenible al centre de treball (PTT), per a actuacions amb una inversió mínima de 30.000 €, atorgant-ajudes per un 20% del cost elegible, amb un ajut màxim de 200.000 €. Com a requisit energètic s'exigirà que l'actuació generi un estalvi mínim d'un 10% respecte a la situació de partida.
   
 • Mesura 2: Gestió de flotes de transport per carretera, per a actuacions amb una inversió mínima de 30.000 €, atorgant-ajudes per un 20% del cost elegible, amb un ajut màxim de 200.000 €. Com a requisit energètic s'exigirà que l'actuació generi un estalvi mínim d'un 5% respecte a la situació de partida.
   
 • Mesura 3: Cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles industrials, per a actuacions amb un mínim de 200 alumnes, atorgant-ajudes de 100 € per alumne amb un import màxim de 100.000 €. Es permetrà fer una nova sol·licitud d'ajuda per a nous cursos en la mateixa convocatòria si la primera sol·licitud ja ha estat justificada.

 

Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle
Generalitat de Catalunya
4/30/2016
no vigent

Aquest programa permet que empreses o entitats que realitzin alguna actuació que permeti reduïr el nombre de gasos d'efecte hivernacle (GEH), pugui rebre, com a compensació, el nombre equivalent del volum de reducció en crèdits de GEH que poden ser venuts a d'altres empreses o entitats que no han aconseguit baixar del llindar permès. 

En l'àmbit de la mobilitat aquest programa accepta actuacions de substitució de la flota de vehicles per a vehicles nets. 

RD 124/2015 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
3/1/2016
no vigent

Ajudes que tenen com a finalitat incentivar la substitució dels vehicles, per d'altres de més eficients a nivell energètic i de menys contaminants. 

Les ajudes seran vigents fins al cap d'un any d'ençà del dia següent de la publicació al BOE o bé, quan s'esgotin els fons destinats. 

Convocatòria a municipis a participar al projecte europeu FLOW
Projecte europeu FLOW
1/15/2016
no vigent

La convocatòria ofereix dues modalitats de participació:

1) Exchange city: en la qual s'ofereix un pressupost de 5.000 € per a realitzar activitats sobre mobilitat, cobertura de les despeses de viatge en tres workshops i cobertura de despeses de viatge en visites a una altra ciutat participant del projecte.

2) Follower city: en la qual s'ofereixen diverses activitats de formació presencials i a distància, cobertura de despesa de viatges en tres workshops. (Aquesta modalitat té de termini de presentació fins al 16 de febre de 2016).

RD 989/2014 Pla d'Impuls al Medi Ambient
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
12/31/2015
no vigent

Aquestes ajudes s'adrecen a l'adquisició dels següents vehicles:

 • M1 amb carrosseria AF Multiús , vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers i el seu equipatge o mercaderies en un compartiment únic, destinats a ús comercial. En el cas que el beneficiari sigui una persona física no professional autònom , s'entendrà que el vehicle està destinat a ús comercial , quan , el vehicle hagi estat classificat com «AF» al camp J.1 i  com a vehicle mixt adaptable « 31 » en el camp CL , la qual cosa serà verificat en la fitxa  tècnica del vehicle.
   
 • N1 Vehicles la massa màxima no superi les 3,5 tones , dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies.
   
 • M1, M2, M3, N1, N2 i N3 homologats com Gas Liquat del Petroli (GLP), Gas Natural Comprimit (GNC), gas natural liquat ( GNL ) o bifuel gasolina - gas.
   
 • Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric noves.
Les ajudes es poden sol·licitar fins a l'esgotament dels fons destinats. 

 

4215 Subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics en 2015 (Programa MOVELE 2015)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
12/31/2015
no vigent

Els vehicles susceptibles de ser recolzats en el marc del present programa d'ajuts, han de figurar en el Catàleg de Vehicles (Catàleg MOVELE ) publicat a la pàgina web : www.movele.es

5377 Subvencions del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (Pive-8)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
12/31/2015
no vigent

El Pla PIVE 8 ha estat aprovat avui en el Consell de Ministres amb un increment de pressupost, i amb menys ajuda al comprador. Les novetats serien que compta un major pressupost, 225 milions, i una rebaixa de 500 euros del descompte que s'obtenia en la compra i que ara es queda en 1.500 euros.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal