Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Recerca de finançament:

última actualització: 10/7/2015

Convocatòries de subvencions:

Ordre Títol de la convocatòria
Entitat
Data límit
Vigent
4990 Ajudes per a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes de transport
IDAE
5/5/2016
vigent

La convocatòria d'ajudes per a l'eficiència energètica contempla tres línies d'acció:

 • Mesura 1: Plans de transport sostenible al centre de treball (PTT), per a actuacions amb una inversió mínima de 30.000 €, atorgant-ajudes per un 20% del cost elegible, amb un ajut màxim de 200.000 €. Com a requisit energètic s'exigirà que l'actuació generi un estalvi mínim d'un 10% respecte a la situació de partida.
   
 • Mesura 2: Gestió de flotes de transport per carretera, per a actuacions amb una inversió mínima de 30.000 €, atorgant-ajudes per un 20% del cost elegible, amb un ajut màxim de 200.000 €. Com a requisit energètic s'exigirà que l'actuació generi un estalvi mínim d'un 5% respecte a la situació de partida.
   
 • Mesura 3: Cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles industrials, per a actuacions amb un mínim de 200 alumnes, atorgant-ajudes de 100 € per alumne amb un import màxim de 100.000 €. Es permetrà fer una nova sol·licitud d'ajuda per a nous cursos en la mateixa convocatòria si la primera sol·licitud ja ha estat justificada.

RD 124/2015 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
3/1/2016
vigent

Ajudes que tenen com a finalitat incentivar la substitució dels vehicles, per d'altres de més eficients a nivell energètic i de menys contaminants. 

Les ajudes seran vigents fins al cap d'un any d'ençà del dia següent de la publicació al BOE o bé, quan s'esgotin els fons destinats. 

RD 989/2014 Pla d'Impuls al Medi Ambient "PIMA Aire4" per l'adquisició de vehicles comercials, vehicles de gas i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
12/31/2015
vigent

Aquestes ajudes s'adrecen a l'adquisició dels següents vehicles:

 • M1 amb carrosseria AF Multiús , vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers i el seu equipatge o mercaderies en un compartiment únic, destinats a ús comercial. En el cas que el beneficiari sigui una persona física no professional autònom , s'entendrà que el vehicle està destinat a ús comercial , quan , el vehicle hagi estat classificat com «AF» al camp J.1 i  com a vehicle mixt adaptable « 31 » en el camp CL , la qual cosa serà verificat en la fitxa  tècnica del vehicle.
   
 • N1 Vehicles la massa màxima no superi les 3,5 tones , dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies.
   
 • M1, M2, M3, N1, N2 i N3 homologats com Gas Liquat del Petroli (GLP), Gas Natural Comprimit (GNC), gas natural liquat ( GNL ) o bifuel gasolina - gas.
   
 • Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric noves.
Les ajudes es poden sol·licitar fins a l'esgotament dels fons destinats. 

5377 Subvencions del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (Pive-8)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
12/31/2015
vigent

El Pla PIVE 8 ha estat aprovat avui en el Consell de Ministres amb un increment de pressupost, i amb menys ajuda al comprador. Les novetats serien que compta un major pressupost, 225 milions, i una rebaixa de 500 euros del descompte que s'obtenia en la compra i que ara es queda en 1.500 euros.

4215 Subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics en 2015 (Programa MOVELE 2015)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
12/31/2015
vigent

Els vehicles susceptibles de ser recolzats en el marc del present programa d'ajuts, han de figurar en el Catàleg de Vehicles (Catàleg MOVELE ) publicat a la pàgina web : www.movele.es

Fourth call to CIVITAS Activity Fund
CIVITAS
11/17/2015
no vigent

La convocatòria oferirà un total de 80.000 € en el cofinançament per recolzar l'adopció de mesures de mobilitat urbana sostenible.

La convocatòria comprèn totes les categories temàtiques CIVITAS, així com una sèrie d'eines de CIVITAS ja provades. D'altra banda, es convida a les ciutats amb experiència en el programa CIVITAS a realitzar una demostració per unir-se al programa d'avaluació a llarg termini.

Es poden presentar propostes per als següents nivells:

 • Inspirant: viatges d'estudi, tallers o activitats similars en la fase inicial de recollida;
 • Diàleg estructural: intercanvi de personal tècnic entre ciutats;
 • Estudis: Avaluació (a llarg termini, de l'impacte i el procés), estudis de viabilitat, etc.;
 • Transferència sistemàtica': estudis de viabilitat que condueixen cap a una demostració pilot i la seva aplicació.

Les activitats podran finançar-se en un 50 per cent de entre l'1.000 i 10.000 €.

Subvenció a la compra de bicicletes elèctriques en el subprograma de promoció de l'ús del vehicle elèctric de l’AMB
Àrea Metropolitana de Barcelona
11/8/2015
no vigent

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard (consultar criteris específics)

Beneficiaris: persones físiques que resideixin a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB. També hi podran accedir les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un municipi de l'AMB.

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball a l'AMB.

Import:  un  fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica. El preu màxim de venda al públic serà de 1.250 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

European Green Capital Award
Comissió Europea
10/19/2015
no vigent

Aquesta convocatòria s'adreça a qualsevol ciutat europea de més de 100.000 habitants

Els objectius del premi són:

 • Recompensar les ciutats que tenen un historial consistent d'aconseguir alts estàndards ambientals
 • Animar a les ciutats que es comprometin a consecució d'objectius ambiciosos per seguir millorant el medi ambient i el desenvolupament sostenible
 • Proporcionar un model a seguir per inspirar a altres ciutats i promoure les millors pràctiques i experiències en totes les altres ciutats europees

European Green Leaf
Comissió Europea
10/19/2015
no vigent

Aquest premi s'adreça a ciutats entre 20.000 i 100.000 habitants. 

Aquest premi reconeix el compromís de millorar els resultats mediambientals, amb un accent particular sobre els esforços que generen el creixement verd i nous llocs de treball.

Els objectius del European Green Leaf són tres: 

 • Reconèixer ciutats que demostren un bon historial ambiental i compromís amb la generació de creixement verd
 • Per animar les ciutats a desenvolupar activament la consciència ambiental i la participació ciutadana
 • Identificar ciutats capaços d'actuar com un "ambaixador verd" i per animar a altres ciutats per avançar cap a uns millors resultats de sostenibilitat.

EMO/1986/2015 Subvencions per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica en el marc del Pla de l'energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020)
Institut Català de l'Energia
10/1/2015
no vigent

S’hi poden acollir projectes i actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin dins el territori català i que responguin a alguna de les línies d’actuació següents:

 

 • EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics
 • AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics
 • ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica
 • AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic

 

Catàleg de Serveis 2015: Suport al manteniment de ponts municipals
Diputació de Barcelona
9/30/2015
no vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi inclou una línia específica per a la millora i manteniments dels ponts municipals. 

Descripció i objectius:

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per definir i valorar les alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, i per definir les obres necessàries.

Inclou:

 • Inspeccions de ponts
 • Estudis de millora
 • Redacció de projectes de millora.
Sustenaible Transport Award 2016 (ITDP)
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)
9/15/2015
no vigent

Nominees will demonstrate innovation, leadership, and progress advancing sustainable transport, with success implementing projects across four main thematic areas: 1) Public Transport; 2) Cycling & Walking; 3) Travel Demand Management; or 4) Sustainable Urban Development.

Access City Award 2016
Comissió Europea
9/10/2015
no vigent

Des de l'any 2010, el premi Access City Award reconeix les ciutats dedicades a oferir un entorn més accessible en tots els àmbits, donant lloc a ciutats més  inclusives per a tothom. Hi poden participar totes les ciutats de més de 50.000 habitants. 

En cada edició es mostren bons exemples de projectes que demostren l'entusiasme i compromís de ciutats de tota la Unió Europea per facilitar l'accessibilitat a les persones grans i amb discapacitat. En els últims cinc anys, s'han inscrit al concurs més de 200 ciutats. Els projectes presentats ofereixen incomptables idees per convertir les ciutats en millors llocs per viure.

ELIPTIC - Finançament per a implementar accions de mobilitat elèctrica
ELIPTIC Project (European project)
8/31/2015
no vigent

El projecte fa una crida a les ciutats interessades a optar a un fons d'"agermanament" que permetrà a les ciutats participants fer ús de l'experiència de l'electromobilitat de les ciutats sòcies del projecte Eliptic i participar en tallers i viatges d'estudi.

El fons d'agermanament és un mecanisme de finançament dins el projecte Eliptic que té com a objectiu donar suport a la transferència de les mesures de les ciutats sòcies Eliptic a les ciutats ageermanades. Es pot accedir a un co-finançament de fins al 100 per cent i un import màxim de 15 000 € per sol·licitant.

PRAISE AWARDS 2015 - Premis de seguretat viària a nivell europeu
PRAISE
8/3/2015
no vigent

Com a part del projecte PRAISE, ETSC presenta els premis anuals en reconeixement de les organitzacions que han fet un destacat compromís amb la millora de la seguretat viària relacionada amb el treball.

El concurs es divideix en tres categories diferents d'acord a la grandària i tipus de les organitzacions sol·licitants: PIME, gran empresa i l'autoritat pública. Els guanyadors seran elegits per un panell independent d'experts designats per ETSC.

13è Premi Ciutat Sostenible
Fundació Fòrum Ambiental
7/11/2015
no vigent

Podran optar als premis tots aquells Municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l'Estat Espanyol en els que s'hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat als darrers anys i que presentin evidncies de l'existncia d'un compromís municipal amb el desenvolupament sostenible.

En la present edició, els PREMIS CIUTAT SOSTENIBLE es convoquen en les següents categories:

 • Premi especial "Ciutat més sostenible"
 • Gestió i reducció de Residus
 • Cicle integral de l’Aigua
 • Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Educació Ambiental

CIVITAS Award 2015
CIVITAS
7/6/2015
no vigent

Els Premis CIVITAS són una oportunitat per destacar els esforços més ambiciosos , innovadores i reeixits en el camp de la mobilitat urbana sostenible . Els guanyadors s'exhibeixen com a exemples d'excel·lència davant la premsa amb l'esperança que puguin orientar i estimular ciutats de tot Europa en la recerca de la mobilitat sostenible.

Totes les ciutats membres del Fòrum CIVITAS poden presentar la sol·licitud per a participar en aquests premis, en les següents tres categories:

 • Innovació Tècnica
 • La participació ciutadana
 • La ciutat CIVITAS de l'any

525/2014 Plan PIVE-6
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
6/27/2015
no vigent

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 27 de juny de 2015 o fins que s'esgotin els fons disponibles.

Les quanties són de 1.000 € per vehicle, excepte per a families nombroses i vehicles per a persones amb discapacitat que serà d'entre 1.500€ a 3.000€

Els vehicles susceptibles d'acollir al programa seran nous i han de complir els requisits següents: 

 

1. - Vehicles de turisme (categoria M1): 

Convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d'autonomia estesa.  

Elèctrics purs. 

Propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius (autogàs-GLP-i Gas Natural), que no superin els 160 g/km

 

2. - Vehicles comercials lleugers (categoria N1): 

Convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d'autonomia estesa propulsats totalment o parcialment per mitjà de motors de combustió interna de gasolina, gasoil, GLP i Gas Natural que, a més, acreditin comptar amb emissions de CO2 homologades no superiors a 160 g / km (grams per quilòmetre). 

Elèctrics purs. 

3. - Els vehicles turismes (M1) i comercials (N1) amb emissions de CO2 iguals o inferiors a 120 g / km classificats com a classe A, B, C o D, en l'esmentada base de dades. 

4659 Premi Reina Letizia 2015 de Tecnologies de l'Accesibilitat
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad
6/15/2015
no vigent

La finalitat d'aquest premi és recompensar aviat una tasca continuada d'una persona física o jurídica duta a terme en un període de temps no inferior a cinc anys, o premiar un projecte amb perspectiva de continuïtat, en ambdós casos sempre en el camp de la accessibilitat a les tecnologies de la informació i la comunicació per a les persones amb discapacitat donant suport a la igualtat d'oportunitats i la inclusió tecnològica.

4660 Premis Reina Letizia 2015, d'Accessibilitat Universal de Municipis
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad
6/12/2015
no vigent

La finalitat d'aquests premis és recompensar als municipis que han desenvolupat una tasca continuada , portada a terme en un període de temps no inferior a cinc anys, en el camp d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat al medi físic, la educació, l'oci, la cultura, l'esport, el transport, el turisme i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació , programat i avaluat els resultats mereixin aquesta distinció.

INT/143/2015 Subvenció pluriennal per a la creació i funcionament d'una càtedra de seguretat viària de motocicletes
Servei Català de Trànsit
6/11/2015
no vigent

El Govern impulsa una càtedra de Seguretat Viària de Motocicletes per part del Servei Català de Trànsit (SCT) amb un pressupost biennal (2015 i 2016) de 200.000 euros.

Aquesta càtedra universitària se centrarà en la investigació, la recerca i la innovació en la sinistralitat dels vehicles de dues rodes amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat del col·lectiu, que a Catalunya no ha experimentat el descens que els darrers anys han registrat la resta de vehicles.

CIVITAS Activity Fund
CIVITAS
5/6/2015
no vigent

Cities and organisations are encouraged to launch their applications. The call focuses on tools developed, applied, tested or evaluated within the CIVITAS Initiative, offering a total of EUR 60 000 in funding.

Convocatòria II Concurso Nacional de Cortometraje de Seguridad Vial 2014 / 15
Stop Accidentes
4/11/2015
no vigent

Amb aquest acció es vol que la població jove utilitzi la seva creativitat per participar de manera activa en la generació de continguts multimèdia que compleixin els objectius de sensibilització en matèria de prevenció d'accidents de trànsit i impulsar la cultura de la seguretat viària, utilitzant les noves tecnologies dels mitjans audiovisuals.

European Green Leaf 2015 (per a ciutats mitjanes)
Comissió Europea
3/31/2015
no vigent

Aquest premi va destina a totes les ciutats mitjanes d'Europa, és a dir, aquelles que tinguin entre 50.000 i 100.000 habitants.

El premi és un reconeixement a les polítiques empreses en matèria de sostenibilitat i millora del medi ambient. 

 

 

Catàleg de Serveis 2015: Estudis i plans d'accessibilitat
Diputació de Barcelona
3/31/2015
no vigent

Dins de les actuacions incloses al Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona hi ha aquesta línia específica per a estudis i plans d'accessibilitat

Descripció i objectius:

 • Plans d'accessibilitat, eines de promoció de l'accessibilitat a l'àmbit municipal per assolir l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis, transports i comunicacions). L'elaboració de cada pla pot incloure tots els àmbits o algun de manera específica, i és de compliment obligatori segons la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
   
 • Estudis d'accessibilitat específics, informes, estudis o projectes per a àmbits d'actuació o per considerar nous aspectes als quals la llei no dóna cobertura amb l'objectiu de trobar solucions.

 

Catàleg de Serveis 2015: Estudis i plans de mobilitat urbana
Diputació de Barcelona
3/31/2015
no vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi inclou una línia específica per a estudis i plans de mobilitat urbana.

Descripció i objectius:

Amb l'objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible als entorns urbans per tal de reduir la contaminació ambiental, s'ofereix l'elaboració de:

 • Plans de mobilitat urbana, instruments per planificar les actuacions que cal executar els propers anys per tal de fomentar la mobilitat sostenible.
   
 • Estudis de mobilitat específics: camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, etc.
   
 • Estudis de millora del transport públic: millora de l'accés als polígons industrials (a peu, amb bicicleta, amb transport públic, amb cotxe); anàlisi de la senyalització d'orientació.
Catàleg de Serveis 2015: Camins municipals
Diputació de Barcelona
3/31/2015
no vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona, s'hi inclou una línia específica per als camins municipals

Descripció i objectius:

S'ofereix suport per a l'elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals en fases successives. És requisit per fer una fase tenir completada l'anterior:

 • Fase I: catàleg de camins municipals
 • Fase II: investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals, una vegada el catàleg estigui a disposició de l'ajuntament
 • Fase III: ordenances de regulació d'ús i defensa de vials municipals. 

A més, també s'ofereix la redacció d'estudis de seguretat viària específics en camins municipals

TES/110/2015 Adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2015
Generalitat de Catalunya
3/21/2015
no vigent

Subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per a l’any 2015, dins del marc del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire.

La quantia de les ajudes oscil·la entre els 1.000 i els 4.000 € segons el vehicle. 

CEF Transport Multi-annual Call: Funding Objective 3
Comissió Europea
2/26/2015
no vigent

Sota le paraigües de Connecting Europe Facilities (CEF) s'han desenvolupat diferents convocatòries de finançament. La present convocatòria té per objectiu el finançament d'accions que treballin en la millora dels nodes de transport en l'àmbit urbà, especialment en aquells que serveixin d'enllaç entre la mobilitat urbana i la mobilitat de llarga distància. 

La convocatòria disposa de 75 M€ i preveu el finançament, tant d'estudis com d'accions pilot. 

 

CEF Transport Annual Call
Comissió Europea
2/26/2015
no vigent

Sota le paraigües de Connecting Europe Facilities (CEF) s'han desenvolupat diferents convocatòries de finançament. La present convocatòria té per objectiu el finançament d'accions que treballin en la millora dels nodes de transport en l'àmbit urbà, especialment en aquells que serveixin d'enllaç entre la mobilitat urbana i la mobilitat de llarga distància. 

La convocatòria disposa de 75 M€ i preveu el finançament, tant d'estudis com d'accions pilot. 

ITF Transport Awards
International Transport Forum
2/10/2015
no vigent

Aquest premi té tres categories:

1. Transport Achievement Award: For excellence in transport provision that has improved, enabled or facilitated tourism. 

2. Promising Transport Innovation Award: For an innovation that has the potential to significantly improve the quality, performance, user experience, accessibility, sustainability or intermodality of a transport offer.

3. Young Researcher of the Year Award:  For outstanding research related to any aspect of the interlinkages between the transport sector and global trade and/or tourism.

Catàleg de Serveis 2015: Neteja viària hivernal d’accessos a nuclis principals de municipis (hivern 2013-2014)
Diputació de Barcelona
1/20/2015
no vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi ofereix una línia específica per a la neteja viària hivernal als accessos a nuclis urbans. 

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al nucli principal. En general, l’únic accés existent és a través de camins. Oferim el servei de retirada de neu i l’estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d’hivern. El servei es presta només a camins d’accés a nuclis de població amb un sol accés i a punts de mobilitat singulars.

831/2013 Plan PIMA Aire 2
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
12/31/2014
no vigent

Aquest Pla PIMA Aire té com a objectiu afavorir la renovació de furgonetes, vehicles comercials i turismes de fins a un any d'antiguitat, i incentivar la compra de motocicletes, ciclomotors i bicicletes elèctriques. 

La dotació pressupostària Pla PIMA AIRE 2 serà de 38 milions d'euros i aquest estendrà la seva vigència des del 27 d'octubre de 2013 fins que s'esgotin els fons del seu pressupost.

414/2014 Ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics dins del marc de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
12/31/2014
no vigent

Els vehicles que es poden beneficar d'aquestes ajudes són els següents:

a) Turismes M1: Vehicles de motor Destinats al Transport De Persones Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes I Que Tinguin, A MÉS del seient del conductor, vuit places de com Màxim.

b) Furgonetes Camions lleugers o N1: Vehicles de motor Destinats al Transport de Mercaderies Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes Amb Una massa màxima autoritzada (MMA) Igual o inferior a 3.500 kg.

c) Autobusos o autocars M2: Vehicles Destinats al Transport De Persones Que Tinguin MÉS del seient del conductor Més de vuit places assegudes i estafa Una MMA inferior a 5.000 kg.

d) Autobusos o autocars M3: Vehicles Destinats al Transport De Persones a Que Tinguin a més del seient del conductor Més de vuit places assegudes i estafa Una MMA superiors a 5.000 kg.

e) Furgons Camions lleugers o N2: Vehicles de motor Destinats al Transport de Mercaderies Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes Una estafa de MMA superiors a 3.500 kg i inferior a 12.000 kg.

f) Quadricicles lleugers L6e: Automòbils de Quatre Rodes del qual massa en buit mar inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les Bateries Per Els Vehicles Elèctrics, i del qual Potència Màxima neta de la mar motora inferior o igual a 4 kW i del qual VELOCITAT MÀXIMA cap sobrepassi els 45 kmh.

g) Quadricicles pesats L7e: Automòbils de Quatre Rodes del qual massa en buit mar inferior o igual a 400 kg o 550 kg, Si Es Tracta de Vehicles Destinats al Transport de Mercaderies, no inclosa la massa de les Bateries Per Els Vehicles Elèctrics, del qual i Potència Màxima neta de la mar motora inferior o igual a 15 kW.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal