Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Recerca de finançament:

última actualització: 30/01/2015

RSS  Agregar la llista de subvencions vigents al vostre lector RSS

Convocatòries de subvencions:

Ordre Títol de la convocatòria
Entitat
Data límit
Vigent
RD 989/2014 Pla d'Impuls al Medi Ambient "PIMA Aire4" per l'adquisició de vehicles comercials, vehicles de gas i bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
31/12/2015
vigent

Aquestes ajudes s'adrecen a l'adquisició dels següents vehicles:

 • M1 amb carrosseria AF Multiús , vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers i el seu equipatge o mercaderies en un compartiment únic, destinats a ús comercial. En el cas que el beneficiari sigui una persona física no professional autònom , s'entendrà que el vehicle està destinat a ús comercial , quan , el vehicle hagi estat classificat com «AF» al camp J.1 i  com a vehicle mixt adaptable « 31 » en el camp CL , la qual cosa serà verificat en la fitxa  tècnica del vehicle.
   
 • N1 Vehicles la massa màxima no superi les 3,5 tones , dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies.
   
 • M1, M2, M3, N1, N2 i N3 homologats com Gas Liquat del Petroli (GLP), Gas Natural Comprimit (GNC), gas natural liquat ( GNL ) o bifuel gasolina - gas.
   
 • Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric noves.
Les ajudes es poden sol·licitar fins a l'esgotament dels fons destinats. 


Catàleg de Serveis 2015: Suport al manteniment de ponts municipals
Diputació de Barcelona
30/09/2015
vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi inclou una línia específica per a la millora i manteniments dels ponts municipals. 

Descripció i objectius:

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per definir i valorar les alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, i per definir les obres necessàries.

Inclou:

 • Inspeccions de ponts
 • Estudis de millora
 • Redacció de projectes de millora.

525/2014 Plan PIVE-6
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
27/06/2015
vigent

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 27 de juny de 2015 o fins que s'esgotin els fons disponibles.

Les quanties són de 1.000 € per vehicle, excepte per a families nombroses i vehicles per a persones amb discapacitat que serà d'entre 1.500€ a 3.000€

Els vehicles susceptibles d'acollir al programa seran nous i han de complir els requisits següents: 

 

1. - Vehicles de turisme (categoria M1): 

Convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d'autonomia estesa.  

Elèctrics purs. 

Propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius (autogàs-GLP-i Gas Natural), que no superin els 160 g/km

 

2. - Vehicles comercials lleugers (categoria N1): 

Convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d'autonomia estesa propulsats totalment o parcialment per mitjà de motors de combustió interna de gasolina, gasoil, GLP i Gas Natural que, a més, acreditin comptar amb emissions de CO2 homologades no superiors a 160 g / km (grams per quilòmetre). 

Elèctrics purs. 

3. - Els vehicles turismes (M1) i comercials (N1) amb emissions de CO2 iguals o inferiors a 120 g / km classificats com a classe A, B, C o D, en l'esmentada base de dades. 


Convocatòria II Concurso Nacional de Cortometraje de Seguridad Vial 2014 / 15
Stop Accidentes
11/04/2015
vigent

Amb aquest acció es vol que la població jove utilitzi la seva creativitat per participar de manera activa en la generació de continguts multimèdia que compleixin els objectius de sensibilització en matèria de prevenció d'accidents de trànsit i impulsar la cultura de la seguretat viària, utilitzant les noves tecnologies dels mitjans audiovisuals.


Catàleg de Serveis 2015: Camins municipals
Diputació de Barcelona
31/03/2015
vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona, s'hi inclou una línia específica per als camins municipals

Descripció i objectius:

S'ofereix suport per a l'elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals en fases successives. És requisit per fer una fase tenir completada l'anterior:

 • Fase I: catàleg de camins municipals
 • Fase II: investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals, una vegada el catàleg estigui a disposició de l'ajuntament
 • Fase III: ordenances de regulació d'ús i defensa de vials municipals. 

A més, també s'ofereix la redacció d'estudis de seguretat viària específics en camins municipals


European Green Leaf 2015 (per a ciutats mitjanes)
Comissió Europea
31/03/2015
vigent

Aquest premi va destina a totes les ciutats mitjanes d'Europa, és a dir, aquelles que tinguin entre 50.000 i 100.000 habitants.

El premi és un reconeixement a les polítiques empreses en matèria de sostenibilitat i millora del medi ambient. 

 

 


Catàleg de Serveis 2015: Estudis i plans d'accessibilitat
Diputació de Barcelona
31/03/2015
vigent

Dins de les actuacions incloses al Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona hi ha aquesta línia específica per a estudis i plans d'accessibilitat

Descripció i objectius:

 • Plans d'accessibilitat, eines de promoció de l'accessibilitat a l'àmbit municipal per assolir l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis, transports i comunicacions). L'elaboració de cada pla pot incloure tots els àmbits o algun de manera específica, i és de compliment obligatori segons la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
   
 • Estudis d'accessibilitat específics, informes, estudis o projectes per a àmbits d'actuació o per considerar nous aspectes als quals la llei no dóna cobertura amb l'objectiu de trobar solucions.

 


Catàleg de Serveis 2015: Estudis i plans de mobilitat urbana
Diputació de Barcelona
31/03/2015
vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi inclou una línia específica per a estudis i plans de mobilitat urbana.

Descripció i objectius:

Amb l'objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible als entorns urbans per tal de reduir la contaminació ambiental, s'ofereix l'elaboració de:

 • Plans de mobilitat urbana, instruments per planificar les actuacions que cal executar els propers anys per tal de fomentar la mobilitat sostenible.
   
 • Estudis de mobilitat específics: camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, etc.
   
 • Estudis de millora del transport públic: millora de l'accés als polígons industrials (a peu, amb bicicleta, amb transport públic, amb cotxe); anàlisi de la senyalització d'orientació.

ITF Transport Awards
International Transport Forum
10/02/2015
vigent

Aquest premi té tres categories:

1. Transport Achievement Award: For excellence in transport provision that has improved, enabled or facilitated tourism. 

2. Promising Transport Innovation Award: For an innovation that has the potential to significantly improve the quality, performance, user experience, accessibility, sustainability or intermodality of a transport offer.

3. Young Researcher of the Year Award:  For outstanding research related to any aspect of the interlinkages between the transport sector and global trade and/or tourism.


Catàleg de Serveis 2015: Neteja viària hivernal d’accessos a nuclis principals de municipis (hivern 2013-2014)
Diputació de Barcelona
20/01/2015
no vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi ofereix una línia específica per a la neteja viària hivernal als accessos a nuclis urbans. 

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al nucli principal. En general, l’únic accés existent és a través de camins. Oferim el servei de retirada de neu i l’estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d’hivern. El servei es presta només a camins d’accés a nuclis de població amb un sol accés i a punts de mobilitat singulars.


414/2014 Ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics dins del marc de la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
31/12/2014
no vigent

Els vehicles que es poden beneficar d'aquestes ajudes són els següents:

a) Turismes M1: Vehicles de motor Destinats al Transport De Persones Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes I Que Tinguin, A MÉS del seient del conductor, vuit places de com Màxim.

b) Furgonetes Camions lleugers o N1: Vehicles de motor Destinats al Transport de Mercaderies Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes Amb Una massa màxima autoritzada (MMA) Igual o inferior a 3.500 kg.

c) Autobusos o autocars M2: Vehicles Destinats al Transport De Persones Que Tinguin MÉS del seient del conductor Més de vuit places assegudes i estafa Una MMA inferior a 5.000 kg.

d) Autobusos o autocars M3: Vehicles Destinats al Transport De Persones a Que Tinguin a més del seient del conductor Més de vuit places assegudes i estafa Una MMA superiors a 5.000 kg.

e) Furgons Camions lleugers o N2: Vehicles de motor Destinats al Transport de Mercaderies Que Tinguin, Per El Menys, Quatre Rodes Una estafa de MMA superiors a 3.500 kg i inferior a 12.000 kg.

f) Quadricicles lleugers L6e: Automòbils de Quatre Rodes del qual massa en buit mar inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les Bateries Per Els Vehicles Elèctrics, i del qual Potència Màxima neta de la mar motora inferior o igual a 4 kW i del qual VELOCITAT MÀXIMA cap sobrepassi els 45 kmh.

g) Quadricicles pesats L7e: Automòbils de Quatre Rodes del qual massa en buit mar inferior o igual a 400 kg o 550 kg, Si Es Tracta de Vehicles Destinats al Transport de Mercaderies, no inclosa la massa de les Bateries Per Els Vehicles Elèctrics, del qual i Potència Màxima neta de la mar motora inferior o igual a 15 kW.


831/2013 Plan PIMA Aire 2
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
31/12/2014
no vigent

Aquest Pla PIMA Aire té com a objectiu afavorir la renovació de furgonetes, vehicles comercials i turismes de fins a un any d'antiguitat, i incentivar la compra de motocicletes, ciclomotors i bicicletes elèctriques. 

La dotació pressupostària Pla PIMA AIRE 2 serà de 38 milions d'euros i aquest estendrà la seva vigència des del 27 d'octubre de 2013 fins que s'esgotin els fons del seu pressupost.


2014 Sustenaible Mobility Plans Award
Do the right mix
03/11/2014
no vigent

La convocatòria és oberta a totes les ciutats que hagin desenvolupat (o ho estiguin fent) un Pla de mobilitat urbana sostenible. En concret es valoraran especialment els següent ítems:

 • Capacitat d'implementar un sistema eficient per a monotoritzar el progrés del PMUS
 • Capacitat d'implementar un sistema eficient de mesurar l'impacte generat en les actuacions implementades del PMUS
 • Avaluació qualitativa, tant del procés del PMUS com de les fites aconseguides
 • Ús de dades quantitatives i indicadors per a mesurar l'impacte del PMUS


European Mobility Week Award 2014
European Mobility Week 2014
01/11/2014
no vigent

El premi de la Setmana Europea de la Mobilitat té com a objectiu donar reconeixmement a l'autoritat local que es considera que ha fet més en la sensibilització pública sobre les qüestions de mobilitat sostenible i la implementació de mesures per aconseguir un canvi cap a un transport urbà sostenible. ç

La ciutat guanyadora és triada per un jurat independent d'experts en transport que avaluen totes les sol·licituds elegibles i també selecciona 10 autoritats locals que considerin han exercit en forma destacada.


CIVITAS Activity Fund - 2nd call
CIVITAS
31/10/2014
no vigent

CIVITAS CAPITAL és un projecte que dóna suport en el finançament de mesures de mobilitat urbana sostenible a Europa a través d'un Fons d'Activitats. Aquest mecanisme de cofinançament afavorirà la transferència de mesures reeixides de les ciutats pioneres "a les ciutats d'assimilació". El cofinançament serà del 50% i es posarà a disposició a través de quatre convocatòries competitives entre 2014 i 2015. Aquesta és la segona. 

La segona convocatòria es posarà en marxa el 19 de setembre de 2014, amb un total de 80.000 euros en el finançament de les activitats de recollida en quatre àrees temàtiques CIVITAS. El termini de sol·licitud per a la segona convocatòria serà el 31 d'octubre de 2014.


9732 Subvencions per a investigació en projectes de seguretat viària, mobilitat i trànsit
Dirección General de Tráfico
13/10/2014
no vigent

Aquesta línia de subvencions va dirigida exclusivament a centres d'investigació públics o privats i a centres tecnológics. 

El seu objectiu es promoure projectes d'investigació en el camp del trànsit, seguretat viària i mobilitat. 


World Smart Cities Awards
Smart City Expo World Congress
21/09/2014
no vigent

L'objectiu del premi és fomentar el desenvolupament de les ciutats del futur, augmentant així la qualitat de vida, la sostenibilitat, la innovació, la creativitat, la competitivitat, i la gestió i administració eficient. Els Premis Smart City World Congress reconeixeran la recerca de ciutats, empreses i empresaris, centres de recerca, organismes públics o no governamentals o consorcis (públic i privat) amb innovadores visions i solucions de Smart City. 

Tots els projectes i solucions que contribueixin a qualsevol dels àmbits previstos en l'Expo World Congress Smart City es poden presentar per a la seva consideració, una de les temàtiques té a veure en projectes sobre mobilitat. Les propostes es podran presentar en tres categories: Ciutat, Projecte i iniciativa innovadora.


Access · City Award 2015
Comissió europea
20/09/2014
no vigent

El Premi Europeu que reconeix la tasca de les ciutats més accessibles a les persones amb discapacitat i les persones d'avançada edat. La Comissió Europea continua animant les ciutats de més de 50 000 habitants de tots els estats membres a presentar les activitats i estratègies que han dut a terme per eliminar barreres i millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania.


Horizon 2020 - Mobility for Growth 2014-2015 (B)
Comissió europea
28/08/2014
no vigent

Convocatòries del programa Horizon 2020 que inclouen temàtiques de projectes vinculats a la mobilitat i els transports, entre ells la mobilitat urbana.


Horizon 2020 - Green Vehicles 2014
Comissió europea
28/08/2014
no vigent

Convocatòria del programa Horizon 2020 que inclou subvencions per a projectes de vehicles ecològics


Selecció de campanyes de mobilitat en bicicleta
European Cyclist Federation (ECF)
25/07/2014
no vigent

La European Cyclist Federation (ECF), està impulsant una iniciativa per a recollir les millors campanyes que s'han dut a terme als municipis per a promoure la mobilitat en aquest mitjà de transport. Fins al 25 de juliol es poden fer arribar les campanyes a la ECF i posteriorment es seleccionaran les més impactants i innovadores.

Amb les campanyes seleccionades s'editarà un llibre que es dirà Book of Ideas i que tindrà l'objectiu d'inspirar a d'altres municipis a impulsar campanyes similars. 

 


11a edició dels CIVITAS Awards
CIVITAS
14/07/2014
no vigent

Aques premi és un reconeixement a aquelles ciutats que han desenvolupat projectes i fites decisives per a introduir un canvi modal cap a modes de tranport més sostenibles. 

El premi es divideix en tres categories:

- Participació pública

- Innovació tècnica

- Ciutat CIVITAS de l'any


SSI/803/2014 Premi Reina Sofia de Tecnologies de l'accessibilitat
Reial Patronato sobre Discapacidad
03/07/2014
no vigent

Aquest premi té per objectui recompensar la tasca continuada d'una persona física o jurídica duta a terme en un període de temps no inferior a cinc anys, o premiar un projecte amb perspectiva de continuïtat, en ambdós casos sempre en el camp de l'accessibilitat a les tecnologies de la informació i la comunicació per a les persones amb discapacitat donant suport a la igualtat d'oportunitats i la inclusió tecnològica.


35/2014 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
30/06/2014
no vigent

Aquesta convocatòria permet rebre una ajuda econòmica en la compra d'un vehicle ecològicament eficient (elèctrics, híbrids, GLP o baix consum) a canvi de donar de baixa un vehicle de més de 10 anys.


2ª edició dels Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial
RACE i Goodyear
15/05/2014
no vigent

Aquests premis formen part d'un projecte de caire educatiu per tal de promoure la realització de vídeos sobre educació viària als centre educatius de tot Espanya. La participació al concurs està limitada als centre escolars de primària. 

Els tres vídeos guanyadors tindran un premi d'entre 6.000 €, 3.000€ i 1.500€ respectivament. 


Premi Ciutats que caminen 2014
Red de Ciudades que Caminan
15/05/2014
no vigent

La Xarxa de Ciutats que Caminen convoca els segons premis "Ciutat que Camina" on es reconeixerà la tasca d'aquells municipis associats a la xarxa que hagin posat en marxa projectes relacionats amb el foment de la cultura del caminar. 

Els premis distingeixen el treball dels municipis segons el seu nombre d'habitants, atorgant guardons en les següents categories: 

 • Municipi amb més de 100.000 habitants 
 • Municipi entre 50.000 i 100.000 habitants 
 • Municipi amb menys de 50.000 habitants


Premi per a campanyes de mobilitat
Comissió Europea
30/04/2014
no vigent

Aquesta iniciativa de la Comissió Europea, emmarcada dins del projecte "Do the right Mix" pretén seleccioar la millor campanya de mobilitat europesa que es presenti per tal de dur-se a terme entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2014. La campanya guanyadora podrà rebre una aportació de finançament de la Comissió Europea de 7.000 €


830/2013 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)
IDAE
30/04/2014
no vigent

L'objecte de la tercera convocatòria del «Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-3)» consisteix a potenciar una disminució del consum energètic mitjançant la incentivació de la modernització del parc de vehicles turisme (M1) i comercials (N1) amb models d'alta eficiència energètica, amb menor consum de combustibles i emissions de CO2, tot això en el marc del Pla d'Estalvi i eficiència energètica 2011-2020.

Amb aquesta finalitat, les subvencions es concediran per l'adquisició de vehicles nous de les categories M1 i N1, que vagi acompanyada de la baixa definitiva en tràfic d'un altre vehicle.


TES/607/2014 subvencions per a l'any 2014 a ens locals de Catalunya per a la realització de programes municipals d'adaptació al canvi climàtic
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
15/04/2014
no vigent

Aquestes subvencions tenen per objectiu ajudar al finançament de programes municipals d'adaptació al canvi climàtica. L'importa màxim de la subvenció és de 6.000 € per actuació, i un 40% del cost total de l'actuació (60% si l'actuació és proposada per una agrupació de municipis). 

El contingut mínim d'un programa municipal d'adaptació al canvi climàtic ha de ser:

 

1. Definició d’un sistema de coordinació interna del procés i seguiment del Programa d’adaptació.

2. Identificació dels efectes del canvi climàtic esperats més significatius per al municipi.

3. Identificació dels àmbits prioritaris d’intervenció en l’adaptació al canvi climàtic.

4. Establiment dels objectius d’adaptació definits a escala transversal i/o a escala sectorial.

5. Definició de les accions per a l’adaptació.

6. Establiment d’un sistema d’avaluació i seguiment.

7. Actualització i revisió del Programa.

8. Comunicació i participació al llarg del procés.


Convocatòries per al CIVITAS CAPITAL project
CIVITAS
04/04/2014
no vigent

El projecte CIVITAS CAPITAL s'ha creat per tal de capitalitzar i posar en valor tots els coneixements i experiències obtinguts a partir de les diferents ciutats que participen a CIVITAS. 

Aquest projecte publicarà quatre convocatòries, de les quals s'ha obert la primera, per tal de promoure diversos estudis i experiències. En concret, les ajudes econòmiques permetran desenvolupar els següents tipus de treballs:

 • "Being inspired": per als viatges d'estudi, tallers o activitats similars en la fase inicial de recollida; 
 • "Structural Dialogue": per a l'intercanvi professional entre tècnics de diverses ciutats CIVITAS
 • "Studies": per a estudis d'avaluació a llarg termini i viabilitat d'iniciatives sobre mobilitat
 • "Systematic Transfer": estudis de demostració i proves pilot i d'execució;


II Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible
Fundación Renault para la Movilidad Sostenible i el Club de Excelencia en Sostenibilidad
04/04/2014
no vigent

El premi s'estructura en tres categories:

1. Millor pràctica en mobilitat sostenible per a la gran empresa

2. Millor PIME / emprenedor en matèria de mobilitat sostenible

3. Millor estratègia pública en mobilitat sostenible.

El premi per als projectes guanyadors serà la cessió gratuïta d'un Renault Twizzy durant un any. 


Horizon 2020 - Mobility for Growth 2014-2015 (A)
Comissió europea
27/03/2014
no vigent

Convocatòries del programa Horizon 2020 que inclouen temàtiques de projectes vinculats a la mobilitat i els transports, entre ells la mobilitat urbana.


Catàleg de Serveis 2014 - Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
20/03/2014
no vigent

Els serveis inclosos en el Catàleg 2014 referents a infraestructures viàries i mobilitat són els següents:

 

 • Plans i estudis de mobilitat 
 • Plans i estudis d'accessibilitat 
 • Plans d'implantació de vehicle elèctric
 • Camins locals
 • Manteniment de ponts municipals (la data límit en aquest servei és el 30/10/2014)
 • Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal de municipis (hivern 2013-2014)

 


Horizon 2020 - Mobility for Growth 2014-2015 (2 etapes)
Comissió europea
18/03/2014
no vigent

Convocatòries del programa Horizon 2020 que inclouen temàtiques de projectes vinculats a la mobilitat i els transports, entre ells la mobilitat urbana.

Aquesta convocatòria es realitza en dues etapes, la primera serveix per fer una preselecció de projectes candidats i la segona per la selecció definitiva. 


Best International Policy Transfer Award
Comissió europea (EPOMM)
15/02/2014
no vigent

Aquest premi dóna reconeixement a aquelles accions de transferència de bones pràctiques i polítiques de mobilitat entre dos o més agents.


2014 Young Researcher Award - ITF
International Transport Forum
07/02/2014
no vigent

El Premi al jove investigador de l'Any té com a objectiu destacar la importància de la investigació en transport per tal de formular polítiques públiques encertades i implementar i promoure vincles més estrets entre la política de transports i la investigació. 

Aquest premi està obert a joves investigadors menors de 35 anys d'edat que han dut a terme la recerca en una institució, universitat o empresa de consultoria ubicada en un país membre del International Transport Forum

El premi té una dotació de 5 000 €.


Transport Achievement Award
International Transport Forum
07/02/2014
no vigent

Aquest premi reconeix una innovació ja aplicada amb uns resultats demostrables que hagi significat una millora en el sector del transport. Cal que la mesura estigui en funcionament des de fa almenys 2 anys i menys de 5. 


Promising Transport Innovation Award
International Transport Forum
07/02/2014
no vigent

Aquest premi reconeix una innovació que tingui un potencial significatiu per a millorar el sector del transport. La innovació s'ha de basar en un canvi tecnològic, operacional o organitzatiu, o una combinació dels anteriors. La innovació ha de gaudir d'un marc de finançament per a dur-se a terme en un període no inferior a 2 anys. 


RD 831/2013 Ajuts per a l'adquisició de motocicletes i bicicletes elèctriques
Ministeri d'Agrigultura, Alimentació i Medi ambient
31/12/2013
no vigent

Les ajudes es concediran fins a exhaurir els fons d'aquesta subvenció


EU Sustainable Urban Mobility Plan Award
Comissió Europea
01/11/2013
no vigent

Aquest premi, promogut per la Comissió Europea, pretén donar una reconeixement a la ciutat que hagi realitzat o estigui realitzant un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. En aquesta edició es valorarà especialment aquells PMUS que tinguin en compte una integració de polítiques econòmiques, socials i mediambientals en els seus plantejaments.

Una de les millors aportacions dels PMUS, en comparació amb la planificació tradicional del transport urbà, és la coordinació entre diferents polítiques i organitzacions més enllà dels diferents modes de transport; per exemple coordinació amb la planificació urbanística, la protecció del medi ambient, la inclusió social, el desenvolupament econòmic, la seguretat, la salut, l'educació, les tecnologies de la informació, etc. 


294/2013 Subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics 2013
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
31/10/2013
no vigent

La quantitat de la subvenció pot variar en funció del tipus de vehicle. Tot seguit es mostren les quantitats subvencionables pels diferents tipus de vehicles:

 • amb autonomia de 15 a 40 km: 2.500 euros
 • amb autonomia de 40 a 90 km: 3.500 euros
 • amb autonomia de més de 90 km: 5.500 euros
 • quadricicles lleugers: 1.800 euros
 • quadricicles pesats: 2.200 euros
 • autobusos i autocars (M2) / Furgones (N2):  8.000 euros
 • autobuses i autocares (M3):  20.000 euros  

Premio CONAMA 2013
CONAMA
21/10/2013
no vigent

Poden optar a aquest premi totes les entitats locals que tinguin una població inferior a 30.000 habitants. El premi reconeixerà aquelles iniciatives que hagin fet aportacions en el desenvolupament sostenible i que tinguin a veure en algun dels següents àmbits d'actuació:

 • Aigua i qualitat ambiental
 • Conservació i gestió forestal
 • Economia i ocupació
 • Energia i canvi climàtic
 • Infraestructures i mobilitat
 • Societat, igualtat i participació


SOLUTIONS Project - Call for cities
Projecte europeu SOLUTIONS
30/09/2013
no vigent

El projecte europeu SOLUCIONS, que té per objectiu investigar propostes innovadores sobre mobilitat urbana impulsa la selecció de ciutats d'Europa, Àsia, Amèrica Llatina i la Mediterrània, a participar en les activitats d'innovació del projecte.

L'objectiu principal del projecte SOLUCIONS estarà en l'intercanvi entre ciutats d'Europa, Àsia, Amèrica Llatina i la Mediterrània. El projecte SOLUCIONS reuneix alguns dels principals experts i xarxes de ciutats d'aquestes regions, amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi de coneixements i impulsar l'adopció de solucions de mobilitat urbana sostenibles innovadores a través d'una major explotació dels coneixements existents.

El projecte examinarà en particular solucions en les següents àrees temàtiques:

 • transport públic
 • infraestructura de transport
 • logística de la ciutat
 • planificació integrada / plans de mobilitat urbana sostenible
 • de la xarxa i la gestió de la mobilitat
 • vehicles nets

 


TIDE call for Circle of Innovative Cities
TIDE - Transport Innovation Deployment for Europe
20/09/2013
no vigent

La idea d'aquesta convocatòria és seleccionar fins a 50 ciutats per tal de formar un grup d'innovació i intercanvi d'infrmació que ajudi a transferir iniciatives de mobilitat entre les diferents ciutats. En concret les temàtique que es preveu tenir en compte en aquest grup són:

 • Tarifes d'aparcament i peatges com a mesures de gestió de la demanda
 • Transport no motoritzat
 • Sistemes avançats d'informació a l'usuari
 • Mobilitat elèctrica
 • Organització del transport públic

 


E-Visionary Awards (Vehicle elèctric)
Electric Vehicle Simposium & Exhibition
01/09/2013
no vigent

The E-Visionary Award is a way for the World Electric Vehicle Association (WEVA) to recognize cities and regions as E-Visionaries for their initiatives to promote electric vehicles as a sustainable mode of transportation, and for making Electric Mobility a reality in the lives of their inhabitants. This way, E-Visionary Award winners become references for communities around the world.


Projecte europeu Marco Polo 2013
Unió Europea
23/08/2013
no vigent

El principal objetiu del programa Marco Polo és cofinançar projecte que ajudin a promoure el canvi modal en el transport de mercaderies per tal de reduir la quantitat de tones que es transporten per carretera. 


10th annual CIVITAS Awards
CIVITAS
09/08/2013
no vigent

Aquest guardó, organitzat anualment per CIVITAS, pretén premiar les millors iniciatives en mobilitat urbana d'Europa. Hi ha tres categories en el premi:

 • Innovació tècnica
 • Participació pública
 • Ciutat CIVITAS de l'any


Ajudes per a activitats mediambientals del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
15/07/2013
no vigent

Una de les línies de treball d'aquestes ajudes permet presentar projectes vinculats a la mitigació del canvi climàtic, és a dir, en tot el que fa referència a reduir el nombre d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. En aquesta línia hi podrien entrar projectes vinculats a la mobilitat sostenible. 


Premi Ciutat Sostenible 2013
Red Española de Ciudades por el Clima
12/07/2013
no vigent

Fins al proper 12 de juliol de 2013, els ajuntaments de més de 5.000 habitants i les entitats supramunicipals podran presentar la seva candidatura al 11è Premi Ciutat Sostenible per l'execució d'actuacions dirigides a la sostenibilitat en els últims dos anys i que evidenciïn l'existència d'un compromís municipal amb el desenvolupament sostenible.

En aquesta edició, els Premis Ciutat Sostenible es convoquen en les següents categories:

 • Premi especial "Ciutat més sostenible"
 • Gestió i reducció de residus
 • Cicle integral de l'aigua
 • Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Educació ambiental


Programa LIFE+ 2013
Unió Europea
25/06/2013
no vigent

El programa LIFE+ 2013 permet el cofinançament de projectes relacionats amb la mobilitat i el transport que treballin aquest àmbit des de la millora de la qualitat del medi ambient, tant pel que fa a reduir el nombre d'emissions de gasos contaminants com també a la millora de la contaminació acústica. 


Convocatòria per a campanyes de mobilitat urbana sostenible
Unió Europea
31/05/2013
no vigent

La Campanya de Mobilitat Urbana Sostenible de la Comissió Europea ha publicat la segona convocatòria per cofinançar campanyes de mobilitat urbana sostenible que es desenvolupin de l'1 de juliol de 2013 al 30 de juny de 2014. La convocatòria és oberta a la participació dels ens locals.

La dotació pressupostària és de 7.000€ per finançar cada iniciativa. Com a requisits es demana proporcionar informació sobre el pressupost, la planificació i promoció de la campanya, a més de descriure els vincles amb iniciatives i programes de la UE en l'àmbit del transport i l'eficiència energètica.


Call for proposals 2013 - Programa europeu Intelligent Energy - Europe 2013
Unió Europea
08/05/2013
no vigent

Les accions subvencionables dins d'aquest programa que tenen a veure amb mobilitat i transports s'enmarquen dins del subprograma STEER (Energy in Transport).

Les accions que es prioritzaran per a poder optar a subvenció s'enmarquen en dos grans grups: Transport energèticament eficient i vehicles nets

Accions dins del grup de Transport energèticament eficient:

 • Accions que promoguin el desenvolupament de Plans de mobilitat urbana sostenible
 • Accions que promoguin un canvi de comportament en els hàbits de mobilitat de la ciutadania
 • Accions que promoguin una aproximació a una logística de transport de mercaderies d'emissions zero als centres urbans.
 • Iniciatives estratègiques que defineixin polítiques i actuacions per a aconseguir ciutats energèticament més eficients i amb menys emissions de C02.

 

Accions dins del grup de vehicles nets:

 • Accions que promoguin l'increment de vehicles nets a les ciutats. 

Convocatòria del projecte europeu Co-Cities per tal de seleccionar ciutats on provar els prototip de sistema d'informació del transport multimodal
Projecte europeu Co-Cities
05/05/2013
no vigent

El consorci Co-Cities ha iniciat una convocatòria a ciutats i regions per tal de formar part de la iniciativa PRIME Co-Cities. Aixó dóna la possibilitat a les ciutats participants d'equipar els sistemes d'informació a l'usuari amb una tecnologia desenvolupada pel propi projecte i que permet realitzar la planificació multimodal dels viatges. 

La convocatòria preveu que el 50% del cost de la instal·lació vagi a càrrec de la ciutat participant i el 50% restant a càrrec del propi projecte. El cost de la instal·lació d'aquesta tecnologia oscil·la entre els 10.000 i 20.000 euros i es du a terme en un termin d'entre 1 i 2 mesos. 

La instal·lació inclou:

 • Implementació del CAT (Commonly Agreed Interface)
 • Implementació del serveis i dades a una aplicació mòbil per a l'usuari final
 • Test de qualitat del producte implementat
 • Posada en funcionament dels nous serveis de planificació multimodal de viatges

 


Catàleg de serveis 2013 (Diputació de Barcelona)
Diputació de Barcelona
25/04/2013
no vigent

En l'àmbit de la mobilitat i les infraestructures viàries els serveis que s'inclouen en el catàleg 2013 són els següents:

 • Estudis i plans de mobilitat urbana
 • Estudis i plans d'accessibilitat
 • Estudis d'implantació del vehicle elèctric
 • Estudis de seguretat viària en zona urbana
 • Camins municipals
 • Estudis de nous traçats i millores d'interseccions
 • Inspeccions i propostes de millora en ponts municipals
 • Neteja viària hivernal a nuclis urbans


12216 Ajudes i incentius per a l'adquisició de vehicles eficients
IDAE
31/03/2013
no vigent

L'objecte de la convocatòria: Present del «Programa d'Incentius al vehicle Eficient (PIVE)» consisteix a potenciar Una disminució de Consum Energètic Nacional MITJANÇANT la incentivació de la modernització del parc de vehicles turisme (M1) Comercials i (N1). Per consultar la Classificació de vehicles subvencionables és Pot consultar la Base de Dades de l'IDAE


Exhibition of Road Safety Innovation (International Transport Forum, annual summit 2013)
International Transport Forum
29/03/2013
no vigent

L'International Transport Forum organitza anualment una trobada que aglutina els principals actors (sector públic, empreses, ONGs) vinculats al sector del transport públic (2013 annual meeting - Funding Transport). 

Aquest any 2013 la trobada es farà a Leipzig (Alemània), durant els dies 22, 23 i 24 de maig. 

En el marc d'aquest esdeveniment s'organitza una exhibició de mesures per millorar la seguretat viària de les carreteres i la organització convida a presentar aquells projectes que hagin contribuït significativament a reduir el nombre d'accidents a les carreteres. 

Els projectes seleccionats rebran una aportació de 1.100 € per tal de finançar les despeses d'impressió i edició dels materials que s'exposaran. 

Les propostes per a participar en aquesta exhibició es poden presentar fins al 29 de març de 2013


2013 Transport Achievement Award
International Transport Forum
15/03/2013
no vigent

El 2013, el Premi al resultat en l'àmbit del transport que otorga l'International Transport Forum premiarà un projecte o servei innovador sobre polítiques tarifaries i estratègies de finançament que s'hagin centrat en incrementar la qualitat de la infraestructura o servei del transport, reduir els congestions de trànsit, millorar la seguretat, la protecció de medi ambient o l'accessibilitat. 

El premi està obert a:

 • Operadors del transport
 • Proveïdors de servei
 • Autoritats del transport
 • Proveïdors de serveis de suport al transport 


TIDE - Transport Innovation Deployment for Europe
Unió Europea
28/02/2013
no vigent

La missió del projecte europeu TIDE és millorar la transferència i assimilació de 15 mesures innovadores en transport urbà a tot Europa i analitzar fins a quin punt contribueixen a millorar el transport urbà. 

Si bé els projectes NICHES i NICHES+ han tingut un gran èxit, encara és necessari impulsar i promoure la implementació de mesures innovadores en el transport públic que animin a les autoritats públiques a assumir el repte d'integrar i aplicar de manera efectiva mesures innovadores de transport urbà en les seves polítiques de mobilitat. 

Per això, TIDE seleccionarà deu ciutats on desenvolupar alguna de les 15 mesures innovadores. Això ajudarà a integrar una de les mesures innovadores TIDE en la seva política de transport local. Permetrà identificar factors d'èxit i obstacles, incloent les qüestions de gestió, consulta als interessats i finançament.


162/2012 Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016
Generalitat de Catalunya
27/02/2013
no vigent

El PUOSC és l'eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per assolir la construcció d'equipaments i serveis que eviten la despoblació i fomenten l’equilibri territorial.

Aquestes inversions es concreten en obres i serveis públics tals com enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, i altres equipaments culturals, esportius, docents o socials que avui esdevinguin estratègics o necessaris.

El Decret on s'exposen les bases reguladores del PUOSC 2013 - 2016 és el 155/2012


Best International Policy Transfer Award - EPOMM
EPOMM
25/02/2013
no vigent

Un dels principals objectius de l'organització EPOMM és promoure l'intercanvi i coneixement de les polítiques de planificació i gestió de la mobilitat entre els països europeus, per aquest motiu s'ha creat el premi a la millor política de transferència de la informació, per tal de premiar i reconèixer aquelles experiències en mobilitat que han servit per a incentivar la seva aplicació en d'altres administracions o entitats. 

Les experiències premiades tindran un espai per a fer-ne una explicació durant el pròxim ECOMM 2013

 


Premi al jove investigador 2013 en transport de l'International Transport Forum
International Transport Forum
15/02/2013
no vigent

The Young Researcher of the Year Award award aims to highlight the importance of transport research for sound transport policy formulation and implementation and to foster closer links between transport policy and research.

This award is open to young researchers under 35 years of age who have undertaken their research in an institution, university or consultancy firm located in a member country of the International Transport Forum. 

The award carries a prize of 5 000 euros. 


TES/422/2012 i TES/2899/2012 Desenvolupament d'actuacions contra el canvi climàtic
Generalitat de Catalunya
30/01/2013
no vigent

 

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions per reduir les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat que es detallen a continuació, i l’elaboració de Programes municipals d’adaptació al canvi climàtic:

Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat:

 • Adquisició de vehicles elèctrics o híbrids nous matriculables per a la flota municipal.
 • Construcció i senyalització de carrils bici.
 • Adquisició de bicicletes i/o adquisició i instal·lació d’aparcaments de bicicletes.

 

Elaboració de Programes municipals d’adaptació al canvi climàtic


FP7-ICT-2013.6.6 7FP - Smartcities 2013
Comissió europea (7è Programa Marc)
04/12/2012
no vigent

Projectes que utilitzin les tecnologies Smartcities, aplicades a l'àmbit de la mobilitat urbana, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de la ciutat. 


FP7-2013-ICT-GC FP7 - Green Cars
Comissió europea (7è Programa Marc)
04/12/2012
no vigent

Convocatòria dedicada íntegrament a la mobilitat amb vehicles elèctrics


Ampliació de les ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
30/11/2012
no vigent

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret per ampliar fins a finals de 2012 el termini perquè els usuaris sol·licitin ajudes directes a la compra de vehicles elèctrics, amb l'objectiu d'evitar un estancament de la demanda a causa del retard al 2012 de l'arribada al mercat de molts models elèctrics.


FP7-SST-2013-RTD-1 FP7 Sustainable Surface Transport (SST) 2013-RTD-1 including European Cars Initiative
Comissió europea (7è Programa Marc)
14/11/2012
no vigent

Alguns dels temes que es poden presentar a la convocatòria i que tenen alguna relació amb la mobilitat urbana són els següents:

SST.2013.2-2 - Gestió integrada multimodal de la xarxa de transports urbans. 
SST.2013.3-2 - Implementar solucions innovadores i sostenibles als transports urbans
SST.2013.6-3 - Organització de premis de recerca en matèria de transports
SST.2013-3 - Vehicles urbans elèctrics i lleugers

 


FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1 FP7 - Programa MOVE
Comissió europea (7è Programa Marc)
14/11/2012
no vigent

Algunes de les línies de finançament d'aquesta convocatòria en l'àmbit de la mobilitat urbana són:

SST.2013.3-3 - Capitalització del coneixement i experiència del programa CIVITAS
GC.SST.2013-4 - Demostració dels busos elèctrics en el transport públic urbà


Premi al millor Pla de mobilitat urbana europeu
Comissió europea
09/11/2012
no vigent

Amb aquesta iniciativa la Unió Europea pretén reforçar el paper dels Plans de mobilitat urbana com a eines per a desenvolupar polítiques de mobilitat sostenibles en l'àmbit urbà. Es tracta de la primera edició d'aquest premi i en la convocatòria d'aquest 2012 es centrarà en la participació de la ciutadania i agents representatius. 

El premi va acompanyat d'una quantitat de 10.000 € per al guanyador. 


GRI/320/2012 Convocatòria FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4
Departament de Governació i relacions institucionals
18/10/2012
no vigent

En aquests eixos es prioritzaran les operacions que s’emmarquin en els àmbits següents:

a) Eix 2:

2.50. Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.

2.53. Prevenció de riscos, incloses l’elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics.

b) Eix 4:

4.57. Altres ajuts per millorar els serveis turístics.

4.58. Protecció i conservació del patrimoni cultural.

4.61. Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural.


Premi a les bones pràctiques pel clima
Red Española de Ciudades por el Clima
15/10/2012
no vigent

El Premi està dirigit als ajuntaments, diputacions provincials, cabildos i consells insulars pertanyents a la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima que compleixin amb les bases del concurs.

Les bones pràctiques hauran d'emmarcar dins d'una de les 4 categories establertes:

 • Mobilitat
 • Energia
 • Eco-innovació
 • Ordenació del Territori, Urbanisme i Edificació


LIFE+ 2012
Comissió europea
26/09/2012
no vigent

La convocatòria LIFE+ 2012 és força àmplia, però en el tema "Política i governança medioambiental" es defineix l'objectiu de millora del medi ambient urbà, que inclou aspectes que el transport i la mobilitat. 


Sustainable Transport Award
Institute for Transport and Development Policy
15/09/2012
no vigent

El Premi al Transport Sostenible està obert a totes les ciutats. Els candidats seleccionats se'ls distingeix pel seu impacte, innovació i lideratge en el sector del transport.

Per tal de qualificar pel concurs, la ciutat ha d'haver fet progressos significatius en l'aplicació de mesures de transport sostenible durant l'any passat. Es donarà preferència als candidats que han obtingut tres o més dels següents punts:

 • Les millores en el transport públic
 • Les millores en els viatges no motoritzats
 • L'ampliació o millora d'espais públics
 • Implementació de programes de gestió de la demanda de viatges per reduir l'ús del cotxe privat
 • Reducció de l'expansió urbana mitjançant la vinculació de transport per al desenvolupament
 • Reducció de la contaminació de l'aire relacionada amb el transport i les emissions de gasos d'efecte hivernacle


CIVITAS Award 2012
Comissió europea
27/08/2012
no vigent

El Secretariat de CIVITAS invita a totes les ciutats CIVITAS a participar als novens premis CIVITAS. Aquest premi reconeix els esforços realitzats en l'objectiu d'aconseguir un canvi modal cap a mitjans de transport més sostenibles en la mobilitat urbana. 

El premi està oberta a totes les ciutats que han signat la declaració CIVITAS i són membres de la xarxa de treball de CIVITAS. 


XVII Premi Barcelona de Seguretat Viària - Memorial Maria Ángeles Jiménez
Ajuntament de Barcelona - RACC - P(A)T - Servei Català de Trànsit
29/06/2012
no vigent

L'objecte del concurs és la presentació d'una campanya publicitària de sensibilització en l'àmbit de mobilitat i seguretat viària basada en la conscienciació i prevenció d'atropellaments d'àmbit urbà.

Es lliurarà un únic premi de 3.000 euros a la millor proposta de campanya comunicativa en matèria de mobilitat i seguretat viària urbana

 


Premi Internacional a la innovació en carreteres "Juan Antoni Fernández del Campo"
Asociación Española de la Carretera
18/05/2012
no vigent

Poden optar al Premi els estudis, treballs de recerca o erudició, tesis doctorals, tesines, programes i projectes innovadors, que abordin el fenomen viari des de qualsevol dels seus múltiples perspectives.


Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya - Convocatòria 2012
Generalitat de Catalunya
11/05/2012
no vigent

Hi poden optar al Premi projectes, iniciatives i trajectòries que s’hagin desenvolupat i/o aplicat totalment o parcialment a Catalunya en l’àmbit temàtic de l’energia sostenible i, més concretament, projectes o iniciatives relacionats amb fonts energètiques distribuïdes, i  també l’estalvi i l’eficiència energètica, objectius que són fonamentals per poder fent front al repte que suposa el canvi climàtic i la transició cap a una economia hipocarbònica menys vulnerable als seus impactes.


IEE - Programa STEER (transport)
Comissió Europea
08/05/2012
no vigent

Aquesta subvenció permet finançar projectes en les següents dues línies de treball:

 • Eficiència energètica en el transport: per accions de reducció de la demanda de viatges en cotxe i de transport de mercaderies per carretera i per augmentar els desplaçaments en els mitjans de transport més eficients.
 • Vehicles nets: per accions de promoció del mercat dels vehicles energèticament eficients

TransEuropean Transport Network TEN-T
Comissió Europea
13/04/2012
no vigent

 

 

Les prioritats d'aquesta convocatòria són:

Prioritat 1 - Promoure el desenvolupament d'un sistema de transport multimodal i integrat

 

Prioritat 2 - Promoure el desenvolupament d'infrastructures contribuint a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i reduïnt l'impacte del transport en el medi ambient.

 

Prioritat 3 - Accelerar i facilitar la implementació de projectes de la xarxa transeuropea de transports

 

Prioritat 4 - Suport a les iniciatives público - privades i nous i innovadors models de finançament d'infrastructures.

 

Prioritat 5 - Suport  a la implementació a llarg termini de la xarxa transeuropea de transport, particularment als corredors troncals que han de coordinar el conjunt de la xarxa.


GRI/8/2012 Bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013
Departament de Governació i Relacions Institucionals
31/03/2012
no vigent

El programa FEDER, en el seu Eix 4, preveu les ajudes a actuacions de desenvolupament sostenible local i urbà. Les actuacions que es prioritzaran són dels següents àmbits:

 • Altres ajuts per millorar els serveis turístics
 • Protecció i conservació del patrimoni cultural
 • Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural

Projecte "Cortar barreras" de millora de l'accessibilitat de l'espai públic
Novartis
23/03/2012
no vigent

Ajudes d'iniciativa privada destinades a municipis d'entre 20.000 i 500.000 habitants i que tenen per objectiu finançar projectes de millora de l'accessibilitat a l'espai públic. Es financien projectes d'un màxim de 100.000 euros acotats a un màxim de 100 metres de tram lineal, o bé a 1.500 metres quadrats, en el cas de places.


Sustainable Energy Europe Awards 2012
Intelligent Energy for Europe (Comissió Europea)
29/02/2012
no vigent
Els premis de l'Energia Sostenible per a Europa premia les millors iniciatives per promoure les energies renovables o l'eficiència energètica. Els premis anuals són el punt culminant de la Setmana de l'Energia Sostenible de la UE i proporciona una valuosa oportunitat per a destacar els èxits dels projectes més ambiciosos i innovadors en matèria d'energia i eficiència energètica.

En l'àmbit de la mobilitat es valoraran els projectes que proposin una mobilitat més eficient o basada en fonts d'energia renovables.

Transport Achievement Award
OECD - International Transport Forum
28/02/2012
no vigent

El Premi del Fòrum Internacional de Transport serà atorgat a un projecte, iniciativa o servei / producte que demostri el progrés cap a la visió de transport integrada

El transport integrat requereix connexions entre els serveis, sistemes, mercats i indústries que produeixen el moviment de persones i béns amb la planificació i esforç mínims. Idealment, els clients només han de determinar quan s'ha d'utilitzar un servei de transport, i els punts de partida i d'arribada. El sistema de transport es satisfà aquesta necessitat mitjançant la combinació de diferents maneres, les connexions i serveis, amb problemes de transacció i de cost mínims.


Premi europeu d'espai públic
Public Space
19/01/2012
no vigent

El Premi, de periodicitat biennal i de caràcter honorífic, es concedeix alhora a l’arquitecte i a l’administració pública (ajuntament o representant polític) que ha pres la decisió política de dur a terme la intervenció i tot sovint també en garanteix el finançament. El Premi no apunta, o, en tot cas, no únicament ni de manera prioritària, a les grans actuacions urbanístiques, sinó a les intervencions de cirurgia urbana –grans o petites– que pretenen abans que res millorar les condicions de vida dels ciutadans. La prioritat s’assigna, doncs, a l’arquitectura amb vocació social abans que no pas a les intervencions amb un èmfasi estètic o espectacular.


Programa Marco Polo
Comissió Europea
16/01/2012
no vigent

El Programa Marco Polo té per objectiu reduir la congestió de les carreteres i la contaminació atmosfèrica produïda pel transport de mercaderies. Les accions que es poden finançar mitjançant el programa Marco Polo són:

 • Accions per promoure el canvi modal
 • Accions d'integració de diferents plataformes de distribució de mercaderies
 • Accions que promoguin la reducció de viatges en el transport de mercaderies
 • Accions per promoure les autopistes del mar
 • Accions de formació

Premi Abertis
Abertis
31/12/2011
no vigent

En col·laboració amb l’École des Ponts Paris Tech i la Universitat de Roma Sapienza, la càtedra abertis-UPC convoca cada any el Premi abertis de recerca en gestió d´infraestructures del transport, obert a tots els estudiants de les universitats espanyoles, franceses i italianes, per reconèixer el millor estudi o treball de recerca inèdit.

El Premi abertis té dues modalitats: a la modalitat de tesi doctoral, està dotat amb 10.000 euros. A la modalitat de tesina de graduació, treball o projecte final de carrera, treball final de màster o qualsevol altra modalitat de treball de recerca (article, etc.), està dotat amb 4.000 euros.


Ajuts en l'àmbit d'estalvi i eficiència energètica
Institut Català de l'Energia
30/12/2011
no vigent

En l'àmbit del transport les ajudes d'eficiència i estalvi energètic permeten finançar les següents actuacions:

TC-1) Plans de mobilitat urbana (PMU) energèticament eficients
TC-2) Estudis de viabilitat i actuacions pilot en el marc dels plans de mobilitat urbà (PMU) i plans de desplaçament d'empresa (PDE)
TC-3) Experiències pilot en plans de mobilitat del vehicle elèctric
TC-4) Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats
TC-5) Estacions de recàrrega de GNC - GLP per a vehicles matriculats
TC-6) Sistemes de bicicleta pública
TC-7) Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies
TR-1) Renovació del parc de vehicles tipus turisme
TR-2) Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial

 


14941 Programa d'ajudes per la substitució d'òptiques de semàfors a la nova tecnologia LED, amb finalitats d'estalvi energètic, dirigit als ajuntaments
IDAE
20/12/2011
no vigent

Aquesta subvenció permet la substitució de les òptiques d'incadescència dels semàfors per òptiques LED. Són destinataris les administracions locals de l'Estat espanyol, tals com ajuntaments, mancomunitats o diputacions. Les entitats sol·licitants són les responsables del muntatge de les òptiques i retirada de les antigues.


Real Decreto 648/2011 Subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics durant el 2011
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
15/12/2011
no vigent

L'objecte d'aquest decret és la regulació de la concessió directa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics nous, és a dir, aquells que es propulsin, total o parcialment, amb energia elèctrica de bateries carregades a través de la xarxa elèctrica.

La finalitat d'aquestes ajudes és facilitar i fomentar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica per la seva contribució a la major sostenibilitat del sector del transport, a una major eficiència energètica i la reducció de la contaminació.


FP7-SST-2012-RTD-1 Convocatòries del FP7 de la UE per a la investigació en matèria de transport
Comissió Europea
01/12/2011
no vigent

La 5a convocatòria de propostes del FP7 per al desenvolupament de transport sostenibles de superfícies i activitats de transport transversals tenen quatre grups de temes:

 • Grup N º 1: "Augmentar la capacitat de tren"
 • Grup N º 2: "Garantir el transport nàutic, segur, verd i competitiu"
 • Grup N º 3: "Aplicació de la investigació per a la Iniciativa del" Cotxe Verd Europeu "
 • Grup N º 4: "Les activitats i àrees de recerca de caràcter transversal (la mobilitat urbana sostenible, la millora del transport de superfície a través d'ITS i la seguretat)"

En relació amb això són les activitats de demostració dins de la Iniciativa del Vehicle Verd Europeu i l'anomenat transport horitzontal (TPT), així com la crida de la DG MOVE transport.


Smart Cities
Comissió Europea
01/12/2011
no vigent

En el marc de la dita convocatòria es podrà demanar finançament per projectes en l'àmbit de la gestió integral dels fluxos d'energia a les ciutats, que també inclou el transport i el tractament de l'aigua i els residus.


European Mobility Week Award
Comissió Europea
01/11/2011
no vigent

El Premi té com a objectiu promoure experiències i èxits en l'organització de la Setmana i per crear consciència sobre la necessitat de l'acció local i individual en el camp de la mobilitat urbana sostenible


Capital Verda Europea 2014
Comissió Europea
14/10/2011
no vigent

El premi pretén incentivar a les ciutats a compartir entre elles les millors pràctiques medioambientals  i a promoure la cooperació entre ciutats.


Premis Acció 21 2011
Ajuntament de Barcelona
30/09/2011
no vigent

Novena convocatòria dels Premis Acció 21 que pretenen estimular iniciatives que suposin una contribució efectiva a l’assoliment dels objectius del Compromís ciutadà per la sostenibilitat.Un dels objectius d'aquest premi és la millora de la mobilitat


EMO/1973/2011 Subvencions en el marc del projecte Treball als barris
Departament d'Empresa i Ocupació
30/09/2011
no vigent

Aquesta resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'exercici 2011 per a la presentació de sol.licituds per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als barris. Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions aquells ajuntaments que tenen aprovats projectes d'intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2004. Permet la contractació, entre d'altres, de tècnics de desenvolupament local.


Premi Ciutat Accessible 2012
Comissió Europea
20/09/2011
no vigent

El premi s'atorga a la ciutat que demostri que ha millorat l'accessibilitat en els aspectes fonamentals de la vida de la ciutat com el medi ambient construït i els espais públics, el transport i la infraestructura connexa, l'informació i comunicació, incloses les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC); i les instal.lacions i serveis públics.


CIVITAS Award
CIVITAS
09/09/2011
no vigent

Premi convocat per la iniciativa europea CIVITAS. Aquest premi consta de tres modalitats:

 • Innovació tècnica, per aquella mesura o paquet de mesures que demostrin una bona aplicació de les innovacions tècniques en l'àmbit de la mobilitat.

 • Participació pública, per aquells processos participatius i de planificació de la mobilitat que incloguin la major part dels agents implicats en l'àmbit de la mobilitat.

 • Ciutat de l'any, per la ciutat que demostri un alt grau d'activitat i compromís en l'implantació d'un model de mobilitat sostenible.

 


Pla IVECAT: TR-1 - Renovació del parc de vehicles tipus turisme
Institut Català de l'Energia (ICAEN)
09/09/2011
no vigent

Pla IVECAT: TR-2 - Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial
Institut Català de l'Energia (ICAEN)
09/09/2011
no vigent

Pla IVECAT - TC-3: Experiències pilot en plans de mobilitat del vehicle elèctric
Institut Català de l'Energia (ICAEN)
09/09/2011
no vigent

Pla IVECAT - TC-4: Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats
Institut Català de l'Energia (ICAEN)
09/09/2011
no vigent

IDEA 2011 - La revolució del cotxe elèctric
Obra Social
22/08/2011
no vigent

Aquesta convocatòria va adreçada a iniciatives i projectes innovadors que suposin alguna contribució en el camp del cotxe elèctric, sia com a millora de quelcom existent (disseny i tecnologia, eficiència energètica, producció, comercialització, infraestructura...), sia com a d'altres aspectes genuïns o noves aportacions (prototips...), que puguin actuar com a catalitzadors o difusors d'un model de mobilitat elèctric, i que  facilitin convertir el cotxe elèctric en una alternativa viable, accessible i més sostenible.

A la convocatòria es prioritzen els blocs temàtics següents, sense que vagi en detriment de poder seleccionar altres projectes relacionats amb la mobilitat elèctrica:

 • Tecnologia: vehicle, estacions de recàrrega, xarxa elèctrica, etc.
 • Economia: bateries, autonomia, promoció, etc.
 • Sostenibilitat: eficiència energètica, materials, gestió de residus, etc.

8276 Resolución de 6 de mayo de 2011 Programa de ayudas a proyectos estratégicos Convocatoria 2011
IDAE
12/08/2011
no vigent

El tipus de projectes que permeten finançar aquestes ajudes són:

 • Promoció de la inversió en substitució d'equips i instal.lacions en millor tecnologia disponible (MTD):inversió en equips destinats a la millora de l'eficiència energètica en el transport de persones imercaderies, en sistemes de recàrrega, així com a la xarxa logística de subministrament a vehicleselèctrics, sistemes de recuperació d'energia.

 • Promoció de la inversió en la renovació de flotes i promoció de combustibles alternatius en el transport:inversió en equips destinats al transport de persones i mercaderies per carretera (vehicles turisme i industrialselèctrics, d'hidrogen i híbrids).

Premis Reina Sofía 2011, d'accesibilitat universal de municipis
Real Patronato de Discapacidad
29/07/2011
no vigent

L'objectiu d'aquest premi és reconèixer i fomentar les iniciatives municipals en el camp de l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat al medi físic, l'educació, l'oci, la cultura, l'esport, el transport, el turisme i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.


Programa europeu LIFE + 2011
Unió Europea
18/07/2011
no vigent

EMO/1467/2011 Subvencions per als programes de desenvolupament local
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Treball
15/07/2011
no vigent

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'exercici 2011 per presentar les sol.licituds per a l'obtenció de subvencions públiques destinades a programes per al desenvolupament local en col.laboració amb entitats locals. Concretament, foment del desenvolupament local (FDL), contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) i pròrroga dels agents d'ocupació i desenvolupament local.

Un dels àmbits de treball previstos en aquesta convocatòria és la mobilitat.


Subvenció al Transport Col·lectiu Urbà 2011
Ministerio de Economía y Hacienda
01/07/2011
no vigent

IEE - Call for proposals 2011
Comissió Europea
12/05/2011
no vigent

Premi Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí
29/04/2011
no vigent

FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE Iniciativa CIVITAS. Convocatòria de propostes 2010
Comissió Europea
12/04/2011
no vigent

Sol·licituds al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2011 (estudis de mobilitat i accessibilitat)
Diputació de Barcelona
31/03/2011
no vigent

109 Programa d'Ajudes de l'IDAE per a l'Adquisició i Ús de Vehicles Elèctrics, en el marc del Projecte MOVELE
Instituto para la Diversificación i el Ahorro de Energia
31/03/2011
no vigent

Ajuts econòmics per a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, en l'àmbit de Medi Ambient
Diputació de Barcelona
25/03/2011
no vigent

Premi Barcelona de Seguretat Viària - Memorial M. Àngels Jiménez 2011
Ajuntament de Barcelona, amb col·laboració amb el RACC i el P(A)T
31/01/2011
no vigent

CIVITAS Activity Fund Fifth Call
Comissió Europea
18/01/2011
no vigent

11022 Programa d'ajudes de l'IDAE per l'adquisició i ús de vehicles elèctrics, en el marc del Projecte pilot de mobilitat elèctrica, dins del Pla d'activació de l'estalvi i la eficiència energètica 2008-2011
IDAE
31/12/2010
no vigent

ELENA - European Local ENergy Assistance
Comissió Europea - European Investment Bank - Covenant of Mayors - Intelligent Energy Europe
31/12/2010
no vigent

Linea ICO Plan VIVE Autobuses 2010
Instituto de Credito Oficial (ICO)
31/12/2010
no vigent

ECF/502/2010 Subvencions en l’àmbit de la formació, difusió, informació i assessorament en el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eiciència energètica i del Pla d’energies renovables, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010
Institut Català de l'Energia (ICAEN)
07/12/2010
no vigent

ECF/462/2010 Subvencions per a projectes d'estalvi i eficiència energètica (ICAEN)
Institut Català de l'Energia (ICAEN)
18/11/2010
no vigent

TRE/2665/2010 Plans Locals d'Ocupació
(Permet finançar la contractació de treballadors per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l’accés i les comunicacions als polígons industrials)
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball
15/09/2010
no vigent

IV convocatòria de CIVITAS
Comissió Europea
13/09/2010
no vigent

CIVITAS Award
CIVITAS
01/09/2010
no vigent

III Premi de Buenas Prácticas Locales por el Clima
Red Española de Ciudades por el Clima
30/07/2010
no vigent

PTO/690/2010 Subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
30/06/2010
no vigent

PTO/661/2010 Subvencions per a actuacions sobre la xarxa rural i veïnal de camins a les comarques de muntanya
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
30/06/2010
no vigent

Programa STEER (Intelligent Energy for Europe)
Comissió Europea
24/06/2010
no vigent

Programa Marco Polo. Transport de mercaderies - sector logístic
Comissió Europea
18/05/2010
no vigent

PTO/1027/2010 Subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
13/05/2010
no vigent

IRP/175/2010 Subvencions per promoure la participació ciutadana adreçades a ens locals i consorcis
Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
30/04/2010
no vigent

PTO/814/2010 Subvencions per a l'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS per al sector del taxi de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya
26/04/2010
no vigent

PTO/813/2010 Subvencions per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya
26/04/2010
no vigent

PTO/432/2010 Ajuts destinats als ajuntaments de Catalunya per al finançament de l'execució de les obres d'urbanització previstos en el capítol IV de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
25/04/2010
no vigent

MAH/686/2010 Subvencions per promoure accions de sostenibilitat local per a l'any 2010
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
17/04/2010
no vigent

PTO/462/2010 Subvencions destinades a actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
15/04/2010
no vigent

PTO/477/2010 Subvencions destinades als ajuntaments de Catalunya per a la redacció de diverses figures de planejament urbanístic
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
15/04/2010
no vigent

PTO/430/2010 Ajuts de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
15/04/2010
no vigent

ORDRE GAP/53/2010 Bases reguladores per seleccionar projectes de municipis susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds per al període 2010-2013
Generalitat de Catalunya . Departament de Governació i Administracions Públiques
12/04/2010
no vigent

PTO/433/2010 Subvencions als ajuntaments de Catalunya per desenvolupar el Programa d'adequació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
09/04/2010
no vigent

Premi Barcelona de Seguretat Viària - Memorial M. Àngels Jiménez 2010
Ajuntament de Barcelona
22/03/2010
no vigent

MAH/3805/2009 Ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals de Catalunya, i per l'establiment de procediments de gestió i control dels residus de la construcció en municipis de menys de 500 habitants
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
20/03/2010
no vigent

MAH/3803/2009 Ajuts per al foment de la recerca mediambiental per al reciclatge de residus de la construcció i de la demolició
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
20/03/2010
no vigent

PTO/89/2010 Subvencions per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità
Generalitat de Catalunya . Departament de Política Territorial i Obres Públiques
19/03/2010
no vigent

CIVITAS Activity Fund (Finançament per activitats CIVITAS)
Comissió Europea
16/02/2010
no vigent

13/2009 Fons Estatal pel Treball i la Sostenibilitat Local (FEIL)
Ministeri de Política Territorial
03/02/2010
no vigent

Premi Europeu de l'Espai Públic Europeu 2010
CCCB
29/01/2010
no vigent

Pan-European Workplace Mobility Plan Award (PEWTA)
Comissió Europea
25/01/2010
no vigent

Línia ICO Plan VIVE Autobusos 2009
Ministeri de Foment i ICO
31/12/2009
no vigent

Premi CONAMA a la sostenibilitat en els municipis mitjans i petits
Fundación CONAMA
15/11/2009
no vigent

Subvencions de l'Institut Català de l'Energia
Institut Català de l'Energia
07/11/2009
no vigent

European mobility week award (premi europeu de la setmana de la mobilitat)
Comissió Europea
01/11/2009
no vigent

PTO/364/2009 Subvencions previstes en el Fons per a la regularització d'urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
09/10/2009
no vigent

I Premi "Santiago Rubio Munt" al disseny d'interesscions
Asociación de Ingenieros de Tráfico
07/10/2009
no vigent

Programa europeu pel desenvolupament urbà sostenible - URBACT II
Comissió Europea
25/09/2009
no vigent

Programa europeu LIFE+ (2007-2013)
Unió Europea
15/09/2009
no vigent

CIVITAS Award 2009
Comissió Europea
10/09/2009
no vigent

ORDRE PTO/306/2009 Subvencions per al foment de la creació i entrada en funcionament de centrals de compres i serveis en el sector del transport de mercaderies per carretera
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
20/08/2009
no vigent

ORDRE PTO/298/2009 Ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
13/07/2009
no vigent

ORDRE PTO/296/2009 Ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a l'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
13/07/2009
no vigent

GAP/131/2009 Bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol.licituds per al període 2007-2011, Eix 1
Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
29/06/2009
no vigent

CIP-IEE-2009 Convocatòria pel programa europeu Intelligent Energy for Europe
Comissió Europea
25/06/2009
no vigent

GAP/188/2009 Subvencions per a projectes de municipis amb una població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble
Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques
11/06/2009
no vigent

PTO/180/2009 Subvencions per finançar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
07/06/2009
no vigent

PTO/202/2009 Subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
30/05/2009
no vigent

ORDRE PTO/201/2009 Subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
30/05/2009
no vigent

Premi Medi Ambient 2009 - A iniciatives de protecció i millora del medi ambient encaminades a la millora de la qualitat de l’aire o a la sostenibilitat en l’edificació
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
12/05/2009
no vigent

PTO/832/2009 Ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques
11/05/2009
no vigent

MAH/733/2009 Subvencions als municipis declarats com a zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, per promoure la reducció d'emissions a l'aire associades als vehicles pesants dièsel de prestació de serveis públics
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
02/05/2009
no vigent

MAH/932/2009 Ajuts per a l'adquisició de sonòmetres, durant l'any 2009, per realitzar mesuraments de soroll, adreçat als ens locals
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge
30/04/2009
no vigent

Premi Mª Àngel Jiménez de seguretat viària
Prevenció d'Accidents de Trànsit P(A)T
06/04/2009
no vigent

TREN/SUB 02-2008 Subvencions per al finançament d'accions en l'àmbit de la mobilitat sostenible (Call for proposals with a view to obtaining grants for actions in the field of urban mobility)
Comissió europea
31/03/2009
no vigent

REAL DECRETO-LEY 9/2008 REAL DECRETO-LEY 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación.
Ministerio de Administracions Públicas
24/01/2009
no vigent

2008/C 178/20 Convocatòria de propostes pel programa europeu LIFE +
Comissió Europea
21/11/2008
no vigent

MAH/244/2008 Subvencions per promoure accions de sostenibilitat local
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
07/11/2008
no vigent

Premis 2009 de la Semana Europea de la Mobilitat
Comissió Europea
31/10/2008
no vigent

ECF/389/2008 Subvencions en l'àmbit de formació i difusió en el marc del Pla d'acció de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica i del Pla d'energies renovables i s'obre la convocatòria per a l'any 2008
Departament d'Economia i Finances. Generalitat de Catalunya
30/09/2008
no vigent

ECF/367/2008 Subvencions d’estalvi i eiciència energètica en règim reglat, enel marc del Programa d’Estalvi i Eiciència Energètica, i s’obre la convocatòria pel 2008
Institut Català de l'Energia
30/09/2008
no vigent

ECF/368/2008 Subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva, en el marc del Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica, i s'obre la convocatòria per a l'any 2008
Institut Català de l'Energia
30/09/2008
no vigent

FOM/2388/2008 Ajudes a programes pilot que promoguin la mobilitat sostenible en àmbits urbans i metropolitans
Ministeri de Foment
26/09/2008
no vigent

FOM/2219/2008 Subvencions per a la realització d'estudis i accions de difusió relacionats amb el transport, les seves infraestructures i la resta de competències del Ministeri de Foment
Ministeri de Foment
22/09/2008
no vigent

TRE/337/2008 Subvencions per a la realització de projectes innovadors, que es desenvolupin en el marc del programa operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya 2007-2013
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya
20/09/2008
no vigent

PRE/2429/2008 Ajudes públiques en investigació, desenvolupament i innovació en energia i canvi climàtic en el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008 - 2011
Ministeri de la Presidència
15/09/2008
no vigent

Call for champion cities for innovative urban transport concepts
Unió Europea (Projecte Niches)
15/09/2008
no vigent

ORDRE PTO/329/2008 Subvencions per a actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya
Generalitat de Catalunya. DPTOP
09/09/2008
no vigent

ORDRE PTO/332/2008 Ajuts per a l'adquisició d'equips de seguretat GPS-GPRS pel sector del taxi de Catalunya
Generalitat de Catalunya. DPTOP
09/08/2008
no vigent

ORDRE PTO/331/2008 Ajuts per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità
Generalitat de Catalunya. DPTOP
28/07/2008
no vigent

PTO/258/2008 Ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística
Generalitat de Catalunya. DPTOP
30/06/2008
no vigent

Premi internacional Juan Antonio Fernández del Campo a la innovació en carreteres
Asociación Española de la Carretera
16/05/2008
no vigent

PTO/433/2008 Convocatòria per a l'atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
Generalitat de Catalunya. DPTOP
21/04/2008
no vigent

Premi Memorial Mª Àngels Jiménez de seguretat viària
Ajuntament de Barcelona
11/04/2008
no vigent

ANUNCI de 14 de desembre de 2007 Convocatòria per a la selecció de projectes que seran finançats a càrrec de Iniciativa Urbana (URBAN) mitjançant ajuts dels Fons FEDER
Generalitat de Catalunya (DPTOP)
15/02/2008
no vigent

2007/233110 Bases reguladores del Programa d'ajudes per la substitució d'òptiques de semàfors a la nova tecnologia LED, amb finalitats d'estalvi energètic.
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
28/12/2007
no vigent

245/2007 Convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012
Generaliat de Catalunya
27/12/2007
no vigent

BOE 257 Premi IDAE a la mobilitat sostenible
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
26/12/2007
no vigent

2007/c 232/05 Convocatòria de propostes per 2007 de LIFE +
Comissió Europea
30/11/2007
no vigent

PTO/360/2007 Convocatòria d'ajuts per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità
Generalitat de Catalunya (PTOP)
05/11/2007
no vigent

PTO/345/2007 Subvencions destinades a les actuacions de millora paisatgística de l'espai públic urbà d'avingudes, rambles i passeigs arbrats dels municipis de Catalunya.
Generalitat de Catalunya (PTOP)
16/10/2007
no vigent

FOM/2330/2007 Convocatoria para el año 2007, de las ayudas a programas piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos.
Ministeri de Foment
25/09/2007
no vigent

PTO/404/2007 Subvencions per a actuacions en sòls de protecció paisatgística i costanera i en sòl no urbanitzable del sistema costaner.
Generalitat de Catalunya (PTOP)
15/09/2007
no vigent

FOM/2107/2007 Bases reguladoras para la concesión de ayudas a programas piloto que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos
Ministeri de Foment
12/08/2007
no vigent

FOM/1059/2007 Subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb les infraestructures, sistemes de transports i altres competències del Ministeri de Foment
Ministeri de Foment
11/05/2007
no vigent

ITC/454/2007 Ayudas del Programa de Fomento de la Investigación Técnica dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007)
Ministeri d'Indústria, Turisme y Comerç
02/04/2007
no vigent

PTO/44/2007 Millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Generalitat de Catalunya
19/03/2007
no vigent

IRP/2/2007 Subvencions als ens locals per promoure la participació ciutadana.
Generalitat de Catalunya
05/03/2007
no vigent

PTO/488/2006 Ajuts a ajuntaments per a la realització d'estudis, projectes i experiències pilot referents a estratègies de mobilitat sostenible d'àmbit municipal.
Generalitat de Catalunya
09/11/2006
no vigent

PTO/493/2006 Ajuts a ajuntaments per a la realització dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada que s'han d'incorporar en el planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
Generalitat de Catalunya
30/10/2006
no vigent

PTO/398/2006 Ajuts per a la millora del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Generalitat de Catalunya
22/09/2006
no vigent

PTO/396/2006 Ajuts per a la millora del transport urbà a determinats municipis inclosos dins l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que no formin part de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT).
Generalitat de Catalunya
22/09/2006
no vigent

PTO/397/2006 Ajuts per al foment d'activitats de formació en el sector del transport i de la logística.
Generalitat de Catalunya
15/09/2006
no vigent

PTO/399/2006 Subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya.
Generalitat de Catalunuya
15/09/2006
no vigent

PTO/395/2006 Subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya.
Generalitat de Catalunya
15/09/2006
no vigent

PTO/398/2005 Ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologia i millores ambiental
Generalitat de Catalunya
22/05/2006
no vigent


2006 - 2014. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal