Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Recerca de finançament:

última actualització: 5/26/2016

Convocatòries de subvencions:

Ordre Títol de la convocatòria
Entitat
Data límit
Vigent
12900 Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA)
Ministerio de la Presidencia
10/15/2016
vigent

El Programa MOVEA 2015 respon a la integració dels diferents plans d'ajut per a recolzar la mobilitat amb tecnologies alternatives que fins ara s'estaven publicant des del Govern de l'Estat de forma paral·lela en el pla MOVELE o el PIMA-AIRE però ampliat amb altres conceptes i noves consideracions d'elegilbilitat i imports d'ajut.

Gràcies a aquest nou programa es poden obtenir ajudes per a l'adquisició de vehicles nets, ja sigui 100% elèctrics, híbrids, de baixes emissions i també motocicletes i bicicletes elèctriques.

 

Premi Internacional "Juan Antonio Fernández del Campo" a la innovació en carreteres
Asociació Española de la Carretera
9/23/2016
vigent

El Jurat valorarà l'aportació del/s autor/s al desenvolupament de la tecnologia de Carreteres, prestant especial atenció a l'originalitat de la investigació i el seu caràcter innovador, la seva qualitat, la excel·lència de les solucions que contempli, les possibilitats de materialització pràctica dels seus conclusions i la rellevància de les mateixes . Tindrà, així mateix, en compte l'esforç investigador.

EE-09-2016-2017 Horizon 2020: Energy Efficiency - Engaging and activating public authorities
Comissió Europea
9/15/2016
vigent

Propostes que demostrin un enfocament innovador en accions públiques per desenvolupar, finançar i implementar plans ambiciosos energia sostenible i mesures (per exemple aprofitant sinergies amb el Pacte d'alcaldes o ciutats intel·ligents), sobre la base de dades fiables.

Es potenciarà que les administracions públiques adoptin un enfocament de múltiples parts interessades i mirar a sectors amb estalvi potencial com edificis, indústria i mobilitat urbana, així com per prendre en consideració la integració de les normes de criteris de qualitat ambiental rellevant quan augmenta el rendiment de l'eficiència energètica d'edificis d'alta energia.

Premios Ciudad Sostenible 2016
Forum Ambiental
7/8/2016
vigent

Podran presentar-se tots aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l'Estat Espanyol en els que s'hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat en els dos últims anys.

Es convoquen en les següents categories :

 • Premi especial "Ciutat més sostenible"
 • Gestió i reducció de residus
 • Cicle integral de l' aigua
 • Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Educació ambiental

CIVITAS AWARD 2016
CIVITAS
7/8/2016
vigent

El premi contempla quatre categories:

 • Categoria I: Innovació tènica
 • Categoria II: Participació pública
 • Categoria III: La ciutat CIVITAS de l'any
 • Categoria IV: La transformació CIVITAS

Premis solidaris ONCE Catalunya
ONCE
6/29/2016
vigent

El premi inclou una categoria específica per a administracions públique que reconeix a l'estament de l'Administració Pública, que destaqui per desenvolupar programes i projectes continuats dins dels següents camps: prevenció de la discapacitat, la rehabilitació i la inclusió, l'accessibilitat universal en tots els seus àmbits i la supressió de barreres físiques i mentals que afavoreixin la igualtat d'oportunitats per a tots.

URBACT Networks
Comissió Europea
6/22/2016
vigent

L’objectiu d’aquesta convocatòria del programa URBACT III és la creació de xarxes d’implementació d’estratègies urbanes integrades sostenibles.

El programa preveu dues fases d’implementació, la primera té com objectiu dotar a les xarxes de recursos per desenvolupar una visió comuna dels reptes i d’implementació d’aquests, així com assegurar que totes  les ciutats participants  elaborin una metodologia conjunta d’intercanvi de bones pràctiques. La segona fase, que té per objectiu l’execució de les activitats a nivell transnacional i local, s’obrirà d’aquí a 24 mesos aproximadament.

Les ciutats que formaran part d'una d'aquestes xarxes d'implementació podran intercanviar experiències, bones pràctiques, i millorar les seves estratègies i plans d'acció relatius al desenvolupament urbà sostenible. Més en concret hauran de tenir en consideració, com a mínim, un dels següents objectius temàtics:

 • enfortir la investigació, la innovació i el desenvolupament tecnològic;
 • millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC;
 • millorar la competitivitat de les pimes;
 • donar suport a l’evolució cap a l’economia baixa en carboni;
 • donar suport a la prevenció de riscs i a l’adaptació al canvi climàtic;
 • promoure l’eficiència dels recursos per a la protecció de l’ambient;
 • promoure el transport sostenible i eliminar els colls d’ampolla a les xarxes d’infraestructura claus;
 • promoure l’ocupació i la mobilitat laboral;
 • promoure la inclusió social per combatre la pobresa;
 • invertir en educació, habilitats i aprenentatge permanent a través del desenvolupament d’una infraestructura d’educació i formació.

El pressupost total per a cada xarxa serà d’entre 600.000 € i 750.000 €, dels quals 150.000 € es destinaran a la fase 1. La data límit és el 22/06/2016.

4990 Ajudes per a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes de transport
IDAE
5/5/2016
no vigent

La convocatòria d'ajudes per a l'eficiència energètica contempla tres línies d'acció:

 • Mesura 1: Plans de transport sostenible al centre de treball (PTT), per a actuacions amb una inversió mínima de 30.000 €, atorgant-ajudes per un 20% del cost elegible, amb un ajut màxim de 200.000 €. Com a requisit energètic s'exigirà que l'actuació generi un estalvi mínim d'un 10% respecte a la situació de partida.
   
 • Mesura 2: Gestió de flotes de transport per carretera, per a actuacions amb una inversió mínima de 30.000 €, atorgant-ajudes per un 20% del cost elegible, amb un ajut màxim de 200.000 €. Com a requisit energètic s'exigirà que l'actuació generi un estalvi mínim d'un 5% respecte a la situació de partida.
   
 • Mesura 3: Cursos de conducció eficient per a conductors de vehicles industrials, per a actuacions amb un mínim de 200 alumnes, atorgant-ajudes de 100 € per alumne amb un import màxim de 100.000 €. Es permetrà fer una nova sol·licitud d'ajuda per a nous cursos en la mateixa convocatòria si la primera sol·licitud ja ha estat justificada.

 

Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle
Generalitat de Catalunya
4/30/2016
no vigent

Aquest programa permet que empreses o entitats que realitzin alguna actuació que permeti reduïr el nombre de gasos d'efecte hivernacle (GEH), pugui rebre, com a compensació, el nombre equivalent del volum de reducció en crèdits de GEH que poden ser venuts a d'altres empreses o entitats que no han aconseguit baixar del llindar permès. 

En l'àmbit de la mobilitat aquest programa accepta actuacions de substitució de la flota de vehicles per a vehicles nets. 

RD 124/2015 Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
3/1/2016
no vigent

Ajudes que tenen com a finalitat incentivar la substitució dels vehicles, per d'altres de més eficients a nivell energètic i de menys contaminants. 

Les ajudes seran vigents fins al cap d'un any d'ençà del dia següent de la publicació al BOE o bé, quan s'esgotin els fons destinats. 

Convocatòria a municipis a participar al projecte europeu FLOW
Projecte europeu FLOW
1/15/2016
no vigent

La convocatòria ofereix dues modalitats de participació:

1) Exchange city: en la qual s'ofereix un pressupost de 5.000 € per a realitzar activitats sobre mobilitat, cobertura de les despeses de viatge en tres workshops i cobertura de despeses de viatge en visites a una altra ciutat participant del projecte.

2) Follower city: en la qual s'ofereixen diverses activitats de formació presencials i a distància, cobertura de despesa de viatges en tres workshops. (Aquesta modalitat té de termini de presentació fins al 16 de febre de 2016).

4215 Subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics en 2015 (Programa MOVELE 2015)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
12/31/2015
no vigent

Els vehicles susceptibles de ser recolzats en el marc del present programa d'ajuts, han de figurar en el Catàleg de Vehicles (Catàleg MOVELE ) publicat a la pàgina web : www.movele.es

5377 Subvencions del Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (Pive-8)
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
12/31/2015
no vigent

El Pla PIVE 8 ha estat aprovat avui en el Consell de Ministres amb un increment de pressupost, i amb menys ajuda al comprador. Les novetats serien que compta un major pressupost, 225 milions, i una rebaixa de 500 euros del descompte que s'obtenia en la compra i que ara es queda en 1.500 euros.

RD 989/2014 Pla d'Impuls al Medi Ambient
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
12/31/2015
no vigent

Aquestes ajudes s'adrecen a l'adquisició dels següents vehicles:

 • M1 amb carrosseria AF Multiús , vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers i el seu equipatge o mercaderies en un compartiment únic, destinats a ús comercial. En el cas que el beneficiari sigui una persona física no professional autònom , s'entendrà que el vehicle està destinat a ús comercial , quan , el vehicle hagi estat classificat com «AF» al camp J.1 i  com a vehicle mixt adaptable « 31 » en el camp CL , la qual cosa serà verificat en la fitxa  tècnica del vehicle.
   
 • N1 Vehicles la massa màxima no superi les 3,5 tones , dissenyats i fabricats per al transport de mercaderies.
   
 • M1, M2, M3, N1, N2 i N3 homologats com Gas Liquat del Petroli (GLP), Gas Natural Comprimit (GNC), gas natural liquat ( GNL ) o bifuel gasolina - gas.
   
 • Bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric noves.
Les ajudes es poden sol·licitar fins a l'esgotament dels fons destinats. 

 

Fourth call to CIVITAS Activity Fund
CIVITAS
11/17/2015
no vigent

La convocatòria oferirà un total de 80.000 € en el cofinançament per recolzar l'adopció de mesures de mobilitat urbana sostenible.

La convocatòria comprèn totes les categories temàtiques CIVITAS, així com una sèrie d'eines de CIVITAS ja provades. D'altra banda, es convida a les ciutats amb experiència en el programa CIVITAS a realitzar una demostració per unir-se al programa d'avaluació a llarg termini.

Es poden presentar propostes per als següents nivells:

 • Inspirant: viatges d'estudi, tallers o activitats similars en la fase inicial de recollida;
 • Diàleg estructural: intercanvi de personal tècnic entre ciutats;
 • Estudis: Avaluació (a llarg termini, de l'impacte i el procés), estudis de viabilitat, etc.;
 • Transferència sistemàtica': estudis de viabilitat que condueixen cap a una demostració pilot i la seva aplicació.

Les activitats podran finançar-se en un 50 per cent de entre l'1.000 i 10.000 €.

Subvenció a la compra de bicicletes elèctriques en el subprograma de promoció de l'ús del vehicle elèctric de l’AMB
Àrea Metropolitana de Barcelona
11/8/2015
no vigent

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard (consultar criteris específics)

Beneficiaris: persones físiques que resideixin a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB. També hi podran accedir les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un municipi de l'AMB.

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball a l'AMB.

Import:  un  fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica. El preu màxim de venda al públic serà de 1.250 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

European Green Capital Award
Comissió Europea
10/19/2015
no vigent

Aquesta convocatòria s'adreça a qualsevol ciutat europea de més de 100.000 habitants

Els objectius del premi són:

 • Recompensar les ciutats que tenen un historial consistent d'aconseguir alts estàndards ambientals
 • Animar a les ciutats que es comprometin a consecució d'objectius ambiciosos per seguir millorant el medi ambient i el desenvolupament sostenible
 • Proporcionar un model a seguir per inspirar a altres ciutats i promoure les millors pràctiques i experiències en totes les altres ciutats europees

European Green Leaf
Comissió Europea
10/19/2015
no vigent

Aquest premi s'adreça a ciutats entre 20.000 i 100.000 habitants. 

Aquest premi reconeix el compromís de millorar els resultats mediambientals, amb un accent particular sobre els esforços que generen el creixement verd i nous llocs de treball.

Els objectius del European Green Leaf són tres: 

 • Reconèixer ciutats que demostren un bon historial ambiental i compromís amb la generació de creixement verd
 • Per animar les ciutats a desenvolupar activament la consciència ambiental i la participació ciutadana
 • Identificar ciutats capaços d'actuar com un "ambaixador verd" i per animar a altres ciutats per avançar cap a uns millors resultats de sostenibilitat.

EMO/1986/2015 Subvencions per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica en el marc del Pla de l'energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020)
Institut Català de l'Energia
10/1/2015
no vigent

S’hi poden acollir projectes i actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin dins el territori català i que responguin a alguna de les línies d’actuació següents:

 

 • EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics
 • AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics
 • ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica
 • AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic

 

Catàleg de Serveis 2015: Suport al manteniment de ponts municipals
Diputació de Barcelona
9/30/2015
no vigent

Dins del Catàleg de Serveis 2015 de la Diputació de Barcelona s'hi inclou una línia específica per a la millora i manteniments dels ponts municipals. 

Descripció i objectius:

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per definir i valorar les alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, i per definir les obres necessàries.

Inclou:

 • Inspeccions de ponts
 • Estudis de millora
 • Redacció de projectes de millora.
Sustenaible Transport Award 2016 (ITDP)
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)
9/15/2015
no vigent

Nominees will demonstrate innovation, leadership, and progress advancing sustainable transport, with success implementing projects across four main thematic areas: 1) Public Transport; 2) Cycling & Walking; 3) Travel Demand Management; or 4) Sustainable Urban Development.

Access City Award 2016
Comissió Europea
9/10/2015
no vigent

Des de l'any 2010, el premi Access City Award reconeix les ciutats dedicades a oferir un entorn més accessible en tots els àmbits, donant lloc a ciutats més  inclusives per a tothom. Hi poden participar totes les ciutats de més de 50.000 habitants. 

En cada edició es mostren bons exemples de projectes que demostren l'entusiasme i compromís de ciutats de tota la Unió Europea per facilitar l'accessibilitat a les persones grans i amb discapacitat. En els últims cinc anys, s'han inscrit al concurs més de 200 ciutats. Els projectes presentats ofereixen incomptables idees per convertir les ciutats en millors llocs per viure.

ELIPTIC - Finançament per a implementar accions de mobilitat elèctrica
ELIPTIC Project (European project)
8/31/2015
no vigent

El projecte fa una crida a les ciutats interessades a optar a un fons d'"agermanament" que permetrà a les ciutats participants fer ús de l'experiència de l'electromobilitat de les ciutats sòcies del projecte Eliptic i participar en tallers i viatges d'estudi.

El fons d'agermanament és un mecanisme de finançament dins el projecte Eliptic que té com a objectiu donar suport a la transferència de les mesures de les ciutats sòcies Eliptic a les ciutats ageermanades. Es pot accedir a un co-finançament de fins al 100 per cent i un import màxim de 15 000 € per sol·licitant.

PRAISE AWARDS 2015 - Premis de seguretat viària a nivell europeu
PRAISE
8/3/2015
no vigent

Com a part del projecte PRAISE, ETSC presenta els premis anuals en reconeixement de les organitzacions que han fet un destacat compromís amb la millora de la seguretat viària relacionada amb el treball.

El concurs es divideix en tres categories diferents d'acord a la grandària i tipus de les organitzacions sol·licitants: PIME, gran empresa i l'autoritat pública. Els guanyadors seran elegits per un panell independent d'experts designats per ETSC.

13è Premi Ciutat Sostenible
Fundació Fòrum Ambiental
7/11/2015
no vigent

Podran optar als premis tots aquells Municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l'Estat Espanyol en els que s'hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat als darrers anys i que presentin evidncies de l'existncia d'un compromís municipal amb el desenvolupament sostenible.

En la present edició, els PREMIS CIUTAT SOSTENIBLE es convoquen en les següents categories:

 • Premi especial "Ciutat més sostenible"
 • Gestió i reducció de Residus
 • Cicle integral de l’Aigua
 • Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Educació Ambiental

CIVITAS Award 2015
CIVITAS
7/6/2015
no vigent

Els Premis CIVITAS són una oportunitat per destacar els esforços més ambiciosos , innovadores i reeixits en el camp de la mobilitat urbana sostenible . Els guanyadors s'exhibeixen com a exemples d'excel·lència davant la premsa amb l'esperança que puguin orientar i estimular ciutats de tot Europa en la recerca de la mobilitat sostenible.

Totes les ciutats membres del Fòrum CIVITAS poden presentar la sol·licitud per a participar en aquests premis, en les següents tres categories:

 • Innovació Tècnica
 • La participació ciutadana
 • La ciutat CIVITAS de l'any

525/2014 Plan PIVE-6
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
6/27/2015
no vigent

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 27 de juny de 2015 o fins que s'esgotin els fons disponibles.

Les quanties són de 1.000 € per vehicle, excepte per a families nombroses i vehicles per a persones amb discapacitat que serà d'entre 1.500€ a 3.000€

Els vehicles susceptibles d'acollir al programa seran nous i han de complir els requisits següents: 

 

1. - Vehicles de turisme (categoria M1): 

Convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d'autonomia estesa.  

Elèctrics purs. 

Propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius (autogàs-GLP-i Gas Natural), que no superin els 160 g/km

 

2. - Vehicles comercials lleugers (categoria N1): 

Convencionals, híbrids, híbrids endollables i elèctrics d'autonomia estesa propulsats totalment o parcialment per mitjà de motors de combustió interna de gasolina, gasoil, GLP i Gas Natural que, a més, acreditin comptar amb emissions de CO2 homologades no superiors a 160 g / km (grams per quilòmetre). 

Elèctrics purs. 

3. - Els vehicles turismes (M1) i comercials (N1) amb emissions de CO2 iguals o inferiors a 120 g / km classificats com a classe A, B, C o D, en l'esmentada base de dades. 

4659 Premi Reina Letizia 2015 de Tecnologies de l'Accesibilitat
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad
6/15/2015
no vigent

La finalitat d'aquest premi és recompensar aviat una tasca continuada d'una persona física o jurídica duta a terme en un període de temps no inferior a cinc anys, o premiar un projecte amb perspectiva de continuïtat, en ambdós casos sempre en el camp de la accessibilitat a les tecnologies de la informació i la comunicació per a les persones amb discapacitat donant suport a la igualtat d'oportunitats i la inclusió tecnològica.

4660 Premis Reina Letizia 2015, d'Accessibilitat Universal de Municipis
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad
6/12/2015
no vigent

La finalitat d'aquests premis és recompensar als municipis que han desenvolupat una tasca continuada , portada a terme en un període de temps no inferior a cinc anys, en el camp d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat al medi físic, la educació, l'oci, la cultura, l'esport, el transport, el turisme i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació , programat i avaluat els resultats mereixin aquesta distinció.

INT/143/2015 Subvenció pluriennal per a la creació i funcionament d'una càtedra de seguretat viària de motocicletes
Servei Català de Trànsit
6/11/2015
no vigent

El Govern impulsa una càtedra de Seguretat Viària de Motocicletes per part del Servei Català de Trànsit (SCT) amb un pressupost biennal (2015 i 2016) de 200.000 euros.

Aquesta càtedra universitària se centrarà en la investigació, la recerca i la innovació en la sinistralitat dels vehicles de dues rodes amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat del col·lectiu, que a Catalunya no ha experimentat el descens que els darrers anys han registrat la resta de vehicles.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal