Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

Convocatòria de noves bones pràctiques

Durant l’any 2009 la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Infrastructures Viàries i Mobilitat, va realitzar un projecte de recerca i publicació de diferents actuacions municipals rellevants en l’àmbit de la mobilitat, la seguretat viària i l’accessibilitat. En aquella ocasió es van recopilar una trentena d’actuacions i es van anar publicant progressivament en aquest mateix lloc web.

Les experiències rebudes durant l’any 2009 també van servir per a elaborar l’exposició itinerant mobilitat 2.0. Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana, que ja s’ha exposat a diversos municipis de la província.

Ara s’inicia un nou projecte de característiques similars, amb l’objectiu de donar difusió a aquelles actuacions d’èxit realitzades en l’àmbit de la mobilitat, seguretat viària i accessibilitat i que poden servir de referència a d’altres municipis o entitats per a desenvolupar projectes similars.

Els àmbits on es cerquen bones pràctiques són:

  • Millora de la mobilitat dels vianants: senyalització,
  • Promoció de l'ús de la bicicleta: nous carrils bici, aparcaments per a bicicletes, senyalització, promoció i sensibilització, etc.
  • Transport públic: actuacions de prioritat, millora de l'accessibilitat, reordenació de l'oferta, mesures de canvi modal cap al transport públic, etc.
  • Gestió del trànsit: incorporació de vehicle elèctric, reordenació de la xarxa viària, senyalització
  • Pacificació del trànsit, especialment en actuacions de cost moderat però efectives
  • Transport urbà de mercaderies: vehicles eficients de transport de mercaderies, centres de distribució de mercaderies, etc.
  • Aparcament: polítiques de regulació de la demanda i la oferta, aparcaments de dissuasió, etc.
  • Áctuacions específiques de mobilitat en centres de concentració d'activitat i polígons industrials
  • Activitats de promoció i divulgació de la mobilitat sostenible

Per aquest motiu s’obre la convocatòria de recepció de projectes que s’hagin dut a terme des de qualsevol entitat, ja sigui administració local, autonòmica, estatal, o bé d’empreses, polígons industrials, centres educatius, centres sanitaris, organitzacions sense ànim de lucre, entre d’altres.

Per fer arribar un projecte rellevant només cal enviar a xarxamobal@diba.cat, una breu descripció del projecte, les dades de contacte i, si se’n disposa, la documentació associada.

Per més informació podeu contactar amb nosaltres al telèfon 934.022.195


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal