Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Pacificació del trànsit al barri de Bonavista del municipi de Pla del Penedès:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

Plànol de situació de l'actuació

La principal via d’accés al barri Bonavista és la carretera BV-2154, gestionada per la Diputació de Barcelona i la qual també constitueix el principal carrer del nucli urbà.

El trànsit, en aquest tram de carretera, presenta una intensitat mitjana diària (IMD) d'uns 775 vehicles, dels quals aproximadament un 12% són pesants. És a dir, tot i ser un tram amb una IMD baixa, té una presència significativa de vehicles pesants, ja que supera en 3 punts la mitjana del conjunt de carreteres locals.

Es tracta, a més, d'una via per la que els vehicles circulen amb excés de velocitat (uns 80 km/h), ja que a Bonavista s'hi arriba després d'una llarga recta. En tractar-se d’un nucli petit, el conductor pràcticament no percep el canvi de trams interurbà a tram urbà, i la senyalització vertical convencional resulta insuficient per a provocar una reducció de la velocitat dels vehicles.

Atès que la via és, alhora, el carrer principal, s’hi desenvolupen diverses activitats com l’aparcament de vehicles, el trànsit de vianants, la càrrega i descàrrega de mercaderies, etc., motiu pel qual hi ha un perill real d’accident.

Durant els mesuraments de velocitat realitzats abans de l’actuació de pacificació es van detectar fins a un 7% de vehicles que superaven els 50 km/h al seu pas pel nucli urbà, tot i que des de l’any 2003 el tram d'entrada al municipi ja compta amb una plataforma reductora de la velocitat.

Aquest excés de velocitat és, tanmateix, un fenomen habitual a la majoria de nuclis petits per on transcorre alguna carretera local, fet que demana la realització d'actuacions de pacificació per a cridar l'atenció als conductors de la necessitat de reduir la velocitat dels seus vehicles i adaptar la seva conducció a les característiques dels entorns urbà on conviuen diferents usuaris de la via i sistemes de desplaçament.

Gent creuant la carretera en el nucli urbà

Característiques de l'actuació:

La millora de la seguretat viària i la reducció de la velocitat dels vehicles a motor s'ha centrat en tres àmbits:

1. La instal·lació d'una plataforma reductora de la velocitat (PRV).

Està situada a l'entrada del nucli urbà i compleix una doble funció: obligar als conductors a adaptar la seva velocitat al tram urbà pel que circulen, i fer entendre també als conductors que estan travessant una zona amb presència de vianants per on cal circular amb prudència i una especial atenció.

Abans i després de la instal.lació de la plataforma
Abans i després de la instal.lació de la plataforma

Abans i després de la instal.lació de la plataforma

Abans i després de la instal.lació de la plataforma

Instal.lació de la PRV
Instal.lació de la PRV

 

2. La implantació d'un pas de vianants al centre del nucli urbà.

Al centre del nucli urbà s’ha pintat un pas de vianants per a facilitar i millorar la mobilitat entre ambdós costats de la via. Per a reforçar la seguretat dels vianants, s’han instal·lat també dos coixins berlinesos prefabricats a tocar del pas de vianants.

Instal.lació d'un pas de vianants amb coixins berlinesos

Instal.lació d'un pas de vianants amb coixins berlinesos

 

3. La millora de la senyalització horitzontal i vertical.

Per a advertir als conductors de la presència dels elements reductors de velocitat i no afectar la seva seguretat viària, s’ha reforçat també la senyalització horitzontal i vertical.

Croquis de l'actuació
Croquis de l'actuació

Resultats obtinguts:

Amb les actuacions portades a terme, s'ha aconseguit reduir clarament la velocitat dels vehicles que circulen per la via. Comparant les velocitats d'abans i després de les mesures implantades en ambdós sentits de circulació es constata una disminució significativa en percentatge dels vehicles que circulen per sobre dels 40 km/h.

Mentre que abans de l’actuació, un 35% dels vehicles circulaven amb velocitats entre els 40 i els 50 km/h, posteriorment aquest percentatge ha disminuït fins al 13%. També s'ha reduït el percentatge de vehicles que circulaven a més de 50 km/h, del 13% a l'1%.

Aquesta reducció de la velocitat no només disminueix el risc d’accident en el tram urbá, sinó que també en redueix les conseqüències en cas de produir-se, sobretot quan es tracta d'un d'atropellament. Cal tenir en compte que un atropellament a menys de 40 km/h provoca ferides lleus al vianant, un atropellament entre 40 i 50 km/h ferides greus i un atropellament a més de 50 km/h acostuma a ser mortal.

Evolució de la velocitat abans i després de l'actuació
Evolució de la velocitat abans i després de l'actuació

Altres aspectes a valorar:

A més de les millores aconseguides en matèria de seguretat viària, destaca el fet que es tracta d’una actuació de baix cost, ja que la inversió realitzada ha estat només d’uns 22.000 euros.

Aquesta dada és important perquè a Catalunya hi ha un nombre elevat de vies que travessen els nuclis petits i que presenten unes condicions de trànsit i de risc viaria semblants.

Els elements de reducció (ERV) de la velocitat utilitzats són prefabricats. Tenen la mateixa efectivitat que els d’obra però presenten dos importants avantatges que afavoreixen la seva aplicació en altres vies:

  • són més fàcils i econòmics de mantenir, ja que en cas de desgast d’algun element aquest es canvia sense cap problema, i tenen un cost reduït.

  • faciliten el manteniment o la renovació del ferm de la carretera, perquè es pot retirar i tornar-lo a instal·lar posteriorment.
Dades bàsiques:

Població: 900 (Pla del Penedès) i 30 (Bonavista)
Any de finalització: 2008
Cost: 22.000 €
Finançament: Diputació de Barcelona
Redactor del projecte: Diputació de Barcelona
Empresa constructora: Eiffage Infraestructuras, S.A.

L'opinió del tècnic/a:

Paloma Sánchez-Contador Escudero
Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Gerència de Serveis en Infraestructures i Mobilitat
Diputació de Barcelona

Telèfon: 93 402 21 95
Correu electrònic: sanchezcontadorep@diba.cat

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal