Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Vestidor polifuncional adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a L'Hospitalet de Llobregat:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

L'any 2009 s'ha creat a l'Hospitalet de Llobregat el GRUP DE TREBALL PER A L'ACCESSIBILITAT A L'URBANISME I L'HABITATGE, amb la participació de l’Àrea de Benestar Social, l’Àrea d’Urbanisme i Obres i l’Àrea de Serveis Municipals, així mateix, de La Farga S.A., A.D.U., L’H2010 i Entitats de discapacitats de l’Hospitalet.

Aquest Grup ha celebrat reunions mensuals en les que s’ha debatut l’estat actual de l’accessibilitat al municipi observant el grau de compliment dels requeriments d’accessibilitat normatius, i també s’han fet propostes d’excel•lència per millorar algunes de les servituds més habituals. Cal tenir en compte l’ús cada vegada més intensiu de l’espai públic i dels equipaments esportius municipals per part dels ciutadans amb mobilitat reduïda i/o dependents, ja que cada dia són més receptius i actius socialment davant l’oferta actual d’equipaments, adaptats com a resultat de l’aplicació progressiva de la Llei 15/1995 i la seva adequació als paràmetres del Codi d’Accessibilitat.

S'han realitzat una sèrie de visites de valoració de l’accessibilitat als poliesportius municipals, dins el diagnòstic de Pla Integral d’Accessibilitat portat a terme per la Diputació de Barcelona, amb la participació dels responsables polítics de les Àrees esmentades: l’Àrea de Benestar Social, amb la tinent d’alcalde M. Dolors Fernández i Bosch; l’Àrea d’Urbanisme i Obres, amb la tinent d’alcalde Ana Maria Prados Fernandez; i l’Àrea de Serveis Municipals, amb el Regidor José M. García Mompel; juntament amb La Farga S.A., ADU, L’H2010 i les demès Entitats participants.

Les visites tècniques s’han fet amb criteri territorial i s’han visitat els poliesportius municipals més freqüentats pel col•lectiu de persones amb la mobilitat reduïda: el Poliesportiu Fum d'Estampa, el Poliesportiu Sergio Manzano i la Piscina Coberta de Bellvitge, el Poliesportiu del Centre i el Poliesportiu de Sanfeliu en Fase d’Ampliació amb Piscina Coberta i han estat guiades pels responsables de les entitats gestores dels equipaments. Aquestes visites han tingut com a objectiu comprovar in situ el grau de satisfacció dels requeriments d’accessibilitat, així com fer una valoració del nivell d'accessibilitat assolit i de la capacitat de millora i d’adequació a les mesures d’excel•lència sorgides a les sessions del Grup de Treball.

 
Integrants del Grup de Treball per a l'Accessibilitat a l'Urbanisme i l'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat

Per part municipal

 • Àrea de Benestar Social
  M. Dolores Serrano Acosta, responsable Programa municipal per les persones amb discapacitat.
 • Àrea de Serveis Municipals
  Blanca Atienza. Enginyera de camins canals i ports, gerent de l’Àrea.
 • Àrea d’Urbanisme i Obres
  Sergi Lopez-Grado Padreny, arquitecte municipal.
  El 1994-55, delegat de l’Ajuntament de L’Hospitalet a la Comissió Tècnica assessora a Benestar Social de la Generalitat de Catalunya en la redacció del Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
 • Agència de Desenvolupament Urbà
  Justo Garcia Vizcaino, arquitecte i urbanista
 • Oficina Municipal D’Habitatge “L’H2010”
  Cristina Yuste, Dir. Oficina Tècnica

Per part de les entitats

 • ASPROSEAT
  Aureliano Caballero Garcia.
 • As. Coordinadora de Colectivos de Disminuidos de L’H
  Ángeles Darriba Díaz.
 • As. Discapacitados físicos de L’H
  Luisa Moreno Jiménez. 
 • As. Discapacitados físicos y psíquicos del Gornal. ADFYS
  Eustaquia Oliver.
 • Federació ECOM
  M. José Vázquez Arias.
 • Agencia Administrativa de l’ONCE de L’H.
  Rosa Díaz Palmer
 • AS. Cultural per a la integració social de Catalunya. ACISC
  Antonia Guerra Barroso

Convidats

 • Secció d'Accessibilitat, Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. Àrea d'Infrastructures, Urbanisme i Habitatge. Diputació de Barcelona
  Ignasi Gustems i Mateo
 • FESOCA, Federació de Sords de Catalunya
  Luis Felipe Matas Alcalá
 • LA FARGA, Coordinador Gestió Equipaments Esportius
  Juanjo Blázquez Gallego,

Suport a la participació

 • Federació ECOM
  Montse Sans Guixé

Integrants del Grup d'accessibilitat
Alguns dels membres del GRUP DE TREBALL PER A L'ACCESSIBILITAT A L'URBANISME I L'HABITATGE

Característiques de l'actuació:

Com a conclusió de les visites realitzades als poliesportius, amb la participació de les associacions que són membres del “Grup d’Accessibilitat, Urbanisme i Habitatge”, juntament amb els regidors/es de les Àrees Municipals representades en aquest: Àrea de Benestar Social, Àrea d’Urbanisme i Obres i Àrea de Serveis Municipals, així com La Farga S.A. S’ha decantat la necessitat de assajar un nou model “prototipus” de Vestidor Adaptat per a persones dependents assistits per persones de diferent sexe i/o amb necessitats específiques d’intimitat. Un col•lectiu cada vegada més nombrós, i que en l’actualitat es veu limitat i depèn de la capacitat d’improvisació dels equipaments que no contemplen en el seu programa actual la satisfacció d’aquesta necessitat amb demanda creixent.

Si bé cal tenir en compte que les competències inicials del “Grup de Treball per l’Accessibilitat als Equipaments Esportius de l’Hospitalet” es limiten a funcions estrictament consultives, així com a la redacció d’un informe final que es lliurarà al Consell Municipal d’Accessibilitat amb un document de Bones Pràctiques ; tanmateix, i en reconeixement a la operativitat del Grup, les Àrees Municipals actuants han resolt portar a la pràctica les “Recomanacions d’Accessibilitat Avançada” sorgides a les reunions de treball i donar més rellevància a la tasca que està desenvolupant el Grup.

Les recomanacions d’accessibilitat avançada són el resultat del procés participatiu de les entitats que el constitueixen que es signifiquen per la atenta observació de la nova realitat del col•lectiu juntament amb la inherent actitud receptiva a les necessitats del usuaris dels equipaments esportius municipals adaptats.

Simultàniament, la Secció d'Accessibilitat de l'Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona encapçalada per l’Ignasi Gustems i Mateo i amb la participació de l’arquitecta Marta Garcia Milà, ha elaborat un INFORME TÈCNIC D’ACCESSIBILITAT PEL VESTIDOR POLIFUNCIONAL amb un Llistat dels Paràmetres del Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, Codi d’Accessibilitat, els del Codi Tècnic de l’Edificació i totes les recomanacions sorgides al Grup de Treball. Per tal d’incorporar-los en el disseny i posterior construcció del Vestidor Polifuncional, amb l'objectiu que aquest equipament innovador satisfaci tots els requeriments normatius.

Per raons d’operativitat, aquesta actuació inspirada pel Grup de Treball s’ha realitzat a la Piscina de Sant Feliu, annex que complementa el Poliesportiu de Sanfeliu, un dels poliesportius visitats pel Grup; atenent que l'equipament es trobava en procés de construcció sota la direcció executiva dels arquitectes municipals de l’Hospitalet: Xavier Franquet Batlló i Sergi López Lázaro, i amb l’assessorament del Coordinador de Gestió d’Equipaments Esportius de LA FARGA, S.A. Juanjo Blázquez. Tots ells han col•laborat activament en el disseny com també ho ha fet en l’execució l’arquitecta tècnica Núria Giménez de la MMAMB –Entitat finançadora de les Obres del Vestidor Polifuncional-. Amb aportacions tècniques i imaginatives.

Vista de l'exterior del poliestportiu Sant Feliu
Vista exterior del poliesportiu Sant Feliu

Imatge de la piscina del poliesportiu
Imatge de la piscina del poliesportiu i del punt d'accés per a persones amb cadira de rodes.

Imatges del vestidor, amb possibilitat d'ús doble i simultani
Imatges del vestidor, amb possibilitat d'ús doble i simultani

Vista interior d’una cabina dutxa i wc del vestidor polifuncional
Vista interior d’una cabina dutxa i wc del vestidor polifuncional

Fitxes tècniques del nou vestidor harmonitzat
Fitxes tècniques del nou vestidor harmonitzat

Plànols d'adaptació dels espais de la piscina als requeriments d'accessibilitat
Plànols d'adaptació dels espais de la piscina als requeriments d'accessibilitat

Plànols d'adaptació dels espais de la piscina als requeriments d'accessibilitat
Plànols d'adaptació dels espais de la piscina als requeriments d'accessibilitat

Dades bàsiques:

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (267.000 habitants, 12,5 km2)
Any de realització: 2008-09
Cost total: En consistir en una adaptació d’un equipament en construcció, hi ha hagut un cost addicional d’adequació d’Espai Logístic a Vestidor Polifuncional valorat en 9.000 €.
Agents implicats: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat; Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; La Farga, SA

L'opinió del tècnic/a:

Dades de contacte:

Sergi López-Grado Padreny
Arquitecte municipal de l'Área d'Urbanisme i Obres
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
93 402 94 53
slopezgrado@l-h.cat

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal