Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 29/06/2009

Aparcament segur per a bicicletes a l'Universitat Autònoma de Barcelona:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és un dels centres universitaris més importants de Catalunya amb uns 40.000 estudiants i 4.000 treballadors entre personal docent i administratiu. En total, doncs, ens trobem amb un total de 44.000 persones que accedeixen a la UAB de forma diària.

Les instal·lacions de la UAB es troben situades, a 20 km de Barcelona, 10 Km de Sabadell i 18 km de Terrassa, per citar les ciutats més importants; la qual cosa fa que la mobilitat sigui un tema clau per al funcionament i la qualitat de la UAB.

Actualment els alumnes, personal i visitants disposen de vàries possibilitats per  accedir a la UAB:

  1. Per carretera, a través de les autopistes AP-7 i C-58,
  2. Tren, amb Ferrocarrils de la Generalitat i RENFE
  3. Bus, amb la companyia SARBUS des de Barcelona i amb d’altres companyies des de municipis veïns com Sabadell, Terrassa, Igualada, Girona, Vic, Manresa, etc).

Així mateix hi ha un col·lectius d’usuaris que utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport per accedir a la UAB, ja sigui perquè resideixen en municipis propers o perquè combinen aquest mode de transport amb el tren.

El col·lectiu d’usuaris de la bicicleta, tot i no ser massa important en nombres absoluts, va creixent dia a dia, i el que és més important, té un important potencial de creixement, tenint en compte les possibilitats i flexibilitat que ofereix la bicicleta.

La UAB ha volgut promoure l’ús de la bicicleta entre els usuaris de la Universitat i per això s’ha incidit en un dels aspectes que més preocupen als usuaris de la bicicleta, com són els robatoris de les bicicletes estacionades. És per això que s’ha implantat el Biceberg, un sistema d’aparcament de bicicletes automatitzat.

Característiques de l'actuació:

El Biceberg és un sistema d’aparcament automatitzat de bicicletes, que garanteix la màxima seguretat per l’usuari ja que la seva bicicleta queda aparcada en un recinte tancat i inaccessible.

Biceberg

En el següent gràfic es veu el funcionament de l’aparcament:
Esquema funcionament Biceberg

El sistema implantat a la UAB va començar a funcionar al gener de 2006 i té una capacitat per a 46 bicicletes. Funciona amb una targeta recarregable. L’usuari pot triar entre un abonament mensual a 12€ o aparcar per hores a un cost de 0,3€/hora. L’usuari pot deixar la seva bicicleta amb total seguretat i comoditat, i també permet desar-hi d’altres accessoris com el casc.

La gestió del Biceberg es realitza a través de la Unitat de Gestió de la Mobilitat de la UAB.

Actualment són molts els municipis que han fet proves amb aquest nou sistema d’aparcament de bicicletes que ofereix les màximes garanties de seguretat i comoditat als usuaris així com permet un considerable estalvi d’espai públic, que es pot destinar a d’altres usos. Per citar alguns exemples de municipis que també han implantat Bicebergs podem citar, Saragossa, Osca, Blanes o Vitoria.

Resultats obtinguts:
Informació complementària:

Per més informació sobre els detalls tècnics de l'aparcament es pot consultar la pàgina web de l'empresa que els comercialitza:

 

Dades bàsiques:

Any de l'estudi: 2006 - 2007
Redacció de l'estudi : Generalitat de Catalunya i UAB
Finançament de l'actuació: Generalitat de Catalunya

L'opinió del tècnic/a:

Rafael Requena
Unitat de Gestió de la Mobilitat
Àrea de Serveis Logístics i Administració
Edifici L, Planta 3ª, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.:93 581 46 43
Fax: 93 581 25 41

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal