Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 10/07/2013

Moderació de la velocitat a la ctra. de l'Arrabassada (BV-1417):

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

La carretera BP-1417, més coneguda com la carretera de l'arrabassada, uneix Barcelona amb Sant Cugat a través de la Serra de Collserola. El seu traçat és bastant sinuós, i degut a trobar-se en una zona molt poblada també té una IMD molt elevada (9.500 vehicle / dia).

Així mateix, la carretera presenta una alta accidentalitat. Prova d'això en són els 46 accidents registrats durant l'any 2004 i que s'han aconseguit reduir fins a 23 amb mesures concretes com l'increment de vigilancia de la zona, el reforç de la senyalització horitzontal i la instal·lació d'un separador de carrils en una corva conflictiva. Un dels problemes afegits d'aquest tram de carretera són les curses il·legals que s'hi organitzaven periòdicament. Aquestes curses posen en greu perill la seguretat dels usuaris de la via.

Totes aquestes circumstàncies fan que la carretara de l'Arrabassada tingui importants problemes de seguretat viària i d'accidentalitat pels quals s'ha decidit realitzar aquesta actuació.

Característiques de l'actuació:
Per tal de millorar la seguretat viària i evitar les curses il·legals s'han realitzat tot un conjunt d'actuacions en el tram més sinuós i on tenien lloc les curses (PQ 0,6 - PQ 3,85).

Actuacions principals:
  • Estretament de la calçada
  • Instal·lació de separadors de carril a quatre corbes

Amb l'espai guanyat per l'estratement de la calçada està prevista la creació d'un itinerari per a vianants de 3 km, aprofitant l'espai guanyat a la calçada, que es realitzaria en una fase posterior.

Altres actuacions:

  • Eix compost de doble línia de pintura reflectora amb micoesferes de vidre.
  • Nova capa de rodadura amb mescla bituminosa en calent tipus S-12 i àrid granític.
  • Barrera de seguretat flexible d'acer cor-ten de secció doble ona amb instal·lació de faldons inferiors de protecció de motoristes en corba.
  • Renovació de la senyalització vertical amb senyals d'alta intensitat.

Exemple de seccions amb separadors de carrils i vial per a vianants i ciclistes:

 

Faldons
Esquema dels faldons de protecció de les biondes per a motoristes

Separadors de carrils
Esquema dels separadors del carril

De moment, l'actuació es troba en fase de projecte i està previst que les obres comencin la primavera del 2007 i finalitzin l'estiu del mateix any. Tot i així s'ha realitzat proves pilot de l'actuació de separació de carrils al revolt conegut com "la paella", per validar-ne l'eficiència alhora de reduir l'accidentalitat de la via.

Plànol de les actuacions projectades i actuals:

planol general obra

 

Resultats obtinguts:
Les proves pilot de separadors de carrils realitzades fins al moment han donat un resultats molt bò. El cas més rellevent és l'actuació de separació de carrils realitzada a la corva coneguda com "la paella". En aquesta corva, es va passar de registrar 3 accidents l'any 2004, un d'ells de mortal, a cap accident durant els anys 2005 i 2006.
Informació complementària:

Algunes informacions sobre aquesta actuació publicades a la premsa:

 

Dades bàsiques:

Any de l'actuació: 2004 (prova pilot separadors carrils) - 2007 (obra millora seguretat viària a l'arrabassada)
Empresa constructora:
Villar, SA
Cost aproximat: 30.000 € (prova pilot separadors carrils) - 650.000 € (obra millora seguretat viària a l'arrabassada)

Realitzat per: Servei de Vies Locals. Diputació de Barcelona

L'opinió del tècnic/a:

Paloma Sanchez-Contador Escudero 
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Gerència de Serveis en Infraestructures Viàries i Mobilitat
Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Diputació de Barcelona

sanchezcontadorep@diba.cat

Fotografies:

Separadors de carrils

Imatge dels separadors de carrils en una de les corves més tancades de la carretera de l'Arrabassada.

 


 

Separadors de carrils

Imatge dels separadors de carril en una corva de la carretara de l'Arrabassada. Al fons s'aprecien els faldons de protecció de les biondes per a motoristes.

 


 

Separadors de carrils

Imatge dels faldons de protecció de les biondes per a motoristes.

 


 

Separadors de carrils

Senyalització específica per a alertar de la presència dels separadors de carril.

 


 

Separadors de carrils

Imatge de la corva abans de l'actuació, sense separadors de carrils ni faldons de protecció de les biondes.

 


 

Separadors de carrils

Detall dels faldons de protecció de les biondes.

 


 

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal