Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

Aparcament:

Any: 2019
Municipi:

La distribució urbana de mercaderies és un dels aspectes que més incideix en la moblitat urbana. Actualment es calcula que aproximadament un 20% del trànsit urbà és per transportar mercaderies. 

Paradoxalment és un dels àmbits de la mobilitat que menys es tracta i es treballa des de les administracions públiques. 

En aquest sentit alguns municipis ja han començat a planificar i gestionar un dels aspectes que més incidència té en la mobilitat de les mercaderies: la càrrega i descàrrega. 

Aquest és el cas de Vic, que ho ha fet mitjançant una prova pilot que presentem en aquest article.


imatge 1
imatge 2
imatge 3
Any: 2011
Municipi: Hospitalet de Llobregat (L')

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha impulsat una nova ordenança de mobilitat –aprovada el març de 2010– en la que s’han introduït diversos canvis per millorar l’ús i la seguretat de l’espai públic. En aquest sentit, l’ordenança defineix diversos tipus de C/D en funció de la zona i de la demanda de professionals i particulars.

S’han impulsat també mesures per a ordenar l’aparcament indiscriminat de vehicles a l’espai públic, especialment a punts de risc com els encreuaments on es pot veure afectada la seguretat dels vianants.

La Federación Española ha adoptat l’ordenança de mobilitat de L’Hospitalet de Llobregat com un dels models per elaborar l’Ordenanza Municipal Tipo de la FEMP, reguladora del tráfico, sus aspectos de Movilidad, su impacto ambiental y la seguridad vial.

En la present fitxa es descriuen les següents actuacions:

  • Regulació de l'estacionament de motos al carrer en especial en punts de risc per a la seguretat dels vianants.
  • Canvis en la regulació de la càrrega i descàrrega a l'espai públic mitjançant l'ordenança de mobilitat
  • Divulgació de missatges de sensibilització ciutadana sobre mobilitat sostenible per mitjà de panells informatius al carrer.

imatge 1
imatge 2
imatge 3
Any: 2008
Municipi: Castellar del Vallès
Paraules clau: Aparcament dissuasori,

imatge 1
imatge 2
imatge 3

Any:
Municipi: Granollers

La gestió de l’aparcament com a eina per al canvi modal

La gestió de l’aparcament sempre és un dels temes més complexes d’abordar en l’àmbit de la mobilitat. És un tema que sovint genera polèmica ja que, encara avui, existeix una àmplia percepció social de l’aparcament com un dret adquirit pel simple fet de conduir un vehicle. 

Tothom voldria poder aparcar just davant del seu destí, però és obvi que això és impossible i que cal cercar la gestió de l’aparcament que promogui un ús racional de l’espai públic, prioritzant-ne un ús social i del qual se’n pugui beneficiar el conjunt de la societat. 

Malgrat sigui un tema complex de tractar, la gestió de l’aparcament és un aspecte que cal abordar en qualsevol estratègia de mobilitat ja que és un dels elements que més poden influir en el canvi modal. Les altes expectatives de trobar un lloc d’aparcament gratuït i amb facilitat actuen com a potenciadores de la mobilitat amb vehicle privat. Per contra, les baixes expectatives de trobar una plaça d’aparcament actuen com a factor de dissuasió per als trajectes en vehicle privat. 

La gestió de l’aparcament que s’ha realitzat a Granollers al llargs dels últims anys és un bon exemple que com combinar les necessitats d’aparcament que té avui en dia qualsevol ciutat amb uns criteris i prioritats sobre l’ús de l’espai públic. 

Paraules clau: Aparcament dissuasori,


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal