Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

Última actualització 7/10/2013

Vial per a vianants i enllumenat a la carretera BV-2412 a Avinyonet del Penedès:

Situació de partida:

Avinyonet del Penedès és un municipi de la comarca de l'Alt Penedès, situat a uns 8 quilòmetres a l'Est de Vilafranca del Penedès. El municipi està format per diferents nuclis urbans, tots ells molt propers els uns dels altres. Aquests nuclis urbans són: Avinyonet Nou (les Cabòries), les Gunyoles, L'Arboçar, Cantallops, Sant Sebastià dels Gorgs, entre d'altres.

Per tal de comunicar els diferents nuclis urbans del municipis, hi ha diverses carreteres locals. Una d'aquestes carreteres locals és la BV-2412 que uneix el nucli d'Avinyonet Nou (les Cabòries) amb el nucli de les Gunyoles.

Situació les Gunyoles
Situació dels nuclis de les Cabòries i les Gunyoles, i de la carretera BV-2412

Aquesta carretera té unes característiques típicament de carretera local, és a dir amb una ample de calçada estret , uns 5 metre en la majoria del traçat. Donada aquesta amplada, no existeix separació de carrils en la carretera. i tampoc existeix un voral en tot el traçat de la mateixa.

Pel que fa a les intensitats de trànsit, aquests són relativament baixes, ja que aquesta carretera finalitza al nucli de les Gunyoles i, per tant, no hi ha trànsit de pas. En concret, l'any 2006 les intensitats de trànsit registrades en aquesta carretera han estat, de mitjana, de 914 vehicles / dia. Tot i això, la curta distància entre els dos nuclis, uns 850 metres, fa que hi hagi una important mobilitat de vianants que circulen per la carretera. Existeix, per tant, un risc objectiu per als vianants.

Característiques de l'actuació:

Per tal de resoldre el problema del trànsit de vianants pels marges de la carretera BV-2412 l'actuació que es va realitzar fou la construcció d'un vial específic per al pas de vianants. Aquest vial recórrer tota la longitud de la carretera BV-2412, des de Les Cabòries fins al nucli de Les Gunyoles, i té una longitud total de 850 m.

Plafó PDF
En el següent plànol es pot veure la totalitat del vial construït. Cliqueu sobre el plànol per ampliar.

El vial construït té una amplada de 2 metres i transcórrer paral.lel al traçat de la carretera. Pel que fa a la construcció del mateix s'han utilitzat dues opcions. En un tram s'ha ampliat la plataforma de la carretera per poder-hi encabir el vial per a vianants. En un altre tram, el vial per a vianants s'ha situat a pocs metres de la carretera i en un nivell superior.

D'aquesta manera, el vial sempre està completament segregat del trànsit de vehicles. En el tram que circula per la mateixa calçada mitjançant una barrera rígida de contenció amb secció tipus "New Jersey" feta In Situ, mentre que en l'altre tram la separació s'obté per traçats lleugerament diferenciats i a diferents nivells.

Així mateix s'han protegit totes les entrades al vial per a vianants amb pilones per impedir el pas de vehicles a motor.

S'ha instal.lat il.luminació en tot el trajecte amb 35 punts de llum.

Resultats obtinguts:

L'actuació ha permès millorar la seguretat dels vianants a la carretera BV-2412, entre els nuclis urbans de Les Cabòries i Les Gunyoles, al municipi d'Avinyonet del Penedès.

Aquesta actuació de millora de la seguretat viària de vianants a Avinyonet és una tipologia d'actuació cada dia més necessària degut al desenvolupament de zones d'activitat en l'entorn del nucli urbà (espai periurbà) que generen noves dinàmiques de mobilitat a l'entorn de les carreteres locals, tradicionalment utilitzades pel trànsit de pas. Aquesta varietat d'usuaris i d'usos de la carretera obliga a donar-li un tractament diferent al que s'havia fet tradicionalment i és necessari habilitar zones segures per a vianants. En certa manera es podria dir que les carreteres locals dels municipis estan experimentant un procés d'humanització.

La Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, té la responsabilitat de la gestió de la xarxa local de carreteres i, des de fa ja alguns anys, desenvolupa actuacions encaminades a facilitar la diversitat d'usos de la carretera local, sobretot en l'entorn periurbà dels nuclis urbans.

Dades bàsiques:

Títol del projecte: Vial per a vianants i enllumenat a la carretera BV-2412
Any d’inici del servei: 2007
Cost de l'actuació: 320.000 € (aproximadament)
Finançament del servei: Diputació de Barcelona
Empresa constructora: COTESA

L'opinió del tècnic/a:

Paloma Sánchez-Contador Escudero
Cap de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Gerència de Serveis d' Infraestructures Viàries i Mobilitat
Diputació de Barcelona
Telèfon: 93.402.21.95
Mail:
sanchezcontadorep@diba.cat

Fotografies:

Vista aèrea de l'actuació

Vista aèrea de l'actuació on es pot veure, al marge esquerra de la carretera, el vial construït per a vianants.

 


 

Vista aèrea de l'actuació

Vista aèrea de l'actuació, aprop del nucli de Les Gunyoles.

 


 

Usuaris del vial

Detall d'usuaris del vial per a vianants.

 


 

Usuaris del vial

Detall dels usuaris del vial.

 


 

Vista general de l'actuació

Imatge general del vial on es pot apreciar la il.luminació específica i la tanca de separació entre la circulació rodada i el vial.

 


 

Vista general de l'actuació

Imatge general del vial on es pot apreciar la il.luminació específica i la tanca de separació entre la circulació rodada i el vial.

 


 

Vista general de l'actuació

Imatge general del vial on es pot apreciar la il.luminació específica i la tanca de separació entre la circulació rodada i el vial.

 


 

Vista aèrea de l'actuació

Vista aèrea de l'actuació, a prop del nucli de Les Gunyoles.

 


 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal