Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

Última actualització 6/7/2012

Vial de protecció de vianants i ciclistes a l'entorn de Can Ramoneda, al municipi de Sentmenat:

Situació de partida:

El municipi de Sentmenat es troba situat a la comarca del Vallès Occidental, 10 quilòmetres al nord de Sabadell. Es tracta d'un municipi situat en una cruïlla de carreteres; concretament, al nucli urbà de Sentmenat hi conflueixen les carreteres C-1415a, C-1413a, B-142.

Com la majoria de municipis del Vallès, Sentmenat ha experimentat un creixement continuat de la població passant dels 5.363 habitants que tenia l'any 1998 als 7.376 que té actualment. Aquest augment de població i d'activitat econòmica que s'ha produït en els darrers anys al Vallès també ha comportat certes problemàtiques associades, com per exemple l'augment del trànsit per les carreteres d'aquest territori. Així mateix, l'augment de població dels municipis ha fet necessària la creació de nous serveis educatius, sanitaris i d'equipaments; molt sovint aquests nous serveis s'han situat als entorns del nucli urbà dels municipis creant una zona periurbana d'important activitat econòmica i social i on les principals vies d'accés són les carreteres locals.

Aquest és el cas de la zona anomenada Can Ramoneda, situada al nord del municipi de Sentmenat, concretament a un quilòmetre del nucli urbà i connectat a aquest per la carretera C-1415a. En aquest espai de Can Ramoneda s'hi troba situada l'escola de salesians de Sentmenat.

Situació

El principal vial de connexió entre el nucli urbà de Sentmenat i Can Ramoneda és la carretera C-1415a. Aquesta carretera té una intensitat de trànsit important, uns 5.000 vehicles diaris. També s'hi registren velocitats força elevades en el tram que passa per Can Ramoneda. Es tracta doncs d'una carretera que ha de compaginar la funció de trànsit de vehicles amb la funció de mobilitat i accessibilitat de vianants i ciclistes .

Per tal de millorar la seguretat viària de vianants i ciclistes en aquest tram de la carretera la Diputació de Barcelona (gestora de la carretera C-1415a en el moment de realització de l'obra) va realitzar l'actuació descrita a continuació.

Característiques de l'actuació:

L'any 2007, el Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona va realitzar una acutació de millora de la seguretat viària per a vianants i ciclistes a la carretera C-1415a a l'altura de Can Ramoneda, al municipi de Sentmenat.

Accés a Can Ramoneda:

Com s'ha comentat en la situació prèvia, a Can Ramoneda s'hi troben localitzats tota una sèrie d'equipaments municipals als quals s'hi arriba a través de la carretera C-1415a.

Per tal d'evitar al màxim la circulació de vianants i cicliestes pels vorals de la carretera, es va proposar l'ús del camí de Can Ramoneda que connecta el nucli urbà de Sentmenat directament amb la zona de Can Ramoneda (veure gràfic).

Tot i així, en l'entorn de Can Ramoneda es feina inevitable la presència de vianants i ciclistes als voltants de la carretera, per tant era necessària una actuació específica en la carretera per millorar la seguretat viària de vianants i ciclistes.

Seguretat viària de vianants i ciclistes:

L'actuació que es va realitzar al voltant de Can Ramoneda va consistir en la construcció d'un vial de protecció per a vianants i ciclistes que enllaça el camí de Can Palau amb el col.legi dels salesians de Sentmenat facilitant la circulació de vianants i ciclistes pel voltant de la carretera fins al camí de Can Palau que porta fins al nucli de Sentmenat.

Situació obra

Les característiques principals de l'actuació són les següents:

(1) - Carril de circulació de vianants i carril bidireccional per a bicicletes, ambdós segregats de la carretera d'un tram d'uns 100 metres de llarg i situat al mateix voral de la carretera on es troba l'escola dels salesians de Sentmenat.

(2) - Pas de vianants amb semaforització sota demanda per facilitar el creuament des dels carrils de vianants fins al camí de Can Palau

(3) - Coixí berlinès i senyalització horitzontal i vertical per la moderació de la velocitat en aquest tram a 40 km/h

(4) - Zona d'enjardinament i instal.lació de mobiliari urbà al voltant de l'actuació que millora la integració paisatgística de la carretera a l'indret de Can Ramoneda.

(5) - Enllumenat al llarg de tot el recorregut de vianants.

Descripció actuació

Resultats obtinguts:

L'actuació ha permès millorar la seguretat dels vianants i ciclistes a Can Ramoneda. Sobretot ha millorat la seguretat viària dels alumnes de l'escola dels salesians que ara disposen d'un espai segur on desplaçar-se per anar cap al nucli urbà de Sentmenat.

Aquesta actuació de millora de la seguretat viària de vianants i ciclistes de Sentmenat és una tipologia d'actuació cada dia més necessària degut a les dinàmiques de creixement urbanístic dels municipis. Aquestes dinàmiques provoquen el desenvolupament de zones d'activitat en l'entorn del nucli urbà (espai periurbà) que generen noves dinàmiques de mobilitat a les carreteres locals, tradicionalment utilitzades pel trànsit de pas. Aquesta varietat d'usuaris i d'usos de la carretera obliga a donar-li un tractament diferent al que s'havia fet tradicionalment i és necessari habilitar zones segures per a vianants i ciclistes. En certa manera es podria dir que les carreteres locals dels municipis estan experimentant un procés d'humanització.

El Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, té la responsabilitat de la gestió de la xarxa local de carreteres i, des de fa ja alguns anys, desenvolupa actuacions encaminades a facilitar la diversitat d'usos de la carretera local, sobretot en l'entorn periurbà dels nuclis urbans.

Dades bàsiques:

Títol del projecte: Vial de protecció de vianants i ciclistes a la carretera C-1415a als entorns de Can Ramoneda al terme municipal de Sentmenat
Any d’inici del servei: 2007
Cost de l'actuació: 427.876 €
Finançament del servei: Diputació de Barcelona
Empresa constructora: BENJUMEA

L'opinió del tècnic/a:

Paloma Sánchez-Contador Escudero
Cap de l'Oficina Tècnica de Seguretat Viària i Mobilitat
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Diputació de Barcelona
Telèfon: 93.402.21.95

Mail: sanchezcontadorep@diba.cat

Fotografies:

Vista general

Vista general de Can Ramoneda on s'observa l'actuació realitzada: espai per a vianants i bicicletes, pas de vianants semaforitzat, mobiliari urbà, il.luminació.

 


 

Detall carril bici

En aquesta imatge s'aprecia el carril bici construït a Can Ramoneda. Tenint en compte que molts dels visitants de Can Ramoneda són nens i adolescents que van a l'escola en bicicleta, la presència del carril bici es va considerar necessària.

 


 

Usuaris carril bici

Imatge on s'aprecia alguns usuaris del carril bici.

 


 

Vista general

Vista general de l'actuació realitzada

 


 

Vista general

Vista general de l'actuació realitzada on s'aprecia amb més detall el pas de vianants semaforitzat i la senyalització vertical específica, alertant de la presència d'escolars en aquesta zona.

 


 

Abans de l'actuació

Imatge d'abans de l'actuació on s'aprecia la manca d'espai per als vianants i ciclistes i les marques en els vorals de la carretera que evidencien el pas constant de vianants per aquesta zona.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal