Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

Última actualització 5/16/2011

Xicana a Sant Celoni:

Situació de partida:
La carretara locla BV-5114, travessa el municipi de Sant Celoni. A la sortida del municipi, la carretera travessa una zona urbanitzada. En aquest punt es realitzaren medicions de velocitat i s'observà que els vehicles hi circulaven, l'any 1995, a una velocitat mitjana de 64,63 km/h

En base a aquestes velocitats mitjanes massa elevades per un tram encara urbà es va decidir realitzar una primera actuació per a reduir la velocitat i es varen col·locar bandes sonores (any 2003).

Amb aquesta actuació es va aconseguir una reducció de la velocitat, però es va produir un problema derivat, el de la contaminació acústica, que molestava considerablement els veïns de la zona.

Així, doncs, l'any 2006 es va realitzar una actuació més contundent, i es va optar per la construcció de la xicana.
Característiques de l'actuació:
Una "xicana" és una alteració provocada de la trajectòria d'una carretera, en forma de ziga-zaga, que té com a objectiu la reducció de la velocitat dels vehicles que circules per aquest tram.
situació xicana
Aquesta alteració de la trajectòria provoca que el conductor hagi de reduir la seva velocitat per superar les corbes amb seguretat.
 
Segons un estudi del Servei de Seguretat Viària de la Comunitat Valenciana els valors de reducció de la velocitat són els següents, en funció de la longitud de les diferents fases de la xicana:
 
gràfic xicana
 
A
B
C
D
Velocitat entrada
Velocitat sortida
21 m.
18 m.
15 m.
2 - 3 m.
90 km/h
60 km/h
15 m.
13 m.
15 m.
2 - 3 m.
80 km/h
50 km/
 
En el cas de Sant Celoni l'esquema de l'obra realitzada és una alteració de la trajectòria de 20 x 20 x 20, que es va considerar suficient per adaptar la velocitat dels conductors a les condicions del tram de la carretera.
Resultats obtinguts:

Tot seguit es presenta un resum de les medicions realitzades en le tram de carretera segons les diferents actuacions realitzades:

Any
Estat
Velocitat (km/h)
Soroll (Db)
1995
Cap actuació
64,63
sense mesura
2003
Bandes sonores
sense mesura
69,3
2006
"xicana"
48,99
64,9
   
Reducció 15,64 km/h
4,5 Db
Informació complementària:

Per tal d'obtenir més informació sobre elements reductors de velocitat es recomana la consulta del Quadern de mobilitat nº 1 publicat a la Xarxa MOBAL

Dades bàsiques:

Any de l'actuació: 2006
Realitzat per: Servei de Vies Locals. Diputació de Barcelona

L'opinió del tècnic/a:

Paloma Sanchez-Contador Escudero 
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Gerència de Serveis en Infraestructures Viàries i Mobilitat
Diputació de Barcelona

sanchezcontadorep@diba.cat

Fotografies:

Bandes sonores (estat previ)

Situació prèvia on es poden veure les bandes sonores que es van instal.lar inicialment.

 


 

Xicana

Imatge amb la xicana un cop finalitzada l'actuació.

 


 

Xicana

Imatge de la xicana un cop finalitzada l'actuació.

 


 

Xicana

Imatge de la xicana un cop finalitzada l'actuació.

 


 

Xicana

Imatge de la xicana un cop finalitzada l'actuació.

 


 

Xicana

Imatge de la xicana un cop finalitzada l'actuació.

 


 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal