Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Infraestructures viàries

Notícies:

Biblioteca tècnica:

Pla general d'infraestructures i serveis de mobilitat de Catalunya
Editat per: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Preu: 20 €
Any: 2010

Document de síntesi amb l'objectiu d'integrar en un únic recurs la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries, portuàries i logístiques necessàries per a Catalunya. Document marc de referència per a tots el plans i programes sectorials sobre mobilitat que es desenvolupin a Catalunya a partir d'ara,que pren com a referències tant el Llibre blanc del transport i la Política comuna de Transports de la Unió Europea com la planificació d'infraestructures i les polítiques de mobilitat de l'Estat.


El Pla general d’obres públiques de 1935. Política, infraestructures i territori
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: 24 €
Any: 2010

Edició dels documents de la planificació d'infraestructures realitzada per la Generalitat de Catalunya el 1935. L'obra consta de cinc apartats: planificació d'obres públiques; antecedents de plans d'infraestructures a l'Estat espanyol; context polític i administratiu a Catalunya als anys 30; objectius i característiques del Pla d'obres públiques de 1935, i plans sectorials integrats. Inclou un DVD.


Llibre d'estil de les carreteres catalanes
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

Les carreteres són unes infraestructures amb una forta capacitat d’inserció al territori pel seu caràcter lineal. Amb la voluntat de trobar l’entesa entre el binomi carretera-territori neix el llibre d’estil.

Es tracta d’un document dirigit a projectistes de carreteres i en general a tots aquells tècnics que hi participen en el procés de construcció, gestió i explotació.

Es pretén identificar els elements de la carretera des de la percepció dels seus usuaris. Així, es poden classificar els elements de la carretera en quatre blocs: elements de percepció lineal, elements de percepció puntual, elements singulars i elements paisatgístics.


Vídeos:

Imatge del mes


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal