Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Mobilitat en bicicleta

Notícies:

Bones pràctiques:

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1
Any: 2005
Municipi: Hospitalet de Llobregat (L')
Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

imatge 1
Any: 2007 - 2011
Municipi: Cardedeu

Des de l’elaboració del Pla de Mobilitat l’any 2006, el municipi de Cardedeu ha impulsat diverses actuacions per afavorir l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport al seu espai públic.

Aquestes accions s’emmarquen en els objectius del Compromís per a la Mobilitat i la Millora Urbana de Cardedeu -un dels quals és fomentar la mobilitat no contaminant i dissenyar espais per a l’ús de la bicicleta– i han anat acompanyades d’altres mesures per donar més protagonisme al vianant al carrer, fomentar el transport públic col·lectiu urbà i pacificar el trànsit.


imatge 1
Any: 2015
Municipi: Montcada i Reixac
Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

imatge 1
Any: 2017
Municipi: Prat de Llobregat (El), Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès

Actualment hi ha unes 300.000 persones que treballen en algun polígon d'activitat econòmica (PAE) a la Regió Metropolitana de Barcelona. Segons un estudi elaborat pel Pacte Industrials de la RMB fins a un 20% dels treballadors d'aquests polígon no tenen una oferta de transport públic viable per accedir al seu lloc de treball, ja sigui amb tren o amb autobús. Si això li sumem que en molts polígions industrials on arriba el tren, les empreses es poden trobar allunyades de l'estació, fa que una gran majoria dels treballadors i treballadores del PAE hi accedeixin en cotxe. 

Una alternativa de mobilitat per accedir als llocs de treball dels polígons pot ser la combinació de tren + bicicleta. En aquest sentit us presentem dues experiències que han realitzat proves en aquest sentit, es tracta de Sant Quirze del Vallès i del projecte BiTiBi, que va realitzar dues proves pilot a Sant Cugat del Vallès i el Prat de Llobregat. 


Biblioteca tècnica:

Cycling, Health and Safety
Editat per: ITF
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

La publicació "Cycling, Health and Safety" del grup de treball Cycling Safety pretén oferir un conjunt de recomanacions per tal de fer més segura i saludable la mobilitat en bicicleta a les ciutats, però també pretén posar en relleu els grans beneficis per a la salut que pot aportar l'ús quotidià de la bicicleta. 

Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica de la RMB
Editat per: Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

L’objectiu d’aquest estudi, realitzat en col•laboració amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), és aportar propostes per millorar l’accessibilitat, tant en transport públic col•lectiu (TPC) com en modes no mecanitzats, de les quasi tres-centes mil persones que treballen als 728 polígons d’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

Amb aquest propòsit, s’ha elaborat un índex que avalua l’accessibilitat en transport públic col•lectiu –autobús, metro, tramvia i tren-, de cada polígon de la RMB. S’ha realitzat també una anàlisi qualitativa dels polígons dels 45 municipis membres del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona que inclou informació sobre l’accessibilitat a peu i en bicicleta.

Els resultats mostren que un 80,6% dels treballadors gaudeixen d’una accessibilitat en TPC entre acceptable i molt bona, un 6,9% millorable i un 12,5% deficient o no accessible, quedant identificats els polígons amb majors necessitats de millora.

L’estudi té una orientació pràctica ja que per a cada polígon s’indica el tipus d’actuació que es recomana dur a terme per millorar-ne l’accessibilitat en transport públic col•lectiu. D’aquí que sigui una eina actualitzada i pràctica que facilita la posada en marxa d’accions que garanteixin l’accés als treballadors i treballadores als centres de treball localitzats als polígons, i que ho facin fonamentalment a través d’un sistema de transport públic col•lectiu, segur i sostenible


Mobilitat tova
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 5€ versió paper, gratuït en versió digital
Any: 2012

Aquesta publicació respon a la necessitat de potenciar la mobilitat tova davant el repte d'adaptar-se a noves polítiques de mobilitat que són aplicables a la majoria de països d'Europa. L'objectiu és definir conceptes i exposar experiències, així com remarcar-ne les implicacions en el sector de la mobilitat sostenible des de la visió rigorosa d'experts de diferents àmbits, els quals contribueixen amb els seus articles a donar a conèixer el valor global del nou paradigma de la mobilitat i els aspectes més destacats.


Comparativa de sistemes de bicicletes públiques en 40 ciutats europees (2012)
Editat per: EuroTest - Quality Safety Mobility
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

Aquesta publicació analitza l'evolució dels sistemes de bicicletes públiques a Europa i les principals dificultats que han sorgit per a la seva consolidació. També fa una comparativa entre 40 serveis de préstec de bicicletes a 16 països europeus. 


Optimising Bike Sharingin European Cities
Editat per: Intelligent Energy Europe
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2011

El manual ofereix dades i xifres sobre els sistemes d'intercanvi de bicicletes i recomanacions per a la seva planificació, implementació i optimització. Es basa en el més ampli estudi de les iniciatives d'intercanvi de bicicletes a Europa fins ara. El manual serà d'utilitat tant per a les persones que ja participen en l'intercanvi de bicicletes, així com aquells que desitgen comprendre millor com funciona l'intercanvi de bicicletes.


Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 2008-2012 (llibre+CD-ROM)
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: 10 €
Any: 2010

Directives de planificació i desenvolupament per a la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport, lleure, esport i turisme al nostre país. Punts d'interès en àrees de treball com ara el disseny d'una xarxa d'acord amb la demanda d'ús de la bicicleta, la connexió amb la resta de mitjans de transport, resolució de conflictes amb d'altres vehicles, normes de disseny per a la construcció de la xarxa, foment entre la ciutadania de l'ús de la bicicleta o la seguretat del ciclista. Inclou CD.

Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Guia de la movilidad ciclista
Editat per: Consorcio investigador PROBICI
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta guia pretén proporcionar una reflexió global sobre la implantació efectiva i eficaç del mitjà bicicleta en l'entorn urbà. Als primers capítols, aquest document analitza experiències internacionals i identifica els factors clau per a la mobilitat ciclista en totes les seves vessants, les impulsores i les detractores.

Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Manual d'aparcaments de bicicletes
Editat per: IDAE
Autor/a/s/es: BACC
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

Aquest manual pretén ser una eina útil per les entitats públiques i privades que desitgin promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

Les nombroses imatges i les bones pràctiques del document permeten exemplificar com hauria de ser una bona planificació dels aparcaments.


Estudi sobre l'impacte de la bicicleta pública a Espanya
Editat per: BACC
Autor/a/s/es: Haritz Ferrando; Esther Anaya; Diana González
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ha  presentat un estudi sobre l'impacte de la implantació de sistemes de bicicletes públiques a Espanya, subvencionat pel Ministeri de Foment.

El present estudi demostra que, amb 74 sistemes de bicicletes públiques a 100 municipis, el fenòmen de la implantació dels sistemes de bicicletes a Espanya s'està consolidant. Es doncs, el moment d'unificar criteris i consolidar polítiques de planificació i gestió  d'aquests sistemes que estiguin d'acord amb els principis de la mobilitat sostenible i de la promoció integral de la bicicleta com a mitjà de transport per a les ciutat


Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya
Editat per: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2007

Guia metológica para la implantación de sistemas de bicicleta pública
Editat per: IDAE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2007

La bicicleta como medio de transporte
Editat per: Gobierno Vasco. Departamento de Interior
Preu: 10,00 €
Any: 2006
Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Guide pour la planification et mise en service de vélostations
Editat per: PRO VÉLO Suisse
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2006

Una guia editada per ProVÉlo de Suïssa on s'explica com realitzar aparcaments segurs per a bicicletes, especialment en estacions de transport públic.


Technical Handbook of bikeway design
Editat per: Vélo Quebec
Preu: 68,64 €
Any: 2003

Collection of Cycle concepts
Editat per: Road Directorate of Denmark
Preu: Gratuït en versió digital i paper
Any: 2000
Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Vídeos:

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Enllaços d'interès:

Link interessant

Link interessant

Link interessant

Link interessant

Link interessant


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal