Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Elements de reducció de la velocitat

Bones pràctiques:

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1
Any: 2008
Municipi: Torrelles de Foix

imatge 1

imatge 1

imatge 1

Biblioteca tècnica:

Dossier tècnic de seguretat viària: Elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

L’objectiu del present dossier tècnic es l’establiment de criteris de disseny i d’implantació dels diferents elements reductors de velocitat més comunament emprats a Catalunya.

L’àmbit d’aplicació és l’àmbit urbà, bé siguin zones classificades com a sòl urbà, zones amb presència d’edificacions consolidades o zones periurbanes. En d’altres paraules, únicament es tracten zones amb presència de vianants i amb limitació de velocitat igual o inferior als 50 km/h. 

Aquest dossier se suma a la col·lecció de dossiers que ja ha publicat el Servei Català de Trànsit i que es pot consultar en el següent enllaç:

Dossiers de seguretat viària del Servei Català de Trànsit


Elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït
Any: 2009

L'aprovació de la Instrucció tècnica per a la instal.lació de reductors de velocitat i bandes transversals d'alerta en carreteres de la xarxa de carreteres de l'Estat, el mes de setembre de 2008, representa el primer pas de cara a unificar criteris en l'àmbit estatal.

El Servei Català de Trànsit ha elaborat el present Dossier tècnic amb l'objectiu d'adaptar les recomanacions pròpies a aquest marc normatiu i de divulgar-ne els criteris de manera més entenedora.


Calmar el tráfico: Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana

Disseny d'elements de moderació de la circulació
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 5,71 €
Any: 1998

Enllaços d'interès:

Link interessant

Link interessant

Link interessant


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal