Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Accessibilitat de l'espai públic

Notícies:

Bones pràctiques:

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1
Any: 2011
Municipi: Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ha impulsat una xarxa d’itineraris de vianants que facilita la comunicació a peu entre els diferents equipaments i principals edificis d’interès, així com espais lliures i places de la ciutat, i que és compatible en la major part dels seus recorreguts amb l’ús de la bicicleta.

Els itineraris han estat concebuts expressament de manera que la seva configuració física i els diferents elements constructius utilitzats trenquin la uniformitat de l’eix i facin més atractiu i entretingut el recorregut.

Atès que aquests eixos uneixen pràcticament tots els àmbits urbans, contribueixen també a millorar la cohesió social entre barris de característiques socioculturals diferents. Alhora, potencien els trets diferencials de cada àmbit, ja que els trams s’han construït tenint en compte la diversitat històrica, cultural i biogeogràfica i els usos de cada trama urbana del municipi.


Biblioteca tècnica:

Guia recopilatoria de implempentaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad
Editat per: FESVIAL i Fundación ONCE
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

El document realitza una recopilació de les guies més destacades en temes d'accessibilitat i destaca aquelles qüestions bàsiques que afecten directament la seguretat viària i el disseny de les infraestructures en l'entorn urbà. 

En concret, la guía aborda en diferent fitxes solucions que tenen a veure amb voreres i itineraris, encreuaments i altres elements que afecten a la urbanització.


Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados
Editat per: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Vivienda y actuaciones urbanas
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació és un reflex dels avenços i debats que es van produint en la cerca de l'accessibilitat universal a l'espai públic urbanitzat. Aquests avenços no són lineals ni continus, però al llarg dels anys creen un corpus de coneixement que es va difonent i aplicant de manera creixent a les ciutats. 

L'Ordre Ministerial d'Habitatge VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats és un avenç considerable per delimitar les condicions tècniques i establir un estàndard mínim per a tots.

En aquesta publicació permet conèixer al detall la citada Ordre Ministerial, així com d'altres reflexions i consideracions entorn de l'accessibilitat en l'entorn urbà.

 


Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual
Editat per: ONCE
Autor/a/s/es: BLANCO SANZ , Rosa María ; BLANCO ZÁRATE , Laura ; LUENGO JUSDADO , Soledad ; PASTOR MARTÍNEZ , Gerardo ; RIVERO COÍN , Manuel ; RODRÍGUEZ DE LUENGO , María Rosario ; VICENTE MOSQUETE , María Jesús ;
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2003

 

Aquest llibre neix del treball realitzat per a actualitzar la "Guia d'accessibilitat en el medi físic per a persones amb ceguesa o deficiències visuals". Els autors, un equip d'experts professionals de la ONCE, ha adoptat una perspectiva àmplia, com són les pròpies activitats que qualsevol persona desenvolupa en la vida diària, de manera que els paràmetres i indicadors establerts en aquesta guia serveixin per preservar la seguretat de totes les persones.

 2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal