Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Disseny urbà

Bones pràctiques:

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1
Any: 2017
Municipi: Sant Just Desvern

La següent bona pràctica mostra l’experiència de Sant Just Desvern en el redisseny de 4 cruïlles per a fer-les més segures i còmodes per als vianants. Les actuacions dutes a terme es basen en l'anomenat urbanisme low cost, és a dir, actuacions d'un cost moderat i de ràpida execució que permeten reorganitzar l'ús de l’espai públic per tal de millorar les condicions de mobilitat dels vianants. 

Paraules clau: Disseny urbà, Mobilitat a peu,

Biblioteca tècnica:

Guia recopilatoria de implempentaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad
Editat per: FESVIAL i Fundación ONCE
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

El document realitza una recopilació de les guies més destacades en temes d'accessibilitat i destaca aquelles qüestions bàsiques que afecten directament la seguretat viària i el disseny de les infraestructures en l'entorn urbà. 

En concret, la guía aborda en diferent fitxes solucions que tenen a veure amb voreres i itineraris, encreuaments i altres elements que afecten a la urbanització.


Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados
Editat per: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Vivienda y actuaciones urbanas
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació és un reflex dels avenços i debats que es van produint en la cerca de l'accessibilitat universal a l'espai públic urbanitzat. Aquests avenços no són lineals ni continus, però al llarg dels anys creen un corpus de coneixement que es va difonent i aplicant de manera creixent a les ciutats. 

L'Ordre Ministerial d'Habitatge VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats és un avenç considerable per delimitar les condicions tècniques i establir un estàndard mínim per a tots.

En aquesta publicació permet conèixer al detall la citada Ordre Ministerial, així com d'altres reflexions i consideracions entorn de l'accessibilitat en l'entorn urbà.

 


Plec de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 5 € (gratuït en versió digital)
Any: 2010

La qualitat dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà es tradueix en la incorporació de criteris d'accessibilitat, mobilitat, sostenibilitat, polivalència dels espais, seguretat i cohesió social, eficiència de recursos i facilitat de manteniment, per tal de donar millor servei a la ciutadania. Els Plecs són una eina fonamental per garantir aquesta qualitat en els projectes d'obra pública.

Aquesta edició dels Plecs incorpora la normativa actualitzada, i en concret s'adapta al Reglament RD 1890/2008 d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.

Paraules clau: Disseny urbà,

Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya
Editat per: Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

Aquesta publicació pretén ser un compendi de recomanacions per a planificadors i projectistes del viari urbà, a fi que els nostres carrers esdevinguin uns espais més segurs, més confortables i més respectuosos amb el medi ambient com a futurs escenaris de la mobilitat ciutadana.

Paraules clau: Disseny urbà,

Street Design Manual
Editat per: New York City. Departement of Transportation
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

The New York City Street Design Manual provides policies and design guidelines to city agencies, design professionals, private developers and community groups for the improvement of streets and sidewalks throughout the five boroughs. It is intended to serve as a comprehensive resource for promoting higher quality street designs and more efficient project implementation.

Paraules clau: Disseny urbà,

Ciutats en (re)-construcció: necessitats socials, transformació i millora de barris
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 10,00 €
Any: 2008

Aquest llibre recull i amplia les aportacions realitzades durant el seminari "Ciutats, en (re) construcció. Necessitats socials, millora de barris i nous instruments de transformació urbana", celebrat a Barcelona el desembre de 2005.

La ciutat construïda està de nou en el centre del debat, no només urbanístic, sinó també social. La societat es troba en un moment clau pel que fa a la transformació social i material de ciutats i barris. Aquesta obra contribueix a identificar les noves necessitats i les millors iniciatives per a fer les ciutats més habitables, justes i cohesionades.


L'espai urbà de la mobilitat
Editat per: Edicions UPC
Autor/a/s/es: Francesc Magrinyà; Joan Miró; Manuel Herce
Preu: 32 €
Any: 2007
Paraules clau: Disseny urbà,

Vídeos:

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal