Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Avaluació ambiental estratègica

Biblioteca tècnica:

L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic Criteris i recomanacions
Editat per: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Autor/a/s/es: Màrius Navazo
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

L’objectiu d’aquesta guia és detallar els continguts que han d’orientar l’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic municipal a Catalunya.

Atès que l’avaluació ambiental estratègica la realitzen els propis promotors dels plans i que aquests són els responsables de vetllar per la bondat ambiental dels instruments de planificació que promulguen, és a ells a qui fonamentalment s’orienta. 


Bases i criteris per a l'avaluació ambiental dels plans de mobilitat
Editat per: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
Autor/a/s/es: Gea21, SL
Preu: Gratuït
Any: 2008

Aquest treball intenta establir precisament, en primer lloc, un marc de reflexió metodològic global i sistemàtic que faciliti la tasca d’avaluació externa i interna dels plans i de les polítiques de mobilitat i, en segon lloc, investigar la possibilitat de valorar qualitativament i quantitativament l’efectivitat de les mesures que habitualment estableixen els plans de mobilitat per assolir els objectius ambientals establerts.


PMU. Avaluació ambiental en la planificació de la mobilitat
Editat per: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2008

En els últims anys, com a conseqüència del desenvolupament de la Llei 9/2003 de la mobilitat, s’estan elaborant plans de mobilitat tant en l’àmbit municipal com en l’àmbit dels
set plans directors de mobilitat establerts per les directrius nacionals de mobilitat.


La mateixa Llei de mobilitat estableix que els diferents instruments de planificació de la mobilitat requereixen una avaluació ambiental. Però aquesta avaluació ambiental no només és un requisit legal, sinó que al seu torn esdevé necessària atès l’impacte de la mobilitat en el medi ambient i la salut de les persones. Per tant, és imprescindible vetllar per tal que els plans de mobilitat responguin realment a les exigències i els reptes ambientals actuals.

L’objecte d’aquesta guia és orientar els promotors dels plans de mobilitat en la integració dels aspectes ambientals durant la redacció dels plans, a més de fer transparent i predictible la tasca que realitza l’Oficina d’Avaluació Ambiental en la seva funció orientadora de l’avaluació ambiental. Ara bé, és important subratllar el caràcter no normatiu d’aquesta guia; la seva finalitat és instrumental i orientativa, per bé que s’assenyalen els nivells de definició ambiental que la planificació ha de tendir a assolir per complir el marc legal vigent.


Ambimob_u
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït
Any: 2008

Eina per avaluar l'efecte ambiental dels PMU2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal