Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Gestió de les carreteres locals

Notícies:

Bones pràctiques:

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1

imatge 1

Biblioteca tècnica:

El Pla general d’obres públiques de 1935. Política, infraestructures i territori
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: 24 €
Any: 2010

Edició dels documents de la planificació d'infraestructures realitzada per la Generalitat de Catalunya el 1935. L'obra consta de cinc apartats: planificació d'obres públiques; antecedents de plans d'infraestructures a l'Estat espanyol; context polític i administratiu a Catalunya als anys 30; objectius i característiques del Pla d'obres públiques de 1935, i plans sectorials integrats. Inclou un DVD.


Llibre d'estil de les carreteres catalanes
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

Les carreteres són unes infraestructures amb una forta capacitat d’inserció al territori pel seu caràcter lineal. Amb la voluntat de trobar l’entesa entre el binomi carretera-territori neix el llibre d’estil.

Es tracta d’un document dirigit a projectistes de carreteres i en general a tots aquells tècnics que hi participen en el procés de construcció, gestió i explotació.

Es pretén identificar els elements de la carretera des de la percepció dels seus usuaris. Així, es poden classificar els elements de la carretera en quatre blocs: elements de percepció lineal, elements de percepció puntual, elements singulars i elements paisatgístics.


Competències en matèria de carreteres de les administracions locals de segon nivell
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Gabinet GAUDI, SL
Preu: 10,00 €
Any: 2008

Aquesta publicació presenta una síntesi del treball de benchmarking sobre les distintes realitats legislatives i els diferents i heterogenis models de planificació i gestió en matèria de vies locals de les administracions locals de segon nivell a Espanya i Europa, realitzat pel Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta anàlisi comparativa es pretén fomentar la reflexió constructiva i la millora contínua dels propis models a partir de coneixement d'altres realitats.

Aquesta publicació fa una anàlisi de les diferents figures de planificació local de la mobilitat i dels respectives formes de governabilitat i gestió de les polítiques per a la millora de la mobilitat a Europa.
Els continguts tècnics d'aquesta publicació han estat elaborats a partir de la subvenció de la UE TRE/1368/2007

Ponts de la província de Barcelona: Comunicacions i paisatge
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: LACUESTA, R., GONZÁLEZ TORAN, X., CASALS, L. [fot.], BOIX, Q. [diss.], GALÍ, D. [col.], JORQUERA, M. [col.]
Preu: 50,00 €
Any: 2008

Aquest llibre és una petita història de la província de Barcelona vista des del mirador destacat i alterós que donen els ponts, elements arquitectònics i d'enginyeria tradicionals i alhora profundament actuals, els quals formen part del paisatge que veiem cada dia i al mateix temps serveixen com a instruments de comunicació entre les persones i els territoris.


Història de les carreteres del territori de Barcelona
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Navas, T
Preu: 45 €
Any: 2007


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal