Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Pla de mobilitat urbana

Notícies:

Bones pràctiques:

imatge 1

imatge 1
Any: 2011
Municipi: Granollers

L’Ajuntament de Granollers, amb el suport de la Diputació de Barcelona (Xarxa de municipis), va impulsar l’any 2005 la recollida d’informació de base per a l’elaboració del primer Pla de Mobilitat Urbana a Catalunya (aprovat conforme a la Llei de mobilitat del 2003), procés que es va perllongar fins el juny del 2009, quan va ser aprovat el document definitiu. Durant el procés, que va comptar amb la participació dels diferents agents socials i econòmics del municipi, es va consensuar el Pacte per la Mobilitat (2006) i es va crear el Consell de la Mobilitat (2007).

Les mesures impulsades han contribuït a ampliar l’espai dedicat als vianants, calmar el trànsit i reduir la circulació de pas a l’interior del municipi.


Biblioteca tècnica:

Plan tipo de seguridad vial y movilidad segura y sostenible para municipios pequeños y muy pequeños
Editat per: Gobierno Basco
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Aquest treball s'emmarca dins del Pla Estratègic de Seguretat Viària (PESV) 2010-2014 del Govern Basc en el qual s'especifica entre les seves accions la de "Promoure i Impulsar Plans de Mobilitat Segura i Sostenible". Es correspon amb l'encàrrec de l'Observatori de Seguretat Viària i Mobilitat del Govern Basc per a la confecció d'un Model de Pla de Seguretat Viària i Mobilitat Segura i Sostenible per a municipis petits, de menys de 10.000 habitants, i per municipis molt petits, de menys de 2.000 habitants.

Aquest model o guia busca ser l'eina perquè aquests municipis puguin desenvolupar els seus plans en aquest àmbit coneixent les implicacions i avantatges que això comporta. Entre els motius que porten a desenvolupar-hi ha el fet que gran part de les guies i plans tipus existents presenten característiques genèriques orientades a municipis més grans, de manera que no resulten tan útils per aquelles entitats que compten amb poblacions més reduïdes.


Guía para una Movilidad Sostenible
Editat per: Estudi Tecnoambiental
Autor/a/s/es: Albert Hereu Mares
Preu: 66,51€
Any: 2011
Aquest llibre és un manual pràctic per a l'aplicació de polítiques de mobilitat sostenible a empreses i municipis.

L'empresa de consultoria Estudi Tecnoambiental, a través de la seva experiència en projectes de mobilitat sostenible ofereix una guia per a la redacció de:

- Plans de desplaçaments d'empresa.
- Estudis d'avaluació de la mobilitat generada d'activitats o nous plans urbanístics.
- Plans de mobilitat urbana sostenibles.

S'inicia el manual amb una necessària introducció a la mobilitat sostenible, la perspectiva actual i tendències, les externalitats del sistema de mobilitat actual, la legislació vigent, els vehicles elèctrics i els combustibles alternatius.

El tráfico no tiene solución. La ciudad comunicada
Editat per: TAMADUSTE EDITA
Autor/a/s/es: Matías Fonde Padilla
Preu: 21,9 €
Any: 2011

Matías Fonte-Padilla planteja que la ciutat ha de ser per al ciutadà, i no per al vehicle privat. Vivim en la "societat de l'automòbil", amb una qualitat de vida pèssima i insostenible ambientalment. Estem enganxats al vehicle privat. Cap solució parcial al trànsit funcionarà, perquè ocupen i contaminen el nostre planeta, i generen milions de morts anuals. Hem d'aconseguir viure en una "Ciutat Comunicada" en comptes d'una "Ciutat encallada i contaminada". S'aborden temes com els accidents, la psicologia del conductor, els problemes en les ciutats, la gestió de l'espai, la problemàtica ambiental, els transports públics, i la planificació necessària per eliminar el trànsit privat. La crisi econòmica actual és una oportunitat única, ja que es va enfonsar el model econòmic basat en la fabricació i venda de vehicles.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Sustenaible Urban Transport Plans
Editat per: Comissió Europea
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació proporciona una visió al concepte de Plans de Transport Urbà Sostenibles (PTUS), triant i analitzant la relació entre la sostenibilitat i la mobilitat. La publicació presenta alguns punts claus dels PTUS de diferents experiències europees i analitza el rol de la Unió Europea en aquest camp.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Plans de mobilitat urbana. Reflexions i criteris d'elaboració - Volum I
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació té per objectiu fer èmfasi en els reptes i oportunitats que suposa l'elaboració d'un Pla de mobilitat i va especialment dirigida als responsables municipals de la mobilitat.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Plans de mobilitat urbana. Directrius tècniques per la seva elaboració - Volum II
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació té un caràcter molt més específic que el volum I i està especialment pensada per a establir uns criteris comuns entre totes les empreses i entitats que desenvolupen plans de mobilitat urbana.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Revista Ingeniería y Territorio. Especial movilidad urbana
Editat per: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

En aquest número de la revista Ingeniería y Territorio, del Colegia de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos s'hi poden trobar diferents articles sobre mobilitat urbana, transports públics, transports de mercaderies, mobilitat a peu i en bicicleta, etc.


Revista Democracia y Gobierno Local: Movilidad
Editat per: Fundación Democracia y Gobierno Local
Preu: Gratuït
Any: 2009

El present número de la revista Democracia y Gobierno Local està dedicat íntegrament a la mobilitat local. S'hi poden consultar articles relacionats amb la planificació de la mobilitat local a Europa, la bicicleta pública a Barcelona, Sevilla y Zaragoza o el paper de les diferents diputacions d'Espanya en la planificació i gestió de la mobilitat.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Instruments de planificació i gestió de la mobilitat local a Europa
Editat per: Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Georgina Andreu; Antoni Larrull i Francesc Medina (Gabinet GAUDI, SL)
Preu: 10,00 €
Any: 2008

Aquesta publicació fa una anàlisi de les diferents figures de planificació local de la mobilitat i dels respectives formes de governabilitat i gestió de les polítiques per a la millora de la mobilitat a Europa.

Logo Departament de Treball. Generalitat de CatalunyaLogo Comissió Europea
Els continguts tècnics d'aquesta publicació han estat elaborats a partir de la subvenció de la UE TRE/1368/2007
Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Libro verde del urbanismo y la movilidad
Editat per: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Comisión de Transportes
Autor/a/s/es: Varis autors
Preu: 20 € (16 € per col.legiats)
Any: 2008

Els continguts del llibre són:

1. Mobilitat urbana
2. Relacions entre ciutat i mobilitat: conseqüències del model actual
3. Ciutats més sostenibles, saludables i socialment integradores: claus des de la gestió de la mobilitat
4. Històries d'èxit
5. Recomanacions i propostes


Llibre verd: Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana
Editat per: Comissió Europea
Preu: Gratuït (versió digital)
Any: 2007

Aquest llibre de la Comissió Europea s'ha fet públic després de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2007 i actualment es troba en fase de consulta fins al proper 15 de març de 2008.

Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Guia bàsica per l'elaboració de plans de mobilitat urbana
Editat per: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2006
Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad Sostenible
Editat per: IDAE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Preu: Gratuït en versió digital i paper
Any: 2006
Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Gestió local de la mobilitat sostenible i segura
Editat per: Fundació Carles Pi i Sunyer
Autor/a/s/es: Ortega Cerdà, Miquel; Cerdà Cuéllar, Lluís
Preu: 18 €
Any: 2006
Paraules clau: Pla de mobilitat urbana,

Vídeos:

Imatge del mes

Enllaços d'interès:

Link interessant

Link interessant

Link interessant


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal