Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Pla local de seguretat viària

Notícies:

Bones pràctiques:

imatge 1
Any: 2016
Municipi: Palau-solità i Plegamans

L’experiència de Palau Solità i Plegamans mostra el treball que s’ha realitzat en educació viària al municipi de manera continuada al llarg dels darrers 25 anys. Aquest treball s’ha realitzat de manera coordinada amb els centres educatius i s’ha complementat amb un estudi de camins escolars de l’any 2009.

L’experiència mostra que el treball continuat i transversal d’educació viària ha aconseguit, no només uns valors d’accidentalitat molt baixos al municipi, sinó crear una conscienciació global entre la ciutadania de la importància de desenvolupar polítiques de mobilitat sostenible i dels beneficis que aquesta suposa per al conjunt de la població.


Biblioteca tècnica:

Plan tipo de seguridad vial y movilidad segura y sostenible para municipios pequeños y muy pequeños
Editat per: Gobierno Basco
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Aquest treball s'emmarca dins del Pla Estratègic de Seguretat Viària (PESV) 2010-2014 del Govern Basc en el qual s'especifica entre les seves accions la de "Promoure i Impulsar Plans de Mobilitat Segura i Sostenible". Es correspon amb l'encàrrec de l'Observatori de Seguretat Viària i Mobilitat del Govern Basc per a la confecció d'un Model de Pla de Seguretat Viària i Mobilitat Segura i Sostenible per a municipis petits, de menys de 10.000 habitants, i per municipis molt petits, de menys de 2.000 habitants.

Aquest model o guia busca ser l'eina perquè aquests municipis puguin desenvolupar els seus plans en aquest àmbit coneixent les implicacions i avantatges que això comporta. Entre els motius que porten a desenvolupar-hi ha el fet que gran part de les guies i plans tipus existents presenten característiques genèriques orientades a municipis més grans, de manera que no resulten tan útils per aquelles entitats que compten amb poblacions més reduïdes.


Calmar el tráfico: Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana

Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana
Editat per: Dirección General de Tráfico (DGT)
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2007

Pla local de seguretat viària. Manual guia
Editat per: Servei Català de Trànsit
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2005


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal