Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Transport públic urbà

Notícies:

Bones pràctiques:

imatge 1

imatge 1

Biblioteca tècnica:

Estudi de viabilitat tècnica, econòmica i legal per a la creació de serveis de transport mancomunats entre municipis de l'àmbit AMTU
Editat per: AMTU i Diputació de Barcelona
Autor/a/s/es: Gabinet GAUDI, SL
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

L'estudi elabora un catàleg de solucions legals per a realitzar la gestió conjunta del transport públic urbà en un àmbit supramunicipal. Entre aquestes solucions trobem: convenis amb la Generalitat, comunitat i mancomunitats de municipis, entitats metropolitanes, consorcis i entitats públiques empresarials. De totes elles se n'avalua els pros i contres d'aquestes solucions i explicant indrets on s'han desenvolupat les diferents fórmules de coordinació de serveis de transport públic urbà


Improving Reliability on Surface Transport Networks
Editat per: International Transport Forum
Preu: 50 €
Any: 2010

La puntualitat és un dels factors que més influeixen en la percepció dels usuaris respecte a la qualitat dels serveis de transport. Les administracions públiques tenen, doncs, un paper molt determinant en aquesta matèria, introduint incentius i penalitzacions per afavorir la puntualitat, integrant la variable puntualitat en l’avaluació de resultats i millorant els sistemes d’informació en situacions d’incidència.

Un dels aspectes dels serveis de transport més valorats per part dels usuaris i un dels de major impacte econòmic i social indirecte és la puntualitat. Paradoxalment, es té poc en compte en els processos de planificació del transport públic i rarament s'incorpora en les anàlisis de cost-benefici.

Per tal de cobrir aquests dèficits i optimitzar la puntualitat dels serveis de transport públic, el document exposa cinc instruments de millora a través de:

 • L'increment de la capacitat física de les infraestructures de transport públic
 • La gestió de la xarxa de transports mitjançant
 • L'augment del cost del bitllet per finançar inversions de millora de la infraestructura.
 • La informació sobre incidències per tal de mitigar els efectes de la impuntualitat sobre els usuaris.
 • Incorporació de la variable puntualitat en les avaluacions de cost-benefici

El futur del transport de passatgers sostenible
Editat per: Comissió Europea
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació de la Comissió Europea proposa una sèrie de recomanacions per tal de corregir l’evolució insostenible dels sistemes de transport de passatgers mitjançant una estratègia multidimensional en forma de sensibilització, equipaments i incentius que promogui la reducció del consum d’energia, especialment en els desplaçaments relacionats amb el temps lliure, i l’equitat en l’accés a la mobilitat.


Algunes de les recomanacions més rellevants que es fan en aquesta publicació són:

 • Establir tarifes en el sector del transport que afavoreixin l'entrada de les noves tecnologies de baixes emissions de contaminants.
 • desenvolupar un pla a 50 anys vista per desenvolupar la mobilitat en bicicleta i la limitació de la mobilitat en cotxe
 • modificació dels hàbits de mobilitat en temps lliure.
 • promoure un desenvolupament urbanístic descentralitzat
 • utilitzar les TIC per millorar el transport públic
 • introduir peatges urbans o altres mesures similars a les grans ciutats
 • introduir taxes segons el grau d'emissions de CO2 en tots els transports

Revista Ingeniería y Territorio. Especial movilidad urbana
Editat per: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

En aquest número de la revista Ingeniería y Territorio, del Colegia de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos s'hi poden trobar diferents articles sobre mobilitat urbana, transports públics, transports de mercaderies, mobilitat a peu i en bicicleta, etc.


Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano
Editat per: Consorcio de Transportes de Madrid
Autor/a/s/es: Clara Zamorano; Joan M. Bigas; Julián Sastre
Preu: 60 €
Any: 2004
Paraules clau: Transport públic urbà,

Vídeos:

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal