Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020
Plans de mobilitat als centres de treball Estudis de planificació
IN08 - Intercanviadors del Delta del Llobregat Intercanviador
XE09 - Línia Cornellà - Castelldefels Xarxa ferroviària convencional
AX12a - Ampliació del tramvia al Baix LLobregat Tramvia
Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2007 - 2012
Potenciació del carsharing Carsharing
Promoure la creació d'espais de desenvolupament econòmic (EDE) Actuacions urbanístiques
Reserves de sòl per a Park & Ride Park & Ride (aparcament dissuasiu a les estacions de tren i autobús)
Creació de nous aparcaments park & ride o ampliació dels existents Park & Ride (aparcament dissuasiu a les estacions de tren i autobús)
Plans de mobilitat Estudis de planificació
Plans específics de mobilitat als centres generadors de mobilitat Estudis de planificació
Plans de mobilitat als centres de treball Estudis de planificació
Creació d'una xarxa de vianants i ciclistes d'accés als centres de treball Bicicleta i vianants
Carril bici interurbà entre Cornellà i Sant Joan Despí Bicicleta i vianants
Servei de bicicletes comunitàries a les estacions ferroviàries Bicicleta i vianants
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB)
Connexió A-2 amb C-32 (Sant Boi de Llobregat) Carreteres d'alta capacitat
Via per a camions d'accés al Port de Barcelona Carreteres d'alta capacitat
Millora i acabament de la via suburbana entre el Papiol i Cornellà Carreteres convencionals
Nova estació de ferrocarril a Cornellà de Llobregat Estació de ferrocarril
Nova línia ferroviària entre Castelldefels i Cornellà Xarxa ferroviària convencional
Connexió eix C-245 entre Castelldefels - Cornellà Tramvia
Pla Director d'Infraestructures 2011 - 2020
Intercanviador Ribera-Salines Intercanviador
Intercanviadors virtuals en superfície Intercanviador
Nova línia Castelldefels - Cornellà - Zona Universitària Xarxa ferroviària convencional
Articulació de les xarxes tramviàries a Barcelona Tramvia
Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (2006-2026)
Nova línia ferroviària entre Castelldefels i Cornellà Xarxa ferroviària convencional


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal