Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 2,0 29,3 68,7
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 23,0 73,4 3,6
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 624 3,20 6.923 35,56 11.924 61,24 19.471
2001 704 4,47 8.040 51,05 7.007 44,48 15.751
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.949 35,92 3.459 63,75 18 0,33 5.426
2001 4.811 42,54 6.401 56,60 97 0,86 11.309
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 3.126 41,15 4.242 55,85 228 3,00 7.596
2001 1.873 28,66 4.557 69,75 104 1,59 6.534
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 19.471 24.897 78,21 %
2001 15.751 27.060 58,21 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 16.939 353,05 3.482 72,57
1996 17.544 365,66 3.519 73,34
1997 18.272 363,67 3.590 71,45
1998 19.102 380,18 3.775 75,13
1999 20.067 390,34 3.925 76,35
2000 20.810 397,22 4.099 78,24
2001 21.585 404,05 4.189 78,41
2002 22.292 404,85 4.273 77,60
2003 22.928 400,14 4.273 74,57
2004 24.005 404,06 4.486 75,51
2005 24.903 405,41 4.883 79,49
2006 26.578 420,56 5.957 94,26
2007 26.578 420,56 5.957 94,26
2008 26.794 412,82 6.313 97,27
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 22 246.488 4,48
2003 64,15 345.472 6,03
2004 68,2 383.195 6,45
2006 68,20 383.195 6,10
2007 68,20 383.195 6,06
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 468.449 8,51
2003 573.135 10
2004 635.615 10,7
2006
2007 0,00
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 468.449 246.488 1,9
2003 573.135 345.472 1,66
2004 635.615 383.195 1,66
2006 383.195
2007 383.195

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 1 55.063 0,02
2003 2 57.300 0,03
2004 1 57.300 0,02
2005 1 61.427 0,02
2006 3 62.826 0,05
2007 0 62.826 0,00
2008 0 64.905 0,00
2009 1 65.890 0,02
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 294 55.063 5,34
2003 270 57.300 4,71
2004 332 57.300 5,79
2005 323 61.427 5,26
2006 301 62.826 4,79
2007 279 62.826 4,44
2008 269 64.905 4,14
2009 200 65.890 3,04

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal