Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 0,4 23,1 76,5
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 12,3 86,0 1,7
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 91 0,77 3.076 25,93 8.695 73,30 11.862
2001 238 2,77 3.694 42,87 4.684 54,36 8.617
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1996 8.960 4,9 51.826 28,33 122.177 66,78 182.963
2001 7.467 5,56 60.046 44,73 66.723 49,7 134.239
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 766 18,00 3.472 81,58 18 0,42 4.256
2001 1.704 23,32 5.547 75,91 56 0,76 7.307
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1996 33.460 25,87 92.925 71,85 2.938 2,27 129.323
2001 60.727 29,07 144.044 68,96 4.100 1,96 208.871
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.135 18,19 5.055 81,00 51 0,82 6.241
2001 630 10,92 5.107 88,56 30 0,52 5.767
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1996 37.750 24,75 105.631 69,24 9.173 6,01 152.554
2001 31.907 20,54 119.838 77,14 3.601 2,32 155.347
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 11.862 16.118 73,59 %
2001 8.617 15.924 54,11 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1996 58,59 %
2001 39,12 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 10.932 382,87 1.356 47,49
1996 11.295 395,58 1.347 47,18
1997 11.846 409,54 1.383 47,81
1998 12.621 436,34 1.419 49,06
1999 13.382 457,14 1.456 49,74
2000 13.922 463,70 1.490 49,63
2001 14.569 472,91 1.532 49,73
2002 15.025 470,43 1.533 48,00
2003 15.281 457,78 1.526 45,71
2004 16.094 467,73 1.576 45,80
2005 16.476 459,40 1.735 48,38
2006 17.467 476,51 2.152 58,71
2007 17.467 476,51 2.152 58,71
2008 17.506 468,53 2.291 61,32
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1995 227.096 380,58 29.876 50,07
1996 236.637 396,57 30.480 51,08
1997 213.000 401,14 25.412 47,86
1998 226.031 425,68 26.252 49,44
1999 237.564 440,41 27.210 50,44
2000 277.691 456,42 30.596 50,29
2001 303.223 457,70 35.018 52,86
2002 311.564 456,74 35.870 52,58
2003 278.534 448,39 32.059 51,61
2004 308.807 459,66 35.784 53,26
2005 324.628 457,54 41.193 58,06
2006 326.155 451,84 45.676 63,28
2007 349.648 468,29 52.036 69,69
2008 351.970 463,56 55.739 73,41

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 2.7.2 56.347 1,76
2003 17 26.558 0,8
2004 17 53.312 1,55
2006 17,00 53.312 1,45
2007 17,00 53.312 1,45
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 80.749 2,53
2003 83.575 2,5
2004 90.137 2,62
2006
2007 104.000 2,84
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 80.749 56.347 1,43
2003 83.575 26.558 3,15
2004 90.137 53.312 1,69
2006 53.312
2007 104.000 53.312 1,95

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 31.939 0,00
2003 0 33.381 0,00
2004 0 33.381 0,00
2005 0 35.864 0,00
2006 1 36.687 0,03
2007 0 36.687 0,00
2008 0 37.364 0,00
2009 0 38.425 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 9 31.939 0,28
2003 58 33.381 1,74
2004 45 33.381 1,35
2005 58 35.864 1,62
2006 29 36.687 0,79
2007 3 36.687 0,08
2008 62 37.364 1,66
2009 82 38.425 2,13

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal