Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Viladecans (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 2,8 16,1 81,1
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 19,1 72,6 8,3
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 244 1,68 2.990 20,58 11.294 77,74 14.528
2001 543 5,85 3.769 40,65 4.959 53,49 9.270
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 3.467 25,43 9.470 69,45 699 5,13 13.636
2001 5.308 26,57 14.093 70,54 578 2,89 19.979
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.273 21,73 4.417 75,40 168 2,87 5.858
2001 1.265 18,70 5.377 79,52 120 1,78 6.762
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 14.528 28.164 51,58 %
2001 9.270 29.249 31,69 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 18.672 350,75 1.789 33,61
1996 19.662 369,34 1.797 33,76
1997 20.683 377,15 1.851 33,75
1998 21.876 398,91 1.926 35,12
1999 23.030 414,39 1.978 35,59
2000 24.000 427,72 2.055 36,62
2001 24.924 436,25 2.136 37,39
2002 25.644 440,52 2.186 37,55
2003 25.861 435,79 2.186 36,84
2004 26.647 443,87 2.384 39,71
2005 27.294 447,13 2.743 44,94
2006 28.177 456,54 3.519 57,02
2007 28.177 456,54 3.519 57,02
2008 28.361 453,25 3.809 60,87
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004 19,93 144.356 2,4
2006 19,93 183.510 3,00
2007 31,41 248.029 4,02
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 473.269 7,88
2006 600.882 9,82
2007 548.848 8,89
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 473.269 144.356 3,28
2006 600.882 183.510 3,27
2007 548.848 248.029 2,21

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 58.213 0,00
2003 1 59.343 0,02
2004 0 59.343 0,00
2005 1 61.043 0,02
2006 1 61.168 0,02
2007 0 61.168 0,00
2008 0 62.573 0,00
2009 0 63.489 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 1 58.213 0,02
2003 3 59.343 0,05
2004 8 59.343 0,13
2005 58 61.043 0,95
2006 26 61.168 0,43
2007 19 61.168 0,31
2008 5 62.573 0,08
2009 0 63.489 0,00

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal