Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Vallirana (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 197 7,98 1.146 46,42 1.126 45,61 2.469
2001 132 6,75 1.263 64,42 565 28,83 1.960
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 136 6,43 1.976 93,38 4 0,19 2.116
2001 350 10,99 2.833 88,86 5 0,15 3.188
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 377 32,44 752 64,72 33 2,84 1.162
2001 122 11,88 893 86,63 15 1,50 1.031
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 2.469 4.585 53,85 %
2001 1.960 5.148 38,07 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 3.398 404,19 528 62,80
1996 3.712 441,54 541 64,35
1997 3.922 439,98 578 64,84
1998 4.176 468,48 598 67,09
1999 4.517 506,73 626 70,23
2000 4.787 531,65 666 73,97
2001 5.029 535,86 710 75,65
2002 5.229 498,33 753 71,76
2003 5.472 492,53 752 67,69
2004 5.830 499,23 812 69,53
2005 6.199 502,39 936 75,86
2006 6.689 501,95 1.154 86,60
2007 6.689 501,95 1.154 86,60
2008 6.896 501,45 1.266 92,06
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 55 81.000 7,72
2003 59 133.178 11,99
2004 58,9 147.254 12,61
2006 58,90 145.806 11,28
2007 58,90 145.806 10,94
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 44.331 4,22
2003 52.824 4,75
2004 56.382 4,83
2006 66.661 5,16
2007 66.801 5,01
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 44.331 81.000 0,55
2003 52.824 133.178 0,4
2004 56.382 147.254 0,38
2006 66.661 145.806 0,46
2007 66.801 145.806 0,46

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 10.493 0,00
2003 0 11.110 0,00
2004 11.110
2005 0 12.339 0,00
2006 0 12.928 0,00
2007 0 12.928 0,00
2008 0 13.752 0,00
2009 0 14.066 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 1 10.493 0,10
2003 1 11.110 0,09
2004 11.110
2005 1 12.339 0,08
2006 23 12.928 1,78
2007 2 12.928 0,15
2008 0 13.752 0,00
2009 0 14.066 0,00

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal