Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 13 2,16 386 64,23 202 33,61 601
2001 33 6,97 278 59,45 157 33,58 467
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 3.381 4,91 27.453 39,88 38.009 55,21 68.843
2001 1.594 3,18 30.405 60,69 18.078 36,08 50.102
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 66 6,53 943 93,37 1 0,10 1.010
2001 117 7,69 1.409 92,31 0 0,00 1.526
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 4.951 8,05 55.830 90,81 696 1,13 61.477
2001 8.192 9,33 79.014 90 571 0,65 87.789
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 26 12,32 185 87,68 0 0,00 211
2001 20 9,71 185 89,81 1 0,49 206
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 8.773 13,57 54.393 84,14 1.477 2,28 64.643
2001 4.072 8 46.105 90,62 693 1,36 50.879
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 601 1.611 37,31 %
2001 467 1.993 23,43 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 52,83 %
2001 36,33 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 1.348 432,88 309 99,23
1996 1.446 464,35 306 98,27
1997 1.531 476,06 326 101,37
1998 1.610 500,62 333 103,54
1999 1.720 509,33 335 99,20
2000 1.787 500,00 353 98,77
2001 1.874 503,49 377 101,29
2002 1.968 503,07 403 103,02
2003 2.070 503,04 421 102,31
2004 2.219 513,18 443 102,45
2005 2.364 513,47 497 107,95
2006 2.501 502,81 623 125,25
2007 2.501 502,81 623 125,25
2008 2.599 499,04 665 127,69
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1995 115.934 423,88 18.426 67,37
1996 121.934 445,82 18.925 69,19
1997 124.227 453,47 18.767 68,51
1998 131.891 481,45 19.320 70,52
1999 137.288 490,70 19.461 69,56
2000 138.020 515,19 19.366 72,29
2001 134.894 506,46 19.039 71,48
2002 131.408 513,64 18.317 71,6
2003 127.594 504,62 18.012 70,95
2004 129.505 512,18 18.612 73,61
2005 132.230 513,56 20.260 78,69
2006 129.279 511,56 21.329 84,40
2007 134.539 525,17 23.182 90,49
2008 132.592 521,77 23.926 94,15

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 3.912
2003 4.115
2004 4.115
2005 0 4.604 0,00
2006 4.861
2007 0 4.861 0,00
2008 0 5.208 0,00
2009 0 5.430 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 3.912
2003 4.115
2004 4.115
2005 1 4.604 0,22
2006 4.861
2007 0 4.861 0,00
2008 0 5.208 0,00
2009 0 5.430 0,00

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal