Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Teià (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 4 0,50 344 43,16 449 56,34 797
2001 34 6,73 288 56,61 187 36,66 509
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 158 10,84 1.290 88,48 10 0,69 1.458
2001 385 15,47 2.089 83,96 14 0,58 2.488
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 28 9,06 277 89,64 4 1,29 309
2001 47 7,68 550 90,15 13 2,17 610
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 797 2.255 35,34 %
2001 509 2.997 16,98 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.074 444,21 430 92,10
1996 2.215 474,41 475 101,73
1997 2.333 481,33 499 102,95
1998 2.507 517,23 535 110,38
1999 2.694 531,89 557 109,97
2000 2.802 530,68 582 110,23
2001 2.927 541,44 590 109,14
2002 2.995 536,64 618 110,73
2003 3.064 535,29 632 110,41
2004 3.161 549,64 662 115,11
2005 3.136 537,45 691 118,42
2006 3.197 535,60 819 137,21
2007 3.197 535,60 819 137,21
2008 3.210 536,16 887 148,15
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 101.795 17,7
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 101.795

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 5.581
2003 5.724
2004 5.724
2005 5.835
2006 5.867
2007 0 5.867 0,00
2008 0 5.987 0,00
2009 0 6.087 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 5.581
2003 5.724
2004 5.724
2005 5.835
2006 5.867
2007 0 5.867 0,00
2008 0 5.987 0,00
2009 0 6.087 0,00

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal