Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Súria (Bages)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 260 11,03 748 31,74 1.349 57,23 2.357
2001 216 12,54 985 57,10 524 30,36 1.725
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 65 9,73 603 90,27 0 0,00 668
2001 68 6,47 981 93,53 0 0,00 1.049
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 84 17,39 399 82,61 0 0,00 483
2001 24 4,91 466 95,09 0 0,00 490
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 2.357 3.025 77,92 %
2001 1.725 2.774 62,18 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.272 361,67 230 36,61
1996 2.342 372,81 232 36,93
1997 2.369 378,13 234 37,35
1998 2.494 398,08 236 37,67
1999 2.572 415,31 253 40,85
2000 2.641 428,94 274 44,50
2001 2.665 434,11 273 44,47
2002 2.733 444,53 264 42,94
2003 2.772 450,44 258 41,92
2004 2.851 460,36 275 44,40
2005 2.878 464,04 286 46,11
2006 3.076 482,96 356 55,90
2007 3.076 482,96 356 55,90
2008 3.125 484,20 363 56,24
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 5 33.500 5,45
2003 5 33.500 5,44
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 71.160 11,57
2003 71.160 11,56
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 71.160 33.500 2,12
2003 71.160 33.500 2,12

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 6.148
2003 1 6.154 0,16
2004 6.154
2005 0 6.202 0,00
2006 6.290
2007 0 6.290 0,00
2008 0 6.454 0,00
2009 0 6.438 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 6.148
2003 1 6.154 0,16
2004 6.154
2005 1 6.202 0,16
2006 6.290
2007 0 6.290 0,00
2008 0 6.454 0,00
2009 0 6.438 0,00

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal