Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 5,1 26,0 68,9
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 35,8 60,5 3,7
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.924 12,02 4.068 25,42 10.013 62,56 16.005
2001 1.303 12,21 4.808 45,05 4.561 42,74 10.672
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2.704 21,73 9.574 76,95 164 1,32 12.442
2001 4.676 25,43 13.483 73,33 227 1,23 18.385
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 17.937 53,09 15.300 45,29 547 1,62 33.784
2001 6.290 36,54 10.625 61,73 298 1,73 17.212
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 16.005 28.447 56,26 %
2001 10.672 29.057 36,73 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 20.595 407,80 2.068 40,95
1996 21.161 419,00 2.073 41,05
1997 22.179 432,30 2.126 41,44
1998 23.475 457,56 2.244 43,74
1999 24.664 472,80 2.379 45,60
2000 25.345 480,22 2.462 46,65
2001 26.105 488,12 2.571 48,07
2002 26.545 487,92 2.616 48,08
2003 26.201 470,13 2.584 46,37
2004 26.838 478,69 2.765 49,32
2005 27.209 476,40 3.111 54,47
2006 28.025 485,21 3.898 67,49
2007 28.025 485,21 3.898 67,49
2008 28.098 480,37 4.226 72,25
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2003 43,6 124.797 2,24
2004 43,6 140.737 2,51
2006 44,18 140.829 2,43
2007 44,18 139.543 2,42
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2003 171.627 3,08
2004 195.307 3,48
2006 189.820 3,28
2007 189.326 3,28
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2003 171.627 124.797 1,38
2004 195.307 140.737 1,39
2006 189.820 140.829 1,35
2007 189.326 139.543 1,36

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 54.404 0,00
2003 2 55.731 0,04
2004 0 55.731 0,00
2005 2 57.114 0,04
2006 0 57.959 0,00
2007 0 57.959 0,00
2008 0 58.493 0,00
2009 0 58.747 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 88 54.404 1,62
2003 118 55.731 2,12
2004 84 55.731 1,51
2005 53 57.114 0,93
2006 13 57.959 0,22
2007 27 57.959 0,47
2008 37 58.493 0,63
2009 30 58.747 0,51

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal