Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sant Vicenç de Montalt (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 48 10,67 221 49,11 181 40,22 450
2001 59 8,83 460 69,37 145 21,80 663
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 3.381 4,91 27.453 39,88 38.009 55,21 68.843
2001 1.594 3,18 30.405 60,69 18.078 36,08 50.102
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 90 13,06 598 86,79 1 0,15 689
2001 155 10,96 1.262 89,04 0 0,00 1.417
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 4.951 8,05 55.830 90,81 696 1,13 61.477
2001 8.192 9,33 79.014 90 571 0,65 87.789
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 48 14,77 267 82,15 10 3,08 325
2001 32 7,64 374 88,31 17 4,06 423
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 8.773 13,57 54.393 84,14 1.477 2,28 64.643
2001 4.072 8 46.105 90,62 693 1,36 50.879
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 450 1.139 39,51 %
2001 663 2.080 31,88 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 52,83 %
2001 36,33 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 1.022 454,63 315 140,12
1996 1.100 489,32 321 142,79
1997 1.223 463,61 330 125,09
1998 1.353 512,89 340 128,89
1999 1.487 509,25 364 124,66
2000 1.625 487,40 380 113,98
2001 1.750 471,83 399 107,58
2002 1.866 452,58 413 100,17
2003 1.997 461,63 446 103,10
2004 2.163 475,49 471 103,54
2005 2.295 481,03 519 108,78
2006 2.451 465,35 607 115,25
2007 2.451 465,35 607 115,25
2008 2.565 472,03 635 116,86
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1995 115.934 423,88 18.426 67,37
1996 121.934 445,82 18.925 69,19
1997 124.227 453,47 18.767 68,51
1998 131.891 481,45 19.320 70,52
1999 137.288 490,70 19.461 69,56
2000 138.020 515,19 19.366 72,29
2001 134.894 506,46 19.039 71,48
2002 131.408 513,64 18.317 71,6
2003 127.594 504,62 18.012 70,95
2004 129.505 512,18 18.612 73,61
2005 132.230 513,56 20.260 78,69
2006 129.279 511,56 21.329 84,40
2007 134.539 525,17 23.182 90,49
2008 132.592 521,77 23.926 94,15

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 4.123 0,00
2003 0 4.326 0,00
2004 4.326
2005 4.771
2006 0 5.127 0,00
2007 0 5.127 0,00
2008 0 5.434 0,00
2009 0 5.627 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 1 4.123 0,24
2003 1 4.326 0,23
2004 4.326
2005 4.771
2006 1 5.127 0,20
2007 1 5.127 0,20
2008 0 5.434 0,00
2009 2 5.627 0,36

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal