Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 295 28,39 526 50,63 218 20,98 1.039
2001 28 3,31 652 77,53 161 19,15 841
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 34 3,09 1.065 96,64 3 0,27 1.102
2001 84 4,13 1.943 95,70 4 0,17 2.030
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 468 45,53 553 53,79 7 0,68 1.028
2001 66 10,69 544 88,49 5 0,82 615
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 1.039 2.141 48,53 %
2001 841 2.871 29,29 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.067 510,50 343 84,71
1996 2.172 536,43 360 88,91
1997 2.296 549,55 357 85,45
1998 2.431 581,86 352 84,25
1999 2.603 596,33 371 84,99
2000 2.704 596,12 396 87,30
2001 2.855 601,05 422 88,84
2002 2.987 598,84 418 83,80
2003 3.088 596,71 413 79,81
2004 3.230 590,71 442 80,83
2005 3.388 582,73 497 85,48
2006 3.669 568,13 587 90,90
2007 3.669 568,13 587 90,90
2008 3.737 560,35 632 94,77
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 5.560 1,02
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 5.560

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 4.988
2003 0 5.175 0,00
2004 5.175
2005 5.814
2006 6.111
2007 0 6.111 0,00
2008 0 6.669 0,00
2009 0 6.802 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 4.988
2003 1 5.175 0,19
2004 5.175
2005 5.814
2006 6.111
2007 0 6.111 0,00
2008 2 6.669 0,30
2009 9 6.802 1,32

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal