Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 4,1 7,5 88,4
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 37,6 47,4 14,9
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.608 6,00 2.712 10,12 22.486 83,88 26.806
2001 1.874 12,29 3.818 25,04 9.558 62,68 15.250
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 14.088 45,33 16.017 51,54 973 3,13 31.078
2001 17.846 45,21 20.487 51,90 1.141 2,89 39.474
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2.546 29,54 4.814 55,85 1.259 14,61 8.619
2001 2.094 29,40 4.542 63,78 486 6,82 7.122
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 26.806 57.884 46,31 %
2001 15.250 54.724 27,87 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 38.529 312,80 3.497 28,39
1996 39.111 317,52 3.495 28,37
1997 39.469 326,30 3.489 28,84
1998 40.859 337,79 3.629 30,00
1999 41.919 347,01 3.753 31,07
2000 42.185 360,16 3.863 32,98
2001 42.526 366,40 3.892 33,53
2002 42.492 367,68 3.866 33,45
2003 42.004 362,07 3.703 31,92
2004 42.192 362,15 3.911 33,57
2005 41.977 355,35 4.404 37,28
2006 42.090 360,47 5.553 47,56
2007 42.090 360,47 5.553 47,56
2008 41.696 355,36 5.993 51,08
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 1 115.568 0,01
2003 3 116.012 0,03
2004 1 116.012 0,01
2005 3 118.129 0,03
2006 1 119.056 0,01
2007 0 119.056 0,00
2008 0 117.336 0,00
2009 1 119.717 0,01
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 167 115.568 1,45
2003 182 116.012 1,57
2004 211 116.012 1,82
2005 229 118.129 1,94
2006 184 119.056 1,55
2007 180 119.056 1,51
2008 185 117.336 1,58
2009 181 119.717 1,51

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal