Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 30 0,74 1.541 37,79 2.507 61,48 4.078
2001 77 2,29 1.953 58,26 1.322 39,45 3.352
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 211 19,10 887 80,27 7 0,63 1.105
2001 552 30,90 1.224 68,52 10 0,58 1.786
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 798 37,03 1.348 62,55 9 0,42 2.155
2001 289 17,36 1.368 82,33 5 0,31 1.662
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 4.078 5.183 78,68 %
2001 3.352 5.138 65,24 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 3.641 395,55 591 64,20
1996 3.709 402,93 590 64,10
1997 3.833 410,25 617 66,04
1998 3.967 424,60 628 67,22
1999 4.093 436,03 639 68,07
2000 4.224 442,81 640 67,09
2001 4.357 444,37 644 65,68
2002 4.516 447,17 639 63,27
2003 4.606 430,15 629 58,74
2004 4.780 433,21 659 59,72
2005 4.978 438,24 695 61,18
2006 5.418 459,54 789 66,92
2007 5.418 459,54 789 66,92
2008 5.595 469,81 845 70,95
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 27.584 2,5
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 27.584

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 10.099 0,00
2003 0 10.708 0,00
2004 10.708
2005 0 11.359 0,00
2006 11.617
2007 0 11.617 0,00
2008 0 11.909 0,00
2009 0 12.237 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 7 10.099 0,69
2003 4 10.708 0,37
2004 10.708
2005 1 11.359 0,09
2006 11.617
2007 5 11.617 0,43
2008 1 11.909 0,08
2009 1 12.237 0,08

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal