Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 36 1,85 731 37,62 1.176 60,52 1.943
2001 150 8,02 1.130 60,32 593 31,66 1.873
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 488 14,31 2.895 84,87 28 0,82 3.411
2001 1.157 19,16 4.859 80,45 23 0,38 6.039
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 482 8,03 5.433 90,50 88 1,47 6.003
2001 411 8,77 4.229 90,28 44 0,95 4.684
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 1.943 5.354 36,29 %
2001 1.873 7.912 23,67 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 4.519 436,96 605 58,50
1996 4.835 467,51 655 63,33
1997 5.158 456,99 714 63,26
1998 5.553 491,98 702 62,20
1999 5.989 499,33 717 59,78
2000 6.402 503,86 762 59,97
2001 6.766 510,29 807 60,86
2002 7.143 513,29 827 59,43
2003 7.535 511,89 858 58,29
2004 8.032 510,65 946 60,14
2005 8.449 509,56 1.079 65,07
2006 9.136 512,71 1.497 84,01
2007 9.136 512,71 1.497 84,01
2008 9.310 510,84 1.644 90,21
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 13.916 0,00
2003 14.720
2004 0 14.720 0,00
2005 0 16.581 0,00
2006 0 17.138 0,00
2007 1 17.138 0,06
2008 0 18.225 0,00
2009 0 18.462 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 1 13.916 0,07
2003 14.720
2004 1 14.720 0,07
2005 1 16.581 0,06
2006 34 17.138 1,98
2007 27 17.138 1,58
2008 41 18.225 2,25
2009 28 18.462 1,52

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal