Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Vilassar de Mar (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 20 0,48 1.069 25,56 3.094 73,97 4.183
2001 177 5,97 1.254 42,27 1.536 51,76 2.968
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 867 22,44 2.968 76,81 29 0,75 3.864
2001 1.928 30,33 4.400 69,20 30 0,46 6.358
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 187 9,90 1.581 83,70 121 6,41 1.889
2001 432 15,60 2.289 82,71 47 1,69 2.768
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 4.183 8.047 51,98 %
2001 2.968 9.326 31,83 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 6.035 407,19 1.018 68,69
1996 6.443 434,72 1.039 70,10
1997 6.801 424,43 1.102 68,77
1998 7.261 453,13 1.116 69,65
1999 7.707 465,06 1.141 68,85
2000 7.869 462,88 1.192 70,12
2001 8.123 467,54 1.226 70,57
2002 8.344 470,85 1.219 68,79
2003 8.414 459,25 1.205 65,77
2004 8.662 466,75 1.270 68,43
2005 8.730 461,90 1.408 74,50
2006 8.973 470,97 1.628 85,45
2007 8.973 470,97 1.628 85,45
2008 9.056 474,38 1.729 90,57
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 17.721 0,00
2003 0 18.321 0,00
2004 0 18.321 0,00
2005 0 18.900 0,00
2006 2 19.051 0,10
2007 0 19.051 0,00
2008 1 19.090 0,05
2009 0 19.482 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 4 17.721 0,23
2003 2 18.321 0,11
2004 26 18.321 1,42
2005 41 18.900 2,17
2006 38 19.051 1,99
2007 34 19.051 1,78
2008 44 19.090 2,30
2009 32 19.482 1,64

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal