Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 1,7 17,6 80,7
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 27,5 69,9 2,6
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 322 3,07 1.779 16,95 8.394 79,98 10.495
2001 391 5,41 2.412 33,31 4.437 61,28 7.241
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1996 8.960 4,9 51.826 28,33 122.177 66,78 182.963
2001 7.467 5,56 60.046 44,73 66.723 49,7 134.239
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2.481 29,64 5.726 68,40 164 1,96 8.371
2001 4.886 33,62 9.467 65,15 179 1,23 14.532
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1996 33.460 25,87 92.925 71,85 2.938 2,27 129.323
2001 60.727 29,07 144.044 68,96 4.100 1,96 208.871
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.548 22,95 5.113 75,80 84 1,25 6.745
2001 1.369 20,72 5.189 78,54 49 0,73 6.607
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1996 37.750 24,75 105.631 69,24 9.173 6,01 152.554
2001 31.907 20,54 119.838 77,14 3.601 2,32 155.347
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 10.495 18.866 55,63 %
2001 7.241 21.773 33,26 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1996 58,59 %
2001 39,12 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 12.677 354,14 1.517 42,38
1996 12.937 361,40 1.535 42,88
1997 13.232 367,98 1.548 43,05
1998 14.069 391,26 1.606 44,66
1999 14.895 403,08 1.670 45,19
2000 15.611 406,17 1.800 46,83
2001 16.207 409,24 1.887 47,65
2002 16.702 410,42 1.949 47,89
2003 16.801 404,42 1.967 47,35
2004 17.403 414,81 2.130 50,77
2005 17.680 418,29 2.353 55,67
2006 18.106 428,31 2.878 68,08
2007 18.106 428,31 2.878 68,08
2008 18.006 422,40 3.052 71,60
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants)
1995 227.096 380,58 29.876 50,07
1996 236.637 396,57 30.480 51,08
1997 213.000 401,14 25.412 47,86
1998 226.031 425,68 26.252 49,44
1999 237.564 440,41 27.210 50,44
2000 277.691 456,42 30.596 50,29
2001 303.223 457,70 35.018 52,86
2002 311.564 456,74 35.870 52,58
2003 278.534 448,39 32.059 51,61
2004 308.807 459,66 35.784 53,26
2005 324.628 457,54 41.193 58,06
2006 326.155 451,84 45.676 63,28
2007 349.648 468,29 52.036 69,69
2008 351.970 463,56 55.739 73,41

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 1.4.3 116.675 2,87
2003 14,5 115.700 2,79
2004 14,33 116.607 2,78
2006 16,18 189.511 4,46
2007 17,47 199.209 4,71
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 229.283 5,63
2003 274.862 6,62
2004 282.252 6,73
2006 343.115 8,08
2007 333.232 7,88
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 229.283 116.675 1,97
2003 274.862 115.700 2,38
2004 282.252 116.607 2,42
2006 343.115 189.511 1,81
2007 333.232 199.209 1,67

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 2 40.695 0,05
2003 1 41.543 0,02
2004 1 41.543 0,02
2005 42.267
2006 1 42.486 0,02
2007 2 42.486 0,05
2008 0 42.628 0,00
2009 1 42.919 0,02
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 30 40.695 0,74
2003 55 41.543 1,32
2004 62 41.543 1,49
2005 42.267
2006 14 42.486 0,33
2007 16 42.486 0,38
2008 47 42.628 1,10
2009 65 42.919 1,51

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal