Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 6,0 46,4 47,6
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 28,3 71,0 0,7
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2.963 21,27 5.346 38,38 5.619 40,34 13.928
2001 1.452 12,12 6.212 51,86 4.315 36,02 11.979
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 3.568 28,12 9.093 71,67 26 0,20 12.687
2001 7.425 34,10 14.306 65,69 45 0,21 21.777
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 7.533 42,40 10.130 57,02 102 0,57 17.765
2001 5.643 29,52 13.398 70,07 79 0,41 19.120
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 13.928 26.615 52,33 %
2001 11.979 33.756 35,49 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 20.156 426,94 3.407 72,17
1996 21.474 454,86 3.596 76,17
1997 22.873 452,67 3.916 77,50
1998 24.329 481,49 4.057 80,29
1999 25.706 512,40 4.284 85,39
2000 26.900 510,88 4.500 85,46
2001 28.188 504,94 4.704 84,26
2002 29.232 488,53 4.909 82,04
2003 29.415 465,93 4.940 78,25
2004 30.390 467,10 5.276 81,09
2005 31.374 444,93 5.802 82,28
2006 32.873 442,17 6.863 92,31
2007 32.873 442,17 6.863 92,31
2008 33.554 439,91 7.406 97,10
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 5.5.7 542.117 9,06
2003 80,96 598.026 9,47
2004 80,96 598.927 9,21
2006 84,81 665.534 9,02
2007 88,46 707.890 9,52
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 669.103 11,18
2003 838.479 13,28
2004 816.037 12,54
2006 773.018 10,48
2007 761.600 10,24
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 669.103 542.117 1,23
2003 838.479 598.026 1,4
2004 816.037 598.927 1,36
2006 773.018 665.534 1,16
2007 761.600 707.890 1,08

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 2 59.837 0,03
2003 0 63.132 0,00
2004 0 63.132 0,00
2005 2 70.514 0,03
2006 2 73.774 0,03
2007 0 73.774 0,00
2008 0 76.274 0,00
2009 0 79.253 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 156 59.837 2,61
2003 1 63.132 0,02
2004 62 63.132 0,98
2005 156 70.514 2,21
2006 3 73.774 0,04
2007 93 73.774 1,26
2008 120 76.274 1,57
2009 142 79.253 1,79

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal