Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sant Celoni (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 202 3,90 1.885 36,43 3.087 59,66 5.174
2001 211 5,78 2.021 55,47 1.412 38,74 3.644
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 366 21,00 1.364 78,26 13 0,75 1.743
2001 726 29,73 1.694 69,37 22 0,90 2.442
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 469 16,76 2.214 79,10 116 4,14 2.799
2001 270 9,58 2.500 88,80 46 1,63 2.815
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 5.174 6.917 74,80 %
2001 3.644 6.086 59,88 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 4.660 361,52 614 47,63
1996 4.830 374,71 610 47,32
1997 4.926 383,64 614 47,82
1998 5.120 398,75 610 47,51
1999 5.327 414,88 635 49,45
2000 5.448 427,83 646 50,73
2001 5.627 438,27 652 50,78
2002 5.831 438,72 671 50,49
2003 6.004 436,37 664 48,26
2004 6.364 445,72 689 48,26
2005 6.575 435,98 750 49,73
2006 7.103 444,16 932 58,28
2007 7.103 444,16 932 58,28
2008 7.291 439,59 965 58,18
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 18.228 1,28
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 18.228

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 13.291 0,00
2003 0 13.759 0,00
2004 0 13.759 0,00
2005 1 15.081 0,07
2006 0 15.544 0,00
2007 0 15.544 0,00
2008 0 16.586 0,00
2009 0 16.860 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 2 13.291 0,15
2003 1 13.759 0,07
2004 22 13.759 1,60
2005 12 15.081 0,80
2006 11 15.544 0,71
2007 4 15.544 0,26
2008 5 16.586 0,30
2009 4 16.860 0,24

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal