Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 19 1,25 629 41,25 877 57,51 1.525
2001 89 6,69 682 51,32 558 41,99 1.328
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 274 16,25 1.410 83,63 2 0,12 1.686
2001 563 19,11 2.377 80,73 5 0,16 2.944
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 191 24,03 598 75,22 6 0,75 795
2001 139 16,28 701 82,39 11 1,33 851
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 1.525 3.211 47,49 %
2001 1.328 4.272 31,09 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 3.229 521,31 637 102,84
1996 3.423 552,63 674 108,81
1997 3.641 567,31 698 108,76
1998 3.890 606,11 718 111,87
1999 4.108 607,06 739 109,21
2000 4.348 607,18 772 107,81
2001 4.560 610,77 822 110,10
2002 4.753 587,44 829 102,46
2003 4.104 485,68 847 100,24
2004 4.320 496,15 905 103,94
2005 4.469 486,82 1.000 108,93
2006 4.651 477,27 1.226 125,81
2007 4.651 477,27 1.226 125,81
2008 4.752 474,77 1.313 131,18
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 148.314 17,03
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 148.314

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 8.091 0,00
2003 0 8.450 0,00
2004 0 8.450 0,00
2005 0 9.180 0,00
2006 0 9.463 0,00
2007 0 9.463 0,00
2008 0 10.009 0,00
2009 0 10.181 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 8 8.091 0,99
2003 16 8.450 1,89
2004 22 8.450 2,60
2005 14 9.180 1,53
2006 8 9.463 0,85
2007 6 9.463 0,63
2008 9 10.009 0,90
2009 6 10.181 0,59

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal