Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sallent (Bages)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 117 5,18 720 31,86 1.423 62,96 2.260
2001 27 1,72 911 58,20 628 40,09 1.566
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 43 4,78 854 94,99 2 0,22 899
2001 97 6,31 1.437 93,54 2 0,15 1.536
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 245 25,47 712 74,01 5 0,52 962
2001 166 12,95 1.112 86,89 2 0,16 1.280
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 2.260 3.159 71,54 %
2001 1.566 3.102 50,48 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.735 371,60 238 32,34
1996 2.808 381,52 233 31,66
1997 2.874 394,40 227 31,15
1998 2.992 410,59 239 32,80
1999 3.080 424,18 251 34,57
2000 3.140 438,61 254 35,48
2001 3.204 447,92 257 35,93
2002 3.281 463,48 257 36,30
2003 3.327 468,53 255 35,91
2004 3.415 480,78 274 38,58
2005 3.467 489,14 304 42,89
2006 3.583 505,86 368 51,96
2007 3.583 505,86 368 51,96
2008 3.621 512,82 381 53,96
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 7.079 0,00
2003 0 7.101 0,00
2004 0 7.101 0,00
2005 0 7.088 0,00
2006 0 7.146 0,00
2007 0 7.146 0,00
2008 1 7.061 0,14
2009 0 7.129 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 0 7.079 0,00
2003 0 7.101 0,00
2004 2 7.101 0,28
2005 0 7.088 0,00
2006 3 7.146 0,42
2007 2 7.146 0,28
2008 1 7.061 0,14
2009 4 7.129 0,56

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal