Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Rubí (Vallès Occidental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 3,6 40,1 56,3
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 22,0 76,5 1,5
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2.391 11,73 7.645 37,49 10.354 50,78 20.390
2001 1.407 8,55 10.323 62,72 4.729 28,73 16.460
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.978 23,31 6.434 75,82 74 0,87 8.486
2001 4.330 27,86 11.150 71,73 63 0,41 15.544
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.195 12,48 8.352 87,19 32 0,33 9.579
2001 1.505 12,18 10.819 87,52 37 0,30 12.362
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 20.390 28.876 70,61 %
2001 16.460 32.004 51,43 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 20.250 374,41 1.757 32,49
1996 21.444 396,49 1.810 33,47
1997 22.586 405,29 1.925 34,54
1998 24.023 431,08 1.965 35,26
1999 25.622 449,27 2.069 36,28
2000 26.964 459,78 2.218 37,82
2001 28.205 467,72 2.285 37,89
2002 29.373 468,93 2.349 37,50
2003 29.943 461,74 2.379 36,69
2004 31.229 470,14 2.542 38,27
2005 32.032 470,35 2.955 43,39
2006 33.560 476,07 3.873 54,94
2007 33.560 476,07 3.873 54,94
2008 33.800 469,92 4.221 58,68
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 89..78 611.941 9,77
2003 141,6 618.681 9,54
2004 86,1 573.757 8,64
2006 123,80 575.128 8,22
2007 60,90 483.563 6,86
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 1.257.521 20,08
2003 1.358.371 20,95
2004 1.456.517 21,93
2006 1.281.277 18,30
2007 1.008.869 14,31
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 1.257.521 611.941 2,05
2003 1.358.371 618.681 2,2
2004 1.456.517 573.757 2,54
2006 1.281.277 575.128 2,23
2007 1.008.869 483.563 2,09

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 62.638 0,00
2003 0 64.848 0,00
2004 0 64.848 0,00
2005 0 68.102 0,00
2006 1 70.006 0,01
2007 2 70.006 0,03
2008 0 71.927 0,00
2009 2 72.987 0,03
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 0 62.638 0,00
2003 0 64.848 0,00
2004 0 64.848 0,00
2005 0 68.102 0,00
2006 19 70.006 0,27
2007 15 70.006 0,21
2008 7 71.927 0,10
2009 9 72.987 0,12

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal