Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Roca del Vallès (La) (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 70 4,39 632 39,65 892 55,96 1.594
2001 80 5,97 841 62,83 417 31,19 1.338
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 93 5,14 1.657 91,60 59 3,26 1.809
2001 293 10,34 2.456 86,79 81 2,87 2.830
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 208 11,65 1.517 84,99 60 3,36 1.785
2001 154 7,00 2.007 91,43 34 1,57 2.195
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 1.594 3.403 46,84 %
2001 1.338 4.168 32,10 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.920 434,01 363 53,95
1996 3.074 456,90 357 53,06
1997 3.270 470,30 373 53,65
1998 3.480 500,50 382 54,94
1999 3.673 514,71 407 57,03
2000 3.794 514,09 408 55,28
2001 4.000 527,15 442 58,25
2002 4.259 534,78 465 58,39
2003 4.502 538,39 469 56,09
2004 4.847 558,09 520 59,87
2005 4.948 553,10 589 65,84
2006 5.233 541,94 754 78,09
2007 5.233 541,94 754 78,09
2008 5.269 525,22 805 80,24
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 129.890 14,96
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 129.890

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 7.964 0,00
2003 0 8.362 0,00
2004 0 8.362 0,00
2005 0 8.946 0,00
2006 0 9.418 0,00
2007 0 9.418 0,00
2008 0 10.032 0,00
2009 1 10.214 0,10
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 17 7.964 2,13
2003 13 8.362 1,55
2004 3 8.362 0,36
2005 0 8.946 0,00
2006 3 9.418 0,32
2007 0 9.418 0,00
2008 1 10.032 0,10
2009 1 10.214 0,10

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal