Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Prat de Llobregat (El) (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 2,7 16,3 81,0
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 27,1 71,9 1,0
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.530 7,24 4.439 21,00 15.169 71,76 21.138
2001 1.540 10,63 6.022 41,55 6.932 47,83 14.494
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 3.953 34,08 7.617 65,67 29 0,25 11.599
2001 6.737 40,54 9.769 58,78 113 0,68 16.619
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 3.441 24,18 10.750 75,55 38 0,27 14.229
2001 3.959 22,27 13.764 77,42 55 0,31 17.778
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 21.138 32.737 64,57 %
2001 14.494 31.113 46,59 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 26.579 420,19 1.930 30,51
1996 28.543 451,24 1.939 30,65
1997 31.363 501,70 1.952 31,23
1998 32.486 519,66 2.033 32,52
1999 34.366 547,46 2.095 33,37
2000 34.529 548,46 2.152 34,18
2001 34.954 553,60 2.216 35,10
2002 35.864 568,26 2.236 35,43
2003 29.188 461,02 2.219 35,05
2004 28.989 459,06 2.348 37,18
2005 27.434 434,15 2.631 41,64
2006 28.026 447,25 3.388 54,07
2007 28.026 447,25 3.388 54,07
2008 27.952 444,39 3.659 58,17
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 2 63.112 0,03
2003 1 63.312 0,02
2004 4 63.312 0,06
2005 4 63.190 0,06
2006 0 63.069 0,00
2007 0 63.069 0,00
2008 0 62.899 0,00
2009 0 63.418 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 151 63.112 2,39
2003 153 63.312 2,42
2004 161 63.312 2,54
2005 113 63.190 1,79
2006 92 63.069 1,46
2007 126 63.069 2,00
2008 140 62.899 2,23
2009 130 63.418 2,05

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal