Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Pla del Penedès (El) (Alt Penedès)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 5 2,67 48 25,67 134 71,66 187
2001 1 0,88 58 41,59 80 57,52 139
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 3.381 4,91 27.453 39,88 38.009 55,21 68.843
2001 1.594 3,18 30.405 60,69 18.078 36,08 50.102
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 14 6,17 206 90,75 7 3,08 227
2001 28 9,84 259 89,75 1 0,41 289
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 4.951 8,05 55.830 90,81 696 1,13 61.477
2001 8.192 9,33 79.014 90 571 0,65 87.789
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2 1,85 103 95,37 3 2,78 108
2001 2 4,08 48 95,92 0 0,00 50
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 8.773 13,57 54.393 84,14 1.477 2,28 64.643
2001 4.072 8 46.105 90,62 693 1,36 50.879
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 187 414 45,17 %
2001 139 428 32,48 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1996 52,83 %
2001 36,33 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 413 433,37 63 66,11
1996 428 449,11 60 62,96
1997 445 485,28 53 57,80
1998 451 491,82 54 58,89
1999 460 502,73 57 62,30
2000 464 502,71 56 60,67
2001 478 534,08 56 62,57
2002 495 548,17 56 62,02
2003 501 561,03 56 62,71
2004 512 574,64 59 66,22
2005 530 584,99 66 72,85
2006 559 627,38 77 86,42
2007 559 627,38 77 86,42
2008 571 568,73 78 77,69
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants)
1995 115.934 423,88 18.426 67,37
1996 121.934 445,82 18.925 69,19
1997 124.227 453,47 18.767 68,51
1998 131.891 481,45 19.320 70,52
1999 137.288 490,70 19.461 69,56
2000 138.020 515,19 19.366 72,29
2001 134.894 506,46 19.039 71,48
2002 131.408 513,64 18.317 71,6
2003 127.594 504,62 18.012 70,95
2004 129.505 512,18 18.612 73,61
2005 132.230 513,56 20.260 78,69
2006 129.279 511,56 21.329 84,40
2007 134.539 525,17 23.182 90,49
2008 132.592 521,77 23.926 94,15

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 903 0,00
2003 0 893 0,00
2004 0 893 0,00
2005 0 906 0,00
2006 0 931 0,00
2007 931
2008 1.004
2009 1.041
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 0 903 0,00
2003 0 893 0,00
2004 0 893 0,00
2005 0 906 0,00
2006 0 931 0,00
2007 931
2008 1.004
2009 1.041

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal