Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Parets del Vallès (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 416 10,78 1.458 37,79 1.984 51,43 3.858
2001 118 4,23 1.833 65,80 835 29,97 2.786
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 421 12,77 2.798 84,87 78 2,37 3.297
2001 864 16,47 4.342 82,78 40 0,76 5.245
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 945 15,22 5.102 82,20 160 2,58 6.207
2001 1.101 13,46 6.988 85,46 88 1,08 8.177
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 3.858 7.155 53,92 %
2001 2.786 8.031 34,69 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 5.612 445,36 548 43,49
1996 5.870 465,84 556 44,12
1997 6.242 461,93 596 44,11
1998 6.814 504,26 615 45,51
1999 7.160 511,14 652 46,54
2000 7.441 513,95 687 47,45
2001 7.752 519,68 721 48,33
2002 8.027 523,85 750 48,95
2003 8.172 518,79 732 46,47
2004 8.448 530,92 784 49,27
2005 8.779 541,85 829 51,17
2006 9.348 559,09 1.038 62,08
2007 9.348 559,09 1.038 62,08
2008 9.426 547,26 1.094 63,52
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 77.136 4,85
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 77.136

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 1 15.323 0,07
2003 0 15.752 0,00
2004 1 15.752 0,06
2005 0 16.202 0,00
2006 0 16.413 0,00
2007 1 16.413 0,06
2008 0 17.224 0,00
2009 0 17.632 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 9 15.323 0,59
2003 44 15.752 2,79
2004 39 15.752 2,48
2005 23 16.202 1,42
2006 22 16.413 1,34
2007 39 16.413 2,38
2008 30 17.224 1,74
2009 26 17.632 1,47

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal