Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Pallejà (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 19 1,32 263 18,24 1.160 80,44 1.442
2001 64 6,15 424 40,88 549 52,97 1.037
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 275 13,82 1.705 85,68 10 0,50 1.990
2001 604 17,67 2.803 81,97 12 0,35 3.420
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 332 20,52 1.247 77,07 39 2,41 1.618
2001 218 12,60 1.495 86,64 13 0,76 1.726
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 1.442 3.432 42,02 %
2001 1.037 4.457 23,27 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.619 382,56 363 53,02
1996 2.772 404,91 389 56,82
1997 2.931 418,65 402 57,42
1998 3.104 443,37 423 60,42
1999
2000
2001 3.918 505,48 478 61,67
2002 4.170 509,03 502 61,28
2003 4.382 512,87 522 61,10
2004 4.606 472,60 575 59,00
2005 4.809 471,84 626 61,42
2006 5.086 470,10 811 74,96
2007 5.086 470,10 811 74,96
2008 5.161 468,71 888 80,65
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 8.192 0,00
2003 0 8.544 0,00
2004 0 8.544 0,00
2005 0 10.192 0,00
2006 1 10.535 0,09
2007 0 10.535 0,00
2008 0 11.011 0,00
2009 0 11.134 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 2 8.192 0,24
2003 7 8.544 0,82
2004 6 8.544 0,70
2005 4 10.192 0,39
2006 6 10.535 0,57
2007 5 10.535 0,47
2008 0 11.011 0,00
2009 1 11.134 0,09

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal